Koronavirus: Lentomatkustajan oikeudet

Olemme saaneet runsaasti kysymyksiä lentomatkustajan oikeuksista koronavirusepidemian takia. EU-komissio on julkaissut tulkintaohjeet lentomatkustajien oikeuksia käsittelevästä EY 261/2004 -asetuksesta, jonka pohjalta olemme koonneet tiivistelmän ja vastauksia muutamiin yleisimpiin lukijakysymyksiin.

Asetusta sovelletaan EU/ETA-alueelta ja Sveitsistä lähteviin lentoihin ja EU-maiden lentoyhtiöiden lentoihin EU-maihin. Asetusta ei sovelleta EU-alueen ulkopuolisten lentoyhtiöiden lentoihin EU-alueen ulkopuolelta Suomeen.

Aiheeseen liittyvät kysymykset pyydämme esittämään mieluiten tämän artikkelin yhteydessä.

Ennen mahdollisen reklamaation tekemistä suosittelemme tutustumaan myös alkuperäiseen dokumenttiin.

Matkustajalla on oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön perumista lennoista

Lentomatkustajalla on oikeus EY 261/2004 -asetuksen perusteella oikeus valita seuraavista vaihtoehdoista lentoyhtiön peruessa lennon: lipun hinnan takaisinmaksu, lentojen uudelleenreititys mahdollisimman pian tai matkustajalle sopivana myöhempänä ajankohtana.

Normaalisti lentoyhtiön maksettava rahat takaisin 7 päivän sisällä, mutta näin nopea rahojen takaisinmaksu ei käytännössä tällä hetkellä vaikuta realistiselta mm. asiakaspalvelun ruuhkautumisen takia.

Monet lentoyhtiöt tällä hetkellä tarjoavat ensisijaisesti rahojen palautuksen sijasta lipun hintaa takaisin lahjakorttina (travel voucher) tai mahdollisuutta muuttaa matkapäiviä. Euroopan komission tiedonannossa todetaan, että matkustajalla on aina oikeus vaatia rahojen palautusta lentoyhtiön perumista lennoista EY 261/2004 -asetuksen perusteella.

”Matkustajien oikeuksia koskevissa EU:n asetuksissa ei käsitellä tilanteita, joissa matkustajat eivät voi matkustaa tai haluavat peruuttaa matkan omasta aloitteestaan. Se, palautetaanko lipun hinta matkustajalle tällaisissa tapauksissa, riippuu lipuntyypistä (onko lipun hinta palautettavissa tai onko mahdollista tehdä uudelleenvaraus) liikenteenharjoittajan ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Näyttää siltä, että eri liikenteenharjoittajat tarjoavat matkakuponkeja sellaisille matkustajille, jotka eivät enää halua (tai eivät saa) matkustaa covid-19-epidemian vuoksi. Matkustajat voivat käyttää näitä matkakuponkeja saman liikenteenharjoittajan liikennöimällä toisella matkalla kyseisen liikenteenharjoittajan asettamassa määräajassa.

Tämä tilanne on erotettava tilanteesta, jossa liikenteen harjoittaja peruuttaa matkan ja tarjoaa vain matkakuponkia ilman mahdollisuutta valita lipun hinnan palauttamisen tai uudelleenreitityksen välillä. Jos liikenteenharjoittaja tarjoaa matkakuponkia, tällainen tarjous ei voi vaikuttaa matkustajanoikeuteen valita lipun hinnan palauttaminen.”

Koronavirus ei vaikuta lentoyhtiön huolenpitovelvoitteeseen

EY 261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiön on tarjottava matkustajille, joihin lennon peruutus vaikuttaa, maksutta huolenpitoa. Tämä tarkoittaa aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan sekä tarvittaessa hotellimajoitusta ja kuljetusta majoituspaikkaan. Oikeus huolenpitoon päättyy, jos matkustaja peruu lipun tai valitsee uudelleenreitityksen itselleen sopivana myöhempänä ajankohtana.

”Asetukseen ei sisälly mitään, jolla ”erityisen poikkeukselliset” tapahtumat katsottaisiin erillisiksi asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista ”poikkeuksellisista olosuhteista”. Sen vuoksi lentoliikenteenharjoittajaa ei vapauteta kaikistavelvoitteistaan, kuten asetuksen 9 artiklan mukaisista velvoitteistaan, edes silloin, kun odotusaika on pitkä.”

Koronavirus on poikkeuksellinen olosuhde

Lentoyhtiön on maksettava EY261/2004 -asetuksen perusteella 125-600 euron vakiokorvaus alle 14 päivää ennen lennon lähtöä perutuista lennoista tietyin rajoituksin. Vakiokorvausta ei kuitenkaan tarvitse maksaa poikkeuksellisten olosuhteiden takia perutuista lennoista. EU-komission näkemyksen mukaan esimerkiksi koronaviruksen takia asetettujen matkustusrajoitusten takia perutuista lennoista ei tarvitse maksaa vakiokorvausta. (Vakiokorvaus on kuitenkin maksettava normaalisti esimerkiksi teknisen vian ja kaupallisten syiden takia perutuista lennoista.)

”Tämän edellytyksen olisi katsottava täyttyvän silloin, kun viranomaiset joko suoraan kieltävät tietyt lennot tai kieltävät henkilöiden liikkumisen tavalla, joka tosiasiallisesti estää kyseisen lennon liikennöimisen.

Tämä edellytys voi täyttyä myös silloin, kun lennon peruuttaminen tapahtuu olosuhteissa, joissa vastaavaa henkilöiden liikkumista ei ole kokonaan kielletty, vaan kiellosta myönnetään poikkeus tietyille henkilöille (esim. kyseisen valtion kansalaiset tai asukkaat).

Jos yksikään tällainen henkilö ei saavu lennolle, lento jouduttaisiin liikennöimään tyhjänä, jos sitä ei peruuteta. Tällaisissa tilanteissa voi olla perusteltua, että liikenteenharjoittaja ei odota viimeiseen hetkeen asti, vaan peruuttaa lennon hyvissä ajoin (ja jopa olematta varma eri matkustajien oikeuksista matkustaa ylipäätään) asianmukaisten organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseksi, mukaan lukien liikenteenharjoittajan velvollisuus huolehtiamatkustajista. Tämänkaltaisissa tapauksissa ja olosuhteista riippuen peruuttamista voidaan silti pitää viranomaisten toteuttamasta toimenpiteestä ”johtuvana”. Tämä voi tilanteen mukaan koskea myös lentoja, jotka suuntautuvat vastakkaiseen suuntaan kuin lennot, joita henkilöiden liikkumiskielto suoraan koskee.

Jos lentoyhtiö päättää peruuttaa lennon ja osoittaa, että päätös oli perusteltu miehistön terveyden suojelemiseksi, myös tällaisen peruutuksen olisi katsottava ”johtuvan” poikkeuksellisista olosuhteista.”

Miksi takaisinmaksua lahjakorttina ei yleensä kannata hyväksyä?

Lentoyhtiön perumista lennoista suosittelemme ensisijaisesti vaatimaan lipun hinnan takaisinmaksua tai muuttamaan matkapäiviä. Tällä hetkellä lentoyhtiöiden lahjakortteihin liittyy monia epävarmuustekijöitä kuten minne Suomen kansalaiset voivat loppuvuodesta matkustaa, kauan epidemia kestää, miten koronavirusepidemia vaikuttaa lentoyhtiöiden reittiverkostoon ja lentolippujen hintatasoon.

Luottokortilla Norwegianin lennot maksaneiden ei tule hyväksyä lentolipun takaisinmaksua Cashpointseina lentoyhtiön perumista lennoista. (Lipun hinnan Cashpointseiksi muuttaessa menetät mahdollisesti mahdollisuuden vaatia luottokorttiyhtiöltä rahojen takaisinmaksua, jos lentoyhtiö ajautuu konkurssiin.)

Milloin lahjakortti kannattaa hyväksyä?

Monet lentoyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta muuttaa lähikuukausille varattujen lentojen matkapäiviä tai reittiä ilman muutosmaksua tai perua lipun ja saada lipun takaisin lahjakorttina (travel voucher). Lentoyhtiön perumista lennoista matkustajalla on oikeus EY 261/2004 -asetuksen perusteella oikeus saada rahat takaisin, joten lahjakortin hyväksymistä kannattaa harkita lähinnä silloin, jos haluat perua lipun lennolle, jonka lentoyhtiö aikoo lentää.

Osa lentoyhtiöistä tarjoaa 10-20 % lipun hintaa suuremman summan lahjakorttina lipun takaisinmaksua hakeneille matkailijoille. Aina ennen lahjakortin hyväksymistä kannattaa lukea ehdot tarkkaan läpi ja miettiä mitä riskejä lahjakortin hyväksymiseen liittyy.

Reklamoi tarvittaessa luottokorttiyhtiölle

Tietyt lentoyhtiöt kuten TAP Portugal ja Iberia ovat tarjonneet ainoina vaihtoehtoina lentoyhtiön perumista lennoista matkapäivien/reitin muuttamista tai lipun hinnan palauttamista lahjakorttina. Luottokortilla maksetuista lennoista kannattaa reklamoida korttiyhtiölle, jos lentoyhtiö kieltäytyy palauttamasta rahoja perutusta lennosta ja olet oikeutettu takaisinmaksuun joko EY 261/2004 -asetuksen tai kuljetusehtojen perusteella.

Luottokorttiyhtiön vastuuta perutuista lennoista tarkastellaan tarkemmin erillisessä artikkelissa.

Lue kuljetusehdot, jos rahojen takaisinmaksun kanssa ilmenee ongelmia

Ongelmatilanteissa kannattaa tutustua myös lentoyhtiön kuljetusehtoihin. Esimerkiksi monista lentoyhtiön perumista Etelä-Amerikan sisäisistä lennoista on mahdollisuus vaatia rahojen takaisinmaksua kuljetusehtojen tai paikallisen lainsäädännön perusteella, vaikka näihin lentoihin ei sovelleta EU-lainsäädäntöä.

Lentoani ei vielä ole peruttu. Kannattaako lippua vielä perua?

Monet lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet supistavansa olennaisesti lähikuukausien lentotarjontaansa. Lennon peruuntuessa ja useiden tuntien aikataulumuutosten yhteydessä lentolipun voi pääsääntöisesti perua kuluitta.

Pääsääntöisesti peruutusmaksu on sama riippumatta siitä onko lento peruttu kuukautta aiemmin vai lähtöpäivää edeltävänä päivänä. Kaikki peruutukset eivät myöskään vielä näy lentoyhtiöiden varausjärjestelmissä, joten ennen lipun perumista kannattaa pääsääntöisesti odottaa peruuko lentoyhtiö lennon ja perua lippu vasta 2-3 päivää ennen lennon lähtöä. (Peruutusehdoissa voi olla lentoyhtiökohtaisia poikkeuksia.)

Useimpien lentoyhtiöiden maalis-toukokuun lentojen matkapäiviä voi muuttaa ilman muutosmaksua ja/tai lipun hinnan muuttaa lahjakortiksi (travel voucher), jonka voi käyttää myöhemmin lentojen varaamiseen.

Matkanjärjestäjien on noudatettava kuluttajansuojalainsäädäntöä myös poikkeustilanteissa

Kuluttaja-asiamiehen mukaan osa matkanjärjestäjistä on ilmoittanut, että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa ne eivät tule palauttamaan asiakkailleen rahoja näiden peruuttamista tai matkanjärjestäjän itse peruuttamista matkoista. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että yritykset eivät voi ohittaa lainsäädäntöä koronavirukseen vedoten.

Linkkejä

209 kommenttia aiheesta “Koronavirus: Lentomatkustajan oikeudet

 1. Hei!

  Varasin toukokuussa meno-paluulennon Wieniin Kiwi.comin kautta. Lento Wieniin sujui ongelmitta. Sen sijaan lento takaisin Suomeen on peruuntunut jos useamman kerran. Ensimmäisellä kerralla osa neljästä lennosta peruuntui, kiwi.com tarjosi vaihtoehdoksi joko hakea hyvitystä tai varata tilalle heidän tarjoamansa vaihtoehto. Päädyin varaamaan kiwin tarjoaman lennon, mutta koska en tehnyt sitä heti, hinta nousi ja jouduin maksamaan yli 200 euroa lisähintaa. Myöhemmin jälleen yksi neljästä paluulennosta peruttiin, koska varasin välittömästi kiwi.comin tarjoaman vaihtoehdon, en joutunut maksamaan lisähintaa. Pian tämän jälkeen jälleen yksi lennoista peruttiin. En uskaltanut varata uutta lentoa heti, minkä vuoksi hinnat jälleen nousivat ja hintojen nousun takia varasin jälleen uuden vaihtoehdon ja jouduin taas maksamaan paluulennosta yli 200 euroa lisähintaa. Onko tässä tilanteessa mitään mahdollisuutta hakea/saada mitään osuutta maksetuista lipuista takaisin vai meneekö tämä nyt vain omaan piikkiin?

 2. Hei!

  Jos osa lentojen hinnasta on maksettu cash pointseilla (Norwegian) niin osaatteko sanoa päteekö EY261 kuluttajan oikeus saada palautus rahana lipuista vai täytyykö palautus hyväksyä cash pointseina? Lentoyhtiö perui lennon.

  • Hei! Lentoyhtiöllä on velvollisuus maksaa lipun hinta takaisin lentoyhtiön perumasta lennosta alkuperäisenä maksutapana. CashPoints -pisteillä maksettu osuus lipun hinnasta on palautettava CashPointseina ja rahana maksettu osuus rahana.

 3. Hei!
  Berliiniin oli Finnairin lennot maaliskuun lopussa, lento+hotelli ebookersin kautta. Reissu toki peruuntui ja kaikki rahat piti tulla takaisin, mutta mitään ei ole vielä näkynyt… Ebookersille laitoin s-postia, finnairille ei ilmeisesti edes pysty laittamaan. Tohtiiko tässä vielä odotella vai ovatko rahat kyllä tulossa…?

 4. Lufthansa perui lentomme Munchenin kautta Maltalle. Mutta on palauttamassa rahoja vain lippujen vero-osuudesta. Syynä että lippumme olivat erikoishintaiset. Liput on kuitenkin aivan normaalisti ostetut liput ilman peruutus ja muutosturvaa. Jos lentoyhtiö peruu lennot, eikö lipuista kuitenkin kuuluisi saada rahat kokonaisuudessaan takaisin?

 5. Czech Airlines ilmoitti peruvansa Hki-Praha -lentomme 16.-19.9.20. Lennot on kertaalleen siirretty huhtikuulta lisämaksulla ja nyt haluaisimme peruuttaa koko reissun. Kokonaishinnasta 281,72 € he olisivat hyvittämässä vain 73,72 €. ”Penaltyn” osuus olisi 104 €. Onko tämä säädösten mukaista?

 6. Hei.
  Ostin ystäväni kanssa lennot Helsingistä Balille Denpasarin kentälle, Tripmonsterin kautta. Tripmonster ilmoitti sähköpostilla 31.3 että Lento on peruttu, ja että lentojen hinnat palautetaan pankkitilille. Lupasivat myös pitää tilanteesta ajan tasalla, eikä mitään ole kuulunut.
  Mitä pitäisi tehdä? En tiedä minne ottaa yhteyttä, lentoyhtiö ei ilmeisesti auta.

 7. Hei, Norwegian tarjoaa ilmaista lentojen siirtoa. Lennot on maksettu luottokortilla. Jos siirtää lentoja eteenpäin, niin menettääkö silloin mahdollisuuden hakea korvausta luottokorttiyhtiöltä, jos uudenkin matkustuspäivän lennot peruttaisiin?

  • Norwegian on ainakin kotisivuillansa julkaistussa sijoittajille suunnatussa esityksessä ilmoittanut lentävänsä ainoastaan Norjan sisäisiä lentoja tämän vuoden aikana. Yhtiö on myös irtisanonut kaikki suomalaiset lentäjät ja matkustamohenkilökunnan, joten yhtiö todennäköisesti peruu myös korvaavat lennot.

 8. Hei, onko kukaan saanut rahoja takaisin Supersaverin kautta tilatusta Norwegian peruutetuista lennoista? Meillä oli tilattu huhtikuussa lennot Malagaan, mutta rahoja ei ole tullut, vaikka Supersaver otti asian käsittelyyn huhtikuun lopussa ja lupasi hoitaa asian Norwegian kanssa. Matka maksettu Klarnan kautta.

  • Hei! Emme ole kuulleet Norwegianin palauttaneen rahoja muuten kuin luottokortilla maksaneille asiakkaille. Käytitkö muuten lentoja maksaessa Klarnan maksullista osamaksusopparia, josta maksoit vähintään yhden sentin (0,01 €) korko- tai muita luottokuluja? Käyttämälläsi Klarnan tuotteella on vaikutusta siihen pystytkö vaatimaan Klarnalta hyvitystä perutuista lennoista kuluttajansuojalain mukaisen luotonantajan ja palveluntarjoajan yhteisvastuun perusteella.

   (Matkatoimistot palauttavat rahat lentoyhtiön perumista lennoista normaalista vasta lentoyhtiön hyväksyttyä takaisinmaksuhakemuksen.)

  • Kiitos vastauksesta. Maksoin Klarnan kautta kerralla koko summan. Meillä oli supersaverin kautta tosiaan ne lennot ja oli peruutusvakuutus. Onko sillä merkitystä?

 9. Hei,

  Onko joku mahdollisuus saata rahat takaisin suoraan Norwegianilta kun lennot on ostettu Tripmonsterin kautta ja ne halua nyt 30e käsittelymaksun jotta edes ottaa käsittelyyn tän hakemuksen. Vaativat vielä etukäteen sen 30e eikä siitä palautettavasta rahasta? ( Lennot perutettu Norwegianin toimeesta). Ei ole luottokortilla maksettut liput.

 10. Moi,
  Meillä kymmenelle hengelle liput ostettuna parissa erässä
  Travellinkiltä Ranskaan 70-vuotis syntymäpäiville. Lennot peruttiin Finnairin toimesta
  jo aikoja sitten. Olen koittanut saada Travellinkiltä jotain vastausta
  ja laittanut tikettiä https://customercare.travellink.com/en/support/tickets/new
  kautta, missä olen vaatinut rahojen palautusta.

  Nyt tällä viikolla tuli postia (matka-ajankohta 14 päivän sisällä), että käy muuttamassa
  matkatietojasi koska lentosi on peruttu.
  Täällä kuitenkaan vaihtoehtona ei tarjottu rahojen palautusta lainkaan.
  Miten ihmeessä saisin Travellinkiltä 10 hengen lippuhinnat takaisin?

  • Travellink on suurin huijafirma, jolla ei ole sähköpostia ja johon on myös hyvin vaikea saada puhelimitse yhteyttä. He lähettävät skyllä sähköposteja ja tarjoavat voucheria asiakkaan rauhallisen apitämiseksi. Nähtävästi heillä ei ole aikomustakaan maksaa lentoyhtiön perumia lentoja. Neuvon ottamaqan yhteyttä luluttaja-asiamieheen ja poliisiin. Meitä on tuhansia, joita Travellink on huijannut.

 11. Lufthansa ja kriisiturvan sisältävä matkavakuutus. Peruin itse puhelimitse lennon josta Lufthansa ei maksa hyvitystä. Pyysin erikseen että peruutusvahvistukseen kirjataan että asiakas on pyytänyt peruutusta ja että lentoyhtiö ei hyvitä maksua. Vahvalla intian aksentilla palvellut asiakaspalvelija sai lennon peruutettua ja lähetettyä peruutusvahvistuksen jossa lukee ’Unfortunately we had to cancel your booking on 27 April 2020.’ eikä tuo tietenkään kelpaa vakuutukseen kun siitä ei kerrota että hyvitystä ei makseta. Olen reklamoinut asiasta customer.relations@lufthansa.com, josta on saatu toistaiseksi vain tieto että reklamaatio on otettu vastaan ja asiaan palataan.

  Mitä tässä nyt pitäisi tehdä tuon OP-Pohjolan kriisiturvallisen vakuutuksen vahinkoilmoituksen kanssa? Pyysivät lisäselvitystä jonka määräaikakin alkaa mennä umpeen.

 12. SAS:n lennot 26.3.-5.4. peruuntuivat koronan vuoksi. Lentoyhtiö perui lennot maaliskuussa ja pyysin rahojen palautusta. Vetkuttelevat palautuksesta. Ensi piti kestää 4 vkoa, sitten 5-7 vkoa ja nyt on mennyt 8. Mitään ei kuulu. Valehtelua ja rahojen pimittämistä SASilta.
  Pitää yrittää luottokorttiyhtiön kautta.

 13. Hei !

  Olen varannut lennot wizzairilta ma 8.6 Turusta Krakowaan. Puolan hallitus on päättänyt matkustustiedotteeseen, että ulkomaalisia turisteja ei päästetä maahan ainakaan ennen 15.6.2020.

  Mitä mieltä, olette onko oikeutta saada lentoyhtiöltä rahoja takaisin ? Lentoyhtiö ei ole perunut lentoa ainakaan vielä.

 14. Hei
  Meillä on kesäkuussa liput hania-Ateena olympic airilla ja siitä oli jatko omalla lipulla lufthansalla Hesaan Münchenin kautta joka peruttiin tänään. Jotta päästään kotiin pitää omakustaisesti yöpyä Saksassa ja jatkaa seuraavana aamuna Hesaan. Voinko hakea hotelliyön korvausta matkavakuutuksesta? Entä vakiokorvausta koska jatkolento myöhästyy reippaasti yli 3 tuntia?

 15. Hei,
  Tripmonsterin kautta ostettu paluu lento Malaga-Helsinki. Lento peruttu Norwegianin toimeesta. Tripmonster halua nyt (30e/per henkilö) jonkun käsittelymaksun ennen kun lähtee käsittelemään rahojen palautusta. Onko Normi? Onko joku muu mahdollisuus vaatia rahoja takaisin ilman että joutuisin maksaa sen 3kymppiä? Näköjään suoraan Norwegianilta ei saa kun on kolmannen osapuolen kautta ostettu.

  (Suoraan Norwegianilta ostettujen lippujen rahat on Norwegian palauttanut )

  Top10 kautta ostettu lomamatkat sis lennot, hotelli. Taas Norwegianin lennot ja lentoyhtiö itse peruttanut ne. Top10 halua siirtää ne syyskuuhun. Top10 s-postissa lukee, että :

  Suuret peruutusmäärät tämän kriisin myötä ovat johtaneet siihen että lentoyhtiöt eivät tällä hetkellä tee rahallisia palautuksia, joten myös matkatoimistona olemme pakotettuja tekemään vaikeita päätöksiä ja käsittelemään mahdolliset palautukset vasta sen jälkeen kun tämän tilanteen todellinen saldo alkaa selviämään meille ja tiedämme varmuudella että saamme rahat palautuksina eikä esim. ”pelimerkkeinä” josta ei olisi välttämättä arvoa asiakkaillemme.

  Onko toivoa saata rahoja takaisin?

  • Miten maksoit Top10 matkan? Luottokortilla vai muulla maksutavalla? Luottokortilla maksetuista reissuista voit vaatia rahojen palautusta korttiyhtiöltä. Top 10 toimintatavat rikkovat selkeästi EU:n pakettimatkadirektiivin henkeä…

  • Joku verkkomaksu mahdollisuus Top10 sivulta tuli, ei ole luottokorttia käytössä.

  • Hei.
   Minä myös, ostin Vietnam -Helsinki paluu lento Tripmonster kautta. Minun lippu on peruttu. Tripmonter itse siirtää minun lipun toinen päivää, mutta se ei sopii minulle. Minä haluan palauttaa sen. Miten voin tehdä? Sainko mulle rahaa takaisin?

 16. Olen ostanut samalla kertaa Finnairin sivustolta menopaluu lennot (economy/basis) Kuopio – Helsinki 22.8.2020 (AY 376, klo 5.55) ja paluulennon Helsinki – Kuopio 30.8.2020 (AY 366, klo 16.30). Finnairilta tuli nyt ilmoitus, että menolento olisi muuttunut AY366 klo 14.15.
  Voinko perua koko matkan ja hakea rahoja takaisin tuon menolennon muutoksen perusteella, vai voinko saada edes voucheria?

 17. Hei! Meillä on Finnairilta ostetut lennot Lontooseen, meno heinäkuussa ja paluu elokuussa. Nyt tuli viesti, että paluulennon aika on muutettu reilu tunti aikaisempaan lähtöön. Alkuperäinen paluulento lienee siis peruttu, mitä ei viestissä suoraan sanottu. Voiko jo tällä perusteella perua sekä meno- että paluulennon ja saada lentojen rahat takaisin, kun lentoyhtiö muutti alkuperäistä varausta?

  • Hei! Onko lentonumero pysynyt samana (=kyseessä ainoastaan aikataulumuutos) vai onko paluulennon lentonumero muuttunut (= alkuperäinen lento peruttu)?

  • Lennon numero on eri kuin alkuperäinen, eli ymmärtääkseni meidät on siirretty aiemmalle lennolle, joka lähtee tuntia aiemmin.

 18. Olimme varanneet lennon 8.4 alkavaksi Egyptiin Ticketin kautta. Lentoyhtiö on Turkish Airlwes. Olemme hakeneet rahojen palautusta maaliskuun lopulla, heti kun lentoyhtiö ilmoitti etteivät lennä Helsingistä Kairoon. Emme ole saaneet mitään muuta vastausta Ticketistä kuin odottakaa 6 vkoa. Nyt on mennyt kohta 9 vkoa. Minusta huonoa palvelua kun ei mitään väliaikatietoa, onko asia edennyt vaikka kyselty asiasta.
  KIITOS SIVUISTA!

 19. Moi

  1.6.2020 Norwegian lennot peruttu ja matkatoimistosta (Sembo) oltiin yhteydessä. Kysyivät mitä tehdään. Kerroimme, että haluamme rahat takaisin. Tämä ilmeisesti onnistuneen, mutta paluu lentoa ei vielä ole peruttu (SAS) 16.6.2020. Onko oikeis pyytää rahoja takaisin kun lentoa kohteeseen ei alkuperäisen suunnitelman mukaan enään ole ? Kohde Malaga. Luottokorttia on käytetty ihan varmuuden vuoksi.

  Jukka

  • Hei! Normaalisti menolennon peruuntuminen oikeuttaisi saamaan rahat takaisin myös paluulennosta, mutta samalla varauksella olevat Norwegianin ja SASin lennot ovat erillisiä kuljetussopimuksia. Siki menolennon peruuntuminen ei todennäköisesti oikeuta saamaan rahoja SASin lipusta. SAS lentää tällä hetkellä ainoastaan Skandinavian sisäisiä lentoja ja joitain lentoja Tukholmasta Lontooseen.

   Tällä hetkellä espanjalaisen lehdistön (esim. El Pais) mukaan maa suunnittelee avaavansa rajat turisteille heinäkuussa, joten SASin lentonne perutaan todennäköisesti lähempänä lähtöpäivää jonka jälkeen voitte vaatia rahojen takaisinmaksua myös SASin lennosta. SASin lippua ei kannata perua ennen kuin lentoyhtiö peruu lennon.

 20. Norwegian poisti paluulennon varauksesta, ensin perui ja uuden päivämäärän sai valita ilmaiseksi vielä eilen.
  Tänään meno-paluuvarauksesta oli jäljellä vain meno kohteeseen ja paluulento poissa?
  Paluulento oli tarkoitus siirtää heinäkuun alkuun…

 21. Kaks kuukatta mennyt ja ei ole Finnairilta tullut rahoja. Lupasivat että kuukausi. Kaikista parasta on se että ovat ottaneet vastaan mun hyvitys pyynnön mutta sitä eivät voi kertoa että onko se annettu vai ei.

 22. Hei
  erikoinen tilanne: lähdin Italiaan ennen coronaviruksen riehumista. Paluulentoni Lufthansalla peruttiin ja minulle ehdotettiin uutta lentoa 18.5.2020 Suomeen. Lufthansa siis sitä ehdotti ja lähetti vahvistuksen ja kaikki varotoimitiedot. Kenttä oli kuitenkin tyhjä eilen ja jouduin palaamaan majapaikkaani
  Lufthansa ei siis koskaan ilmoittanut minulle lennon peruuntumisesta. Kentällä oli muitakin Lufthansaan pettyneitä. Soitin tänään Lufthansaan ja kysyin mikä meni pieleen. Virkailija ei osannut vastata. Tein heti eilen korvaushakemuksen. tänään Lufthansa tarjosi uutta lentoa heinäkuun alkuun. Suostuin. mutta voinko silti saada korvausta eilisestä, sillä matka kentälle vei lähes 1,5 tuntia ja kaikki turhaan, paluu majapaikkaan saman.

 23. Moi! Meillä oli varattu Finnairin lennot (meno-paluu) Muncheniin ajalle 1.6.-7.6. Ostimme lennot (pelkät lennot, ei hotelleja) Expedian kautta luottokortilla. Nyt Finnair on ilmoittanut paluulennon peruutuksesta, menolento on vielä paikallaan. Haluamme luonnollisesti perua koko reissun ja saada rahat takaisin. Informaatio on hieman ristiriitaista. Tuleeko peruutus tehdä Expedialle kuten Finnair ilmoittaa vai kuitenkin Finnairille kun kyseessä vain pelkät lennot? Expedialla ei voi vielä perua lentoja, joissa paluu 31.5.2020 jälkeen. Osaisiko joku saman rumban tehnyt auttaa?

 24. Olemme neljän hengen porukalla talvella varanneet lento-hotelliloman KroatiaanEebookersin kautta.. Olemme kaikki neljä riskiryhmäläisiä,joten peruin nyt syyskuulle ajoittuneen loman. Saan majoitusrahat takaisin, mutta Finnair ei ole ilmeisesti maksamassa lentolippujen hintoja takaisin, koska ne ovat määrätynluokkaisia, arvoltaan 900 ja risat. Mielestäni Koronan riskiryhmäläisillä pitäisi olla erikoisturva tässä tilanteessa ja oikeus saada myös lentolippujen hinnat takaisin. Säännöt taitavat vain olla toisenlaiset.

  • Syksyn matkojen perumisen kanssa kannattaa pääsääntöisesti odottaa rauhassa tilanteen selkeytymistä. Lentoyhtiön perumat lennot ja matkanjärjestäjän perumat matkat saa peruttua yleensä maksutta.

   Ensi syksyn lopulliset lentoaikataulut eivät vielä ole varmistuneet.

 25. Ensinnä: Kiitos mainiosta sivustosta!
  Ja varsinaiseen asiaan: Onko Norwegian Holidays verrattavissa matkatoimistoon? Kun nyt ei täysin aukea minulle että kun ko. sivuston kautta on ostettu pakettina lennot + hotelli, niin mitä minun nyt pitää tehdä rahojen palautuksen suhteen, jos mitään?
  Matka peruttu Norskin toimesta, ja maksu tapahtunut luottokortilla.

  • Hei! Norwegian Holidaysille kannattaa ensimmäisenä toimenpiteenä lähettää sähköpostiviesti, jossa vaadit yhtiötä palauttamaan rahat matkanjärjestäjän perumasta matkasta 14 vuorokauden sisällä EU-direktiivin 2015/2302 perusteella. Norwegian Holidaysin taustalla oleva TripX Ab on matkatoimisto ja se on asettanut maksukyvyttömyyden varalle vakuuden Ruotsin viranomaisille.

 26. Meillä oli lennot Helsinki-Pariisi-Fortaleza Meno-paluu. Air France perui lennot 9 päivää ennen lähtöpäivää. (30.3.2020)
  Nyt olen käynyt Air France kanssa sähköpostitse keskustelua jo toista kuukautta, he kieltäytyvät maksamasta lippujen hintaa takaisin (non-refundable) ja tarjoavat voucheria. En tätä hyväksy, vaan vaadin edelleen saada lipun hinnan takaisin.

  Maksoin liput verkkopankissa, en siis luottokortilla. Minulla on toki OP:n matkavakuutus.

 27. Lento icelandairilla Helsingistä Vancouveriin, välilasku keflaviikissä. Ostettu 11/2019 icelandairin sivulta. Maksettu luottokortilla. Lähtö 16.5. Icelandairin sivulla tarjoavat voucheri tai muuttamaan lipun matkustuspäuvämäärää. Mulla on no chabge no refund lippu mutta koronan matka peruttu. Ei järkeä varata uutta lentoa Kanadaan koska ystäväni palaa Suomeen heti kun pystyy. Mitä mahiksia mulla on sada palautus rahana?

  • Hei,

   Icelandair on irtisanonut 95 % lentäjistä, joten hyvitys lennoista kannattaa ehdottomasti vaatia rahana. EY261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiön perumista lennoista sinulla on oikeus saada rahat takaisin.

   Tarvittaessa voit vaatia luottokorttiyhtiötä palauttamaan rahat luotonantajan ja palveluntarjoajan yhteisvastuun perusteella (kuluttajansuojalaki 7 luku 39 §), jota käsitellään tarkemmin erillisessä artikkelissa. Rahojen takaisinmaksua kannattaa kuitenkin ensin pyytää lentoyhtiöltä ja jos lentoyhtiö ei suostu palauttamaan rahoja kohtuullisessa ajassa asiasta kannattaa reklamoida korttiyhtiölle.

 28. Liput on ostettu OP:n Visalla Helsinki – Kiova – Helsinki (Ukraina International Airlines). Pari päivää sitten tuli lentojen peruutusviesti ja tarjous ”bonareista”, jolla voi varata korvaavat liput. Koskeeko EY 261/2004 -asetus myös UIA:ta? Haluaisin rahat lennosta takaisin, koska reissu myöhemmin ei ole enää ajankohtainen.

  Ilmeisesti perus OP:n Visalla ostosta ei ole apua rahojen takaisin saamisessa, jos olen oikein OP:n sivuja tulkinnut.

  • Hei,

   luottokorttiyhtiön vastuuta käsittelemme tarkemmin erillisessä artikkelissa, mutta kuluttajansuojalain 7 luvun perusteella sinulla on oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön perumista lennoista. EY261/2004 -asetus koskee kaikkia EU-/ETA-alueelta lähteviä lentoja lentoyhtiön kotimaasta riippumatta.

   Reklamaatioon on hyvä sisällyttää lainsäädäntöviitteet ja muistuttaa kuluttajansuojalain vastaisten sopimusehtojen olevan mitättömiä.

   OP:n sivuilla oleva kysymys koskee ainoastaan luottokortteihin sisältyvää matkavakuutusta, ei korttiyhtiön ja palveluntarjoajan kuluttajansuojalakiin perustuvaa yhteisvastuuta.

 29. Hei,
  ostin ebookersin kautta 11/2019 matkan sisältäen lennot+hotellin kahdelle Prahaan.Lähtö piti olla 5.5 ja paluu 8.5. Maksu 262€ luottokortilla. Hotellin peruuntumisesta olen saanut hyvityksen centilleen eilen. Haluaisin saada hyvityksen myös lennoista. Lentoyhtiö on Czech Airlines.Lentojen peruuntumisesta tuli ilmoitus 15.4.Yritin vastata tähän viestiin , mutta viestiä ei voitu toimittaa perille.Mikähän on lentoyhtiö Czech Airlinesin s-postiosoite?Etukäteen kiittäen

 30. Onko toivoakaan saada rahoja takaisin Norweigianin lennoista (Malaga) , lennot on siis peruttu ja rahojen takaisin hakupyyntö laitettu jo 26.3.2020. Ja ei ole maksettu luottokortilla vaan verkkopankissa.

 31. Olen suomalainen. Estääkö rajavalvoja jos haluan lentää ulkomaille?

  • Hei! Rajavalvoja ei voi estää ulkomaille matkustamista, mutta portilla tarkistetaan täyttyvätkö kohdemaan asettamat ehdot. Ruotsia lukuun ottamatta useimmat EU-maat edellyttävät tällä hetkellä, että kyseessä on esimerkiksi välttämätön työmatka tai olet matkustamassa asuinmaahan kyseisen maan kautta.

  • Itse en ole saanut Finnairiilta ja Ebookersiltakaan, pimittävät rahoja ja valehtelevat.

 32. Hei! Meillä oli varattu Kroatian matka 20.-27.5.2020. Lennot ostettiin pankkikortilla suoraan Norwegianilta. Norwegian perui lennot ja tarjosi vastineeksi cash-pointseja, jotka menimme hyväksymään koska muita vaihtoehtoja ei tarjottu Lowfare lipuillemme. Seuraavana päivänä alkoikin uutisointi kuluttajan suojasta näissä asioissa. Nyt pohdin, voisinko ostaa näillä cashpointeilla vain jotkin lennot esim. ensi kuulle (kun niitä näköjään vielä myydään) siinä uskossa, että lentoyhtiö peruu ne kuitenkin ja tällöin saada rahat takaisin. Onkohan siis mahdollista saada rahoja takaisin Cashpointseilla ostetuista lennoista, vai tulevatko palautukset automaattisesti taas Cashpointseina?

 33. Olimme maksaneet lento+ hotell+ golf green feet matkato8mistolle. Saimme palautuksen hotellista ja golf green feestä. Lentojen takaisin maksua joudumme kuulemma odottamasn Norwegianilta. Onko todella näin ettei matkatoimisto maksa meille ennenkuin Norwegian maksaa. Lentomme peruuntui sillä Espanjaan ei enää päässyt 23.3.

 34. Hei. Meillä olisi ollut lento+hotelli paketti prahaan 24.6.27.6 ebookersin kautta. Finnair perui lennot josta laittoi meille spostia. Soitimme finnairille kysyäksemme korvausta ja sieltä tuli vastaus ettei finnair ole korvausvelvollinen ja meidän täytyy kääntyä ebookersin puoleen. Matkakumppanini meni perumaan omatoimisesti matkan tässä vaiheessa ebookersin sivuilta eli sen jälkeen kun finnair oli ilmoittanut meille lentojen peruuntumisesta. Ebookersin sivuilla lukee matkamme ehtojen kohdalla ettei matkaamme korvata tai hyvitetä mitenkään sen peruuntuessa eli emme otttaneet varatessa sitä lisäturvaa. Maksoimme matkan luottokortilla. Tekikö kaveri virheen peruuttaessaan itse matkan sivuilta Ja onko tässä mahdollisuuksia saada rahoja jotenkin takaisin?

 35. Hei,

  meillä ongelmia Supersaverin kautta ostetuista lipuista. Lennot on peruutettu AirBalticilta ja meille on ilman meidän suostumusta vaihdettu uusi menolento toiselle lentoyhtiölle. Paluulentoa ei ole. AirBaltic sanoi, että Supersaver on velvollinen maksamaan meille takaisin, mutta Supersaverin sivuilla lukee, että lentoyhtiöt ovat velvollisia maksamaan takaisin, ja että heihin tulisi olla yhteydessä vasta 7 pvä ennen lennon lähtöä. Mistä me saamme rahat takaisin, vai saammeko niitä mistään takaisin? Lennot maksettu Visa Credit/Debit -yhdistelmäkortin luotolla, onkohan siitäkään mitään apua rahojen takaisinsaamiseksi? Ei mitään hajua mitä tässä nyt tulisi tehdä…

  • Hei! Kertoisitko hieman tarkemmin mitä olette alunpitäen varanneet ja mille ajankohdalle.

  • Olimme varanneet meno-paluulennot Italiaan toukokuulle 18.-26.5 Supersaverin kautta Airbalticille. Tosiaan Airbalticin lennot peruttu, ja tilalla vain menolento Royal Dutch Airlinesilta, johon ei ole meiltä kysytty mielipidettä.

  • Hei,

   matkatoimistojen kautta varatuista pelkistä lennoista rahojen takaisinmaksua on haettava matkatoimistolta, joka lähettää takaisinmaksupyynnön lentoyhtiölle ja matkatoimisto palauttaa rahat saatuaan rahat lentoyhtiöltä

   (Lento+hotellipaketeista matkatoimistot ovat velvollisia palauttamaan rahat 14 päivän sisällä vaikka matkatoimisto ei olisi palauttanut rahoja matkatoimistolle.)

   Ensimmäisenä toimenpiteenä Supersaverin asiakaspalveluun kannattaa laittaa englanniksi viesti, jossa mainitset lentoyhtiön peruneen alkuperäiset lennot ja vaadit rahojen takaisinmaksua EU261/2004 -asetuksen perusteella (englanniksi EC261/2004). Viestissä on tärkeätä mainita, että vaadit rahojen takaisinmaksua, jotta Supersaver ei lähetä lentoyhtiön voucheria. Ota viestistä kopio, jotta voit tarvittaessa todistaa korttiyhtiölle olleesi yhteydessä myyjään ennen lennon lähtöpäivää. Jos et saa viestiin vastausta viikkoa ennen matkaa, yritä soittaa asiakaspalveluun ja ota näyttökopio puhelusta.

   Tämä tapaus vaikuttaa omituiselta. En ymmärrä miksi airBaltic on siirtänyt varauksen KLM:n lennolle. Siksi itse lähettäisin verkkopankkiviestin korttiyhtiölle viimeistään 2-3 pankkipäivää ennen KLM:n lennon lähtöä, jos Supersaverin tavoittaminen osoittautuu mahdottomaksi, jotta mahdollisissa ongelmatilanteissa rahojen periminen korttiyhtiöltä onnistuu mahdollisimman helposti.

   Luottokorttiyhtiön vastuuta lentoyhtiön perumista lennoista käsitellään tarkemmin erillisessä artikkelissa.

 36. Hei, lentomme olisi huomenna Norwegianilla Budapestiin, ostimme liput Super Saverin kautta. Mitään peruutusilmoitusta ei ole tullut. Lentoa ei löydy Norwegianin eikä Super Saverin tricasen kautta. Oletamme että peruttu ja haemma rahat Supersaverilta?

 37. Hei,
  Meillä oli varattuna ja luottokortilla maksettuna SAS:in verkkosivujen kautta lennot Luleå-Stockholm-Faro-Stockholm-Luleå 14.-21.3.2020. Meillä oli ostettuna SAS:in kautta myös peruutusturva-vakuutus, jossa on lauselma:
  2. KORVAUSTILANTEET
  Korvaus myönnetään, jos matkalle lähtö estyy jostakin seuraavasta ennalta arvaamattomasta syystä:
  – Ulkoministeriö kehottaa varovaisuuteen matkakohteessa, ja vakuutettu on huolissaan/peloissaan turvallisuudesta.
  Peruimme lennot itse 12.3.2020, koska Suomen Ulkoministeriö kehoitti välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille tuosta päivästä eteenpäin.
  Nyt SAS:in korvauskäsittely on päättänyt, että lentoja ei korvata, vaikka tuossa vakuutuksessa ei ole sanallakaan mainittu epidemia/pandemiaa ja he vetoavat siihen, että tuo ei ole syy perua lentoja.
  Mistähän siis korvaukset maksetuista lennoista?

 38. Hei! Meillä oli Czech Airlinesin lennot nyt huhtikuussa välille Helsinki-Praha ostettuna SuperSaverin kautta. Lennot peruttiin (ilmoitus 7 päivää ennen lähtöä) ja tarjottiin vain mahdollisuutta siirtää lennot myöhemmäksi. Siirto pitää kuitenkin tehdä SuperSaverin kautta, joka veloittaa lentojen siirtämisestä 50 euroa palvelumaksuja. Voiko näistäkin saada hyvityksen lentoyhtiöltä/varaussivustolta/luottoyhtiöltä? Maksettu luottokortilla.

  • Tosta kannattaa reklamoida korttiyhtiölle ja vaatia rahojen takaisinmaksua EY261/2004 -asetuksen perusteella. Yritän saada tänään puhtaaksikirjoitettua luottokorttiyhtiön vastuuta käsittelevän artikkelin.

 39. Hei ostin kiwi.comin kautta lennot helsinki-istanbul-manila ja takaisin turkish airlinesilla. Lennot on nyt peruttu ja kiwi.com sivuston kautta pystyn hakemaan hyvitystä matkantarjoajan mukaan, mikäköhän tämä on turkish airlinesin kanssa ja voinko hakea hyvitystä luottokorttiyhtiöltä (amex)

  • Hei,

   kuluttajansuojalain 7 luvun 39 § (luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuu) ja KKV:n ohjeistuksen perusteella voit vaatia rahojen takaisinmaksua myös suoraan korttiyhtiöltä.

   Luottokorttiyhtiön vastuusta on meiltä tulossa kattavampi tietopaketti lähipäivinä, jonka yhteydessä voit tarvittaessa kysellä tarkemmin Amexin reklamaatioprosessista (olen itse reklamoinut Aviancan peruuntuneista Etelä-Amerikan lennoista viime viikolla Amexille).

 40. Hei, meillä oli ostettu matka Gardajärvelle ajalle 1.4-8.4 Top 10 matkatarjoukset kautta. Lennot olivat peruutettu. Kyseessä olivat Norwegian lennot. Matkatoimisto ehdottaa siirtää matka toiselle ajankohdalle tai ottaa matkalahjakortti kyseiseltä summalta + 10 %. Kun olimme vaatineet rahoja takaisin, on tullut vastaus, että palauttaa rahat joskus, silloin kun itse saavat rahat Norwegianilta. Voi kestää 6 kk ja vielä enempää heidän mielestä. Matka makdettu pankin kautta, ei luottokortilla. Mitä on parempi tehdä tässä tapauksessa? Onko mahdollisuus vaatia rahat nopeampi? Vai pitääkö hyväksyä matkan siirto?

  • Hei,

   olimme menossa 3.4. Hgistä Berliiniin Finnairin lennolla, paluu 6.4. Matka (lennot + hotelli) maksettu Visa-luottokortilla, matka ostettu ebookersin kautta. Ebookerin sivuilla mainitaan, että hotellivarauksen peruutus onnistuu ja rahat ilmeisesti tulossa. Lennoista sanotaan, että Finnair ei palauta rahoja kun ostettu ebookersin kautta. Laitammeko reklamaation FInnairille vai Ebookersille viitaten tuohon EY 261/2004 -asetukseen?

  • Hei! Nopeana tarkistuskysymyksenä. Peruiko Finnair Berliinin lentonne? Berliini on yksi harvoista kohteista, jonne Finnair yhä lentää.

  • @ Terhi EY 261/2004 asetuksen lisäksi voit vedota myös lain matkapalveluyhdistelmistä 3 luvun 15 § (Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkua) ja 16 § (Maksusuoritusten palauttaminen matkustajalle).

   ”Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.”

   ”Matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkapakettisopimus on 14 tai 15 §:n nojalla peruutettu. Jos matkan peruuttaa matkustaja, matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää palautettavista suorituksista 15 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen peruutusmaksun.”

  • @Sveta Hei,

   suosittelen viittaamaan lain matkapalveluyhdistelmästä 3 luvun 15 § (Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkua) ja 16 § (Maksusuoritusten palauttaminen matkustajalle). Tuntematta kaikkia tapauksen yksityiskohtia en pysty antamaan lainsäädännöllistä apua, mutta koronaviruksen takia perutuista matkoista matkanjärjestäjän on pääsääntöisesti palautettava rahat 14 vuorokauden sisällä.

   ”Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.”

   ”Matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkapakettisopimus on 14 tai 15 §:n nojalla peruutettu. Jos matkan peruuttaa matkustaja, matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää palautettavista suorituksista 15 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen peruutusmaksun.”

  • Meillä on TOP10 matkatarjouksien kautta toukokuussa reissu ja Norwegianin kaikki lennot on peruttu toukokuun loppuun asti. Peruutusta matkasta ei ole tullut. Uskaltaako lähtee kyselemään vai todetaanko peruutukseksi, jolloin ei tarvitse korvata?

 41. Moikka!

  Miten kannattaisi toimia, kun Euroopan ulkopuolella toimivat lentoyhtiöt tarjoavat perutuista lennoista voucheria. Onkohan näistä mitään mahdollisuutta saada rahoja takaisin esim. suoraan lentoyhtiöltä tai luottokorttiyhtiöltä?

  Perutut lennot ovat seuraavat:
  1) AirAsian meno-paluulennot Kuala Lumpur – Sumatra (Indonesia), josta ainakin paluulento on peruttu.
  2) Kuala Lumpur – Hongkong – Vancouver, joka on ostettu suoraan Air Canadalta.
  3) Vancouver-Las Vegas, joka on ostettu suoraan Air Canadalta.
  4) Super Saverin kautta ostettu San Fracisco – New York – Moskova – Jerevan. Näistä ensimmäinen lento on Alaska Airlinesin ja loput Aeroflotin.

  • Hei,

   ainakin lennoista 3 ja 4 on mahdollista saada rahat takaisin USA:n lainsäädännön perusteella, jos lentoyhtiö on perunut lennot. U.S. Department of Transportation on pari viikkoa sitten muistuttanut lentoyhtiöitä velvollisuudesta palauttaa rahat lentoyhtiöiden perumista lennoista.

   Vouchereihin sisältyy melko paljon rajoituksia, joten ainakin näistä lennoista ehdottomasti kannattaa vaatia rahat takaisin. Air Canadalle kannattaa tarvittaessa mainita, että teet valituksen U.S. Department of Transportationille jos lentoyhtiö ei suostu palauttamaan rahoja.

   ”The U.S. Department of Transportation today issued an Enforcement Notice clarifying, in the context of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) public health emergency, that U.S. and foreign airlines remain obligated to provide a prompt refund to passengers for flights to, within, or from the United States when the carrier cancels the passenger’s scheduled flight or makes a significant schedule change and the passenger chooses not to accept the alternative offered by the carrier. The obligation of airlines to provide refunds, including the ticket price and any optional fee charged for services a passenger is unable to use, does not cease when the flight disruptions are outside of the carrier’s control (e.g., a result of government restrictions).”

   Mikä lentoyhtiö muuten operoi Kuala Lumpur – Hong Kong välin? Cathay Pacific vai Malaysian? Heidän kuljetusehdoista voi mahdollisesti löytyä joku ehto, johon voi vedota. Malesian ja Hongkongin lainsäädäntöä en tunne tarkemmin, mutta kannattaa lukea läpi lentoyhtiöiden kuljetusehdot.

  • Hei

   menolento peruttiin, paluulennosta en ole varma (en muista). Mutta eihän voi lentää pois jollei ole päässyt maahankaan?

 42. Sain Thaiairwaysiltä travel voucherin tai niin ainakin luulen saaneeni, koska se on voimassa 4/2021 saakka. Miten varaan uuden lennon? Eli mitä koodeja/numeroita käytän uuden varauksen tekoon? Voucher oli aika sekava. Löysin kyllä ticket numeron sekä PNR numeron.

 43. Kuinka monta päivää aikaisemmin Lufthansa muuttaa lentojen tilan perutuksi varausjärjestelmässä, jotta lennot näkyvät omissa varauksissa peruttuna ja niistä voi pyytää rahojen palautusta? Lufthansa ei ole lentänyt pitkään aikaan Helsinkiin, ”Special flight Schedule” listalla ei näy Helsingin lentoja, ”Timetable & flight status” sivun haussa ei näy Helsingin lentoja, mutta omissa varauksissa lennot näkyvät edelleen voimassaolevina. Varausjärjestelmän kautta rahoja ei saa takaisin, koska peruminen näyttäisi järjestelmän kannalta siltä, että asiakas peruu lentonsa. Asiakaspalvelun puhelimeen en ole vielä yrittänyt soittaa.

 44. Onko teillä tietoa, miten toimitaan Euroopan ulkopuolisten lentojen kanssa? Minulla on peruttu lentoja, jotka lennetään täysin EU:n ulkopuolella ja lentoyhtiöt eivät ole EU-maalaisia (mm. AirCanada ja Aeroflot). Lentoyhtiöt tarjoavat korvaukseksi lahjakorttia. Onko rahoja mahdollista saada takaisin luottokorttiyhtiön kautta? Lennot on maksettu luottokortilla. Osa ostettu suoraan lentoyhtiöltä ja osa SuperSaverin kautta.

  • Säännöt riippuvat reitistä, lentoyhtiön kotimaasta ja kuljetusehdoista. Esimerkiksi Air Canadan USA:n ja Kanadan välisistä lennoista voi vaatia USA:n lainsäädännön perusteella rahojen takaisinmaksua, mutta Kanadan sisäisistä lennoista rahojen takaisinsaanti on erittäin vaikeaa (kuluttajansuoja Quebecissä on huomattavasti vahvempi kuin muualla Kanadassa). Mille reiteille olet varannut lentoja (maalla on lähinnä merkitystä)?

 45. Asun vakituisesti Gran Canarialla.
  Varasin menomatkan Suomeen 28.5 (Lakeuden Matkat (Matkapörssi) Norwegian Air).
  Tämä lento peruttiin.
  Nyt Lakeuden Matkat vastaa, että he palauttavat rahat sitten, kun he ovat saaneet rahat Norwegianilta.
  Varasin eri varauksella paluulennon 13.6.
  Pyysin heitä palauttamaan tämän lipun rahat, koska en pysty sitä käyttämään.
  He vastasivat, että ”tämähän on eri asia, koska on erillinen varaus”. Sanoivat, että pitää odotella, josko Norwegian peruuttaa.

  • Matkatoimistot normaalisti palauttavat rahat lentoyhtiön peruuttamista lennoista vasta lentoyhtiön palautettua heille rahat, mutta luottokortilla maksaneet asiakkaat voivat vaatia rahojen palautusta korttiyhtiöltä. Miten maksoit toukokuisen lennon?

  • Hei ja kiitos.
   Maksoin luottokortilla.
   En edelleenkään ymmärrä, mitä eroa sillä on, kun varasin paluulennon erillisenä varauksena?
   En kuitenkaan pysty sitä käyttämään, koska menolento on peruttu, eikä minulle sopinut

  • Hei!

   Lentoyhtiön vastuun osalta erillisellä varauksella oleva paluulento on erillinen kuljetussopimus. Lentoyhtiö melko todennäköisesti peruu myöhemmin myös kesäkuisen lennon, joten käytännössä tällä ei välttämättä ole suurta merkitystä.

 46. Lennot Helsingistä San Franciscoon ja takaisin SASilla varattu ajalle 14.4.-27.4. Travellinkin kautta ja maksettu luottokortilla. SASin sivuilla menolento on cancelled -merkinnällä, mutta meille siitä ei ole tullut mitään ilmoitusta lentoyhtiöltä tai Travellinkiltä. Kannattaako rahoja vielä alkaa karhuamaan takaisin (ilmeiseti se tehdään Travellinkin kautta?) vai odottelenko virallista viestiä lentojen perumisesta? Jos Travellinkistä ei saa ketään kiinni, voiko kääntyä suoraan luottokorttiyhtiön puoleen sillä perusteella, ettei matkayhtiö vastaa?

 47. Norwegian perui lennot Mallorcalle ja takaisin Hkiin 5.4 ja 17.4 muutama viikko lähtöpäivää. Liput maksettu Norskin luottokortilla. Tuleeko meidän tehdä jotain (reklamaatio?) vai odotetaanko vaan, että rahat (ehkä) palautuvat kortille? Vastauksestanne kiitellen!

  • Hei,

   lippujen takaisinmaksua rahana voit vaatia täyttämällä tämän lomakkeen Norwegianin sivuilla, jos varasit lipun lentoyhtiön kotisivujen kautta.

 48. Meillä oli kahdelle hengelle varattu lennot+hotelli Expedian kautta 10.-13.4. Hotellista sai rahat takaisin helposti, lennon rahojen takaisinsaanti ei ollutkaan niin helppoa (WizzAir siis itse perunut jo lennot). WizzAir sanoo sivuillaan, että vaatimukset tulisi tapahtua matkatoimiston kautta ja Expedia omilla sivuillaan, etteivät he pysty halpalentoyhtiöiden lentoja mitenkään hallitsemaan. Silti mailiin pamahti mahdollisuus perua ja saada voucher… No, me soitettiin Expedian aspaan ja tunnin jonotuksen jälkeen päästiin läpi. Asiakaspalvelija tarkisti, että WizzAirin ohjeistus on tuo, ja kertoi että heillä normaalisti ohjeistus juuri päinvastainen eli asiakkaan tulisi olla yhteydessä lentoyhtiöön. Hän kuitenkin löysi numeron, johon hän itse soitti, ja laittoi minut joksikin aikaa pitoon. Yhteensä n. 10 min pidossaolon jälkeen asiakaspalvelija palasi linjoille ja ilmoitti, että rahat maksetaan takaisin 7 pankkipäivän kuluessa samaiselle tilille, josta matka on maksettu.

  Lopuksi vaihdettiin pari sanaa asiakaspalvelijan kanssa, tsemppasin häntä näin vaikeina aikoina. Hän vielä kertoi, että toimintatavat muuttuvat joka päivä. Tämmöstä. Toivottavasti muutkin saa rahansa ulos.

 49. Airbaltic perui lennot ja tarjoaa vain lahjakorttia. Onko kokemusta, saako sieltä rahoja pois? Maksettu luottokortilla.

  • Tosta kannattaa tarvittaessa reklamoida korttiyhtiölle, jos lentoyhtiö ei vastaa kohtuullisen ajan kuluessa reklamaatioon. Reklamaatiossa kannattaa mainita, että vaadit EY261/2004 -asetuksen perusteella perutusta lennosta rahojen takaisinmaksua.

   Minkä pankin kortilla muuten maksoit? Pohdimme pitäisikö luottokorttiyhtiön vastuusta ja reklamaatioista julkaista tietopaketti.

  • Odotan luottokorttiyhtiön vastuusta ja reklamaatioista julkaista tietopakettia. KIITOS lentodiilit !!!

 50. Kohtuullisen rasittavaa, en pysty perumaan koko matkaa (lento+hotelli) 12.4.2020 – 15.4.2020 Kaunas, joka on maksettu ebookersille, koska halpalentoyhtiö (wizzair), joka on perunut lennot ja jonka kanssa en ole ollut missään tekemisissä missään vaiheessa.

  Ebookers pesee kätensä nätisti ja koska en ole Wizzairin asiakas, enkä ole rekisteröitynyt heidän asiakkaaksi, joten en voi heidän kauttaan saada hyvitystä.

  Lisäksi ainakaan minä en löytänyt mitään muuta kuin maksullisen puhelin-numeron wizzairin sivuilta, 0,7€/min on aika hintava, varsinkaan kun ei ole mitään takeita rahojen takaisin saamisesta.

 51. hi, thank you for the article!
  Is there a similar EU regulation for passenger ferry trips?

  We booked a ferry trip Helsinki – Travemünde – Helsinki 19.04-03.05 with Finnlines.

  Today the Finnish government announced that the passenger trips between Finland, Estonia, Sweden and Germany are suspended on 11th April until 13th May.

  Finnlines website states that the trip can be rebooked / moved 2 times. The trip must take place within 6 months from the original trip date. This is not an option for us, we won’t be able to make a trip within 6 months.

  Cancellations are not offered.
  Is this legal? Even thought all trips are cancelled.
  Is there an EU regulation we can use to prove our right for cancellation pay?

  Many thanks,
  N

  • Update on Finnlines:

   The only option offered is to change the travel dates for 2 times to travel within 6 months. And if it costs more to travel on certain month, we will have to add on to our ticket the season difference 🙁
   Refund or any other options are not offered 🙁

   Any other advice what to do?
   Many thanks

  • Did you pay your booking with Finnish credit card?

  • Didn’t pay with a Finnish credit card,
   But I do have an account here in Finland.

   I’m just surprised since we can go to on Sunday 19.04, but cannot come back as the traffic is suspended. And even though the trip back will be cancelled, we haven’t been informed it’s cancelled. So it seems that we (instead of Finnlines) have to cancel our round trip, and in this case they say we can move our booking 2 times within 6 months.

   This is what’s written on Finnlines website: “ passenger traffic from Travemünde will be suspended until 13 May 2020. The last possible departure for passengers from Travemünde to Helsinki is on Saturday 11 April 2020 at 3:00 am.“

   Any advice what else we can do? Any alternatives anyone faced?

   Thank you!

 52. Pääsiäisen jälkeen meno-paluu lento Lontooseen Finnairilla. Nyt näyttää siltä että lentoa ei ole peruttu. Lentääkö siis Finnair vielä nytkin ja siis olenko nyt oikeasti menossa Lontooseen???

  • Finnair lentää ainakin toistaiseksi Lontooseen lentorahdin ja paluukuljetusten takia. En ole täysin varma voiko lippusi perua kuluitta, mutta ainakin matkapäiviä voi muuttaa maksutta. Lisätietoa Finnairin säännöistä löytyy täältä.

 53. Hei, olimme TUI:n matkalla Oulu-Krabi-Oulu12-27.3. Meillä oli pelkät lennot ja varasimme itse hotellit. 26.3. tuli tieto että paluulento on siirtynyt vuorokaudella eli lähtö olikin 28.3. Maksoimme 1 hotelliyön lisää. Etukäteen maksettu taksi kentälle piti maksaa toiseen kertaan. Mitähän korvauksia voi hakea TUI:lta? Voiko lennon muutoksesta 1vrk hakea korvausta? Kiitos.

  • Tui korvaa ainakin taksin sekä lisäyön hotellissa kuitteja vastaan. Korvausta voi hakea myöhästymisestä tuifly:lta, sivuilta löytyy valmiit lomakkeet. Käsittelyajat ovat pitkät.

 54. Expedian kautta Turkish Airlines meno-paluulennot HEL-IST-MRU. Lentoyhtiö perunut lennot ja Expedia ilmoitti, että lentoyhtiö myöntänyt hyvityskupongin. Voinko kieltäytyä hyvityskupongista ja vaatia rahoja taisin? Turkish Airlines vai Expedia kautta?

 55. Onkohan Expedia enää toiminnassa? En pääse kirjautumaan Expedian sivuille katsomaan matkavaraustani.

 56. Hei!
  Tässä mietin, kun meillä on Norwegianin lennot 19.5 Malagaan ja niitä ei vielä ole peruttu. Kannattaakohan vielä odottaa tai mitä tämän kanssa kannattaa tehdä?Ystävät olivat menossa Finnairilla pari päivää myöhemmin ja ovat jo saaneet lentoyhtiöltä ilmoituksen maksun palauttamisesta.

  • Espanjankielistä lehdistöä seuranneena suhtaudun vahvasti epäillen siihen, että Helsingistä Málagaan lennettäisiin täysin normaalisti toukokuussa.

   Lentoyhtiön perumista lennoista voit vaatia rahojen takaisinmaksua, joten itse odottelisin tilanteen selkeytymistä. Jos/kun lentoyhtiö peruu lennon, sinulla on lakisääteinen oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua luottokortille. Vapaaehtoisesti perutuista lennoista Norwegian tarjoaa ainoina vaihtoehtoehtoina päivien muuttamista tai rahojen takaisinmaksua CashPoint -lentopisteinä.

   Lipun CashPoints -pisteiksi muuttaessa yhtenä riskinä on se, että lentoyhtiön hypoteettisessa konkurssitilanteessa et todennäköisesti voit vaatia rahojen takaisinmaksua luottokorttiyhtiöltä. Jos et tee mitään varaukselle ja lentoyhtiö menisi konkurssiin ennen matkaa, voit vaatia rahojen takaisinmaksua korttiyhtiöltä. Tällä hetkellä ei myöskään ole varmaa tietoa mihin kohteisiin Norwegian lentää ensi kesänä ja syksynä Helsingistä ja mihin hintaan.

 57. Hei, jos pyydät takaisinmaksuja Expidialta, ota huomioon, että he eivät halua palauttaa käsittelymaksuja (joka ei näy matkasuunnitelmassa eriteltynä), vaikka se on ollut heillä käytäntönä. He eivät asiasta mainitse. Olen itse kysynyt takaisinmaksua myös käsittelykuluista, ja heidän mukaansa käytännöt ovat muuttuneet, eivätkä maksa sitä, vaikka kysyttyäni asiasta ennen koronatapausta, he sanoivat maksavansa sen myös takaisin. Kuluttajaviranomaisen mukaan kuuluu maksaa myös käsittelymaksut.

 58. KLM perui huhtikuun menomatkan lennon Amsterdamiin(paluumatkaa 18.4 ei vielä ole peruttu) . Whatsapp viestiin laitoimme englanninkielisen otteen Euroopan komission 18.3. tiedonannosta ”Lentomatkustajien oikeudet” ja vaadimme maksun palautusta. Paluuviestissä pahoitellaan että KLM tarjoaa vain joko lentopäivän muutosta 31.5 saakka tai voucheria. Ja jos voucheria ei käytetä 12 kk aikana,niin sitten palauttavat maksun. ” This situation is so exceptional-because of the high degree of uncertainty surrounding air transportation and the vast number of requests for refunds,KLM is being forced to depart from its normal practice.” Onko tosiaan että KLM voi olla palauttamatta maksua ,vai onko tämä pelkkää ”väsytystaktiikkaa”? Lentoa ei ole ostettu luottokortilla(joka ei jokatapauksessa korvaisi ehtojensa mukaan)

  • EU-komission laatimien tulkintaohjeiden mukaan lentoyhtiön on palautettava rahat EY261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiön koronaviruksen takia perumista lennoista, joten sinulla ei ole velvollisuutta hyväksyä voucheria.

   Kuluttajakäyttöön tarkoitetulla luottokortilla maksaneet asiakkaat voivat tämänkaltaisissa tilanteissa vaatia korttiyhtiöltä rahojen palautusta käyttäen perusteena sitä, että asiakas ei ole saanut maksamaansa tuotetta. Tämä oikeus ei perustu korttiehtoihin vaan kuluttajansuojalainsäädäntöön. Kuluttajansuojalainsäädäntö on pakottavaa lainsäädäntöä, jonka vuoksi kuluttajansuojalainsäädännön kanssa ristiriidassa olevat sopimusehdot ovat pätemättömiä.

 59. Hei!
  Ostin Laudamotion yhtiön lennot Wieniin 22.5-26.5 supersaversin kautta. Maksoin lennot luottokortilta ja tein korvaushakemuksen netissä jo 3 viikkoa sitten ja automaattinen vastaus tuli missä sanottiin, että jos ei ole suoraa varannut niitä lentoyhtiön sivuilta, vaikuttaa se rahojen palautukseen. Mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä? Varausnumerolla en enää löydä mitään matkaa Ryanairin sivuilta.

  • Hei,

   Matkatoimiston kautta varatuista lennoista on haettava rahojen takaisinmaksua matkatoimiston kautta. Rahojen takaisinmaksua hakiessa kannattaa mainita esimerkiksi involuntary refund due to cancelled flight . Tarkemmat ohjeet löytyy Supersaverin sivuilta.

   Jos rahojen takaisinmaksun kanssa ilmenee ongelmia, asiasta kannattaa reklamoida luottokorttiyhtiölle ja vaatia rahojen takaisinmaksua EY261/2004 -asetuksen perusteella.

 60. Hoi. Onkos täällä väkeä, ketkä on jo saanu palautuksia Norwegianin lennoista? Taitavat venyttää ihan viimeseen asti noita maksuja. Sähköpostissaka ei edes mainittu käsittelyajoista.

 61. osaako kukaan sanoa miten Expedia toimii peruuntuvan lento+majoituspaketin kanssa? Finnairin lennot, mutta Finskiltä sanottiin, että eivät korvaa lentoja, koska ostettu Expedian kautta. Expedialta ei saa vastausta.

  • Oletko saanut tähän vielä selvyyttä?

   Itse ostin lennot+hotellipaketin expedian kautta. Finnair perui lentonsa, mutta wienin hotelli suljettiin ja sieltä tuli ilmoitus että majoitus on siirretty toiseen hotelliin. Itse kiinnostaisi saako tästä rahoja takaisin?

  • Meillä myös Expedialta lennot+hotelli hankittuna. Pääsin asiakaspalvelijan kanssa puheisiin, mutta heitä ohjeistettu vain neuvomaan asiakkaita hyväksymään hyvityskuponki. Emme sitä hyväksyneet, mutta emme myöskään saaneet irti mitään ohjeistusta siitä, miten tilanne etenee. Täältä luetun kommentin perusteella takaisinmaksu on jollekin ainakin tulossa, mutta minulle sanoivat hyvityskupongin olevan ainoa mahdollisuus. Meidän tilanteessa taitaa olla järkevintä reklamoida luottokorttiyhtiöön.

 62. Hei,

  Itselläni on useampi lento varattuna LATAM:lta. Osa lennoista Chilen sisäisiä ja osa Argentiinan sisäisiä. Kaikki ostamani lennot on peruttu lentoyhtiön toimesta. Olen ollut yhteydessä liput välittäneisiin yhtiöihin (Travelstart ja Vayama) ja he ovat kertoneet, ettei lentoyhtiö anna palauttaa rahoja vaan ainoastaan lentojen siirtoon niin, että mahdollisen hintojen erotuksen joutuu maksamaan aiemman summan päälle. Tätäkin vaihtoehtoa katsoimme, mutta lentoyhtiön vaihdosta vaatimat summat olivat poikkeuksetta suuremmat, kuin uusien lentojen ostaminen… olisiko teillä ehdottaa miten tulisi toimia vai joudunko vain hyväksymään, että lentoyhtiö voi perua lennot ja pitää rahat?

  • Miten maksoit lennot? Minkä maalaisia varaussivustoja käytit? Tällä saatta olla vaikutusta siihen minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan.

 63. Hei, meillä olis teidän tarjouslento Budapestiin 17.5 Ryanairilla. Mietimme, olisiko järkevintä vaihtaa lennon ajankohtaa myöhemmälle vai odottaa, josko Ryanair peruu lennot ja ilmoittaa, milloin voi taas matkustaa?

  Onkohan rahoja mahdollista saada takaisin, mikäli lentoyhtiö peruu lennot?

  Kiitos jo etukäteen!

 64. Voiko lentolippujen hinnan saada takaisin vaikka alustavasti ottaisi vastaan hyvityskupongin?

  • Lähtökohtaisesti rahojen takaisinmaksua ei voi vaatia, jos hyväksyt hyvityskupongin. Tietyt lentoyhtiöt kuten TAP Portugal ovat EU-lainsäädännön ja lentoyhtiön juristien laatimien kuljetusehtojen vastaisesti kieltäytyneet palauttamasta rahoja lentoyhtiön perumista lennoista, joten tämä edellyttää tapauskohtaista tarkastelua. Tällaisessa tilanteessa tilanne on toinen. Minkälainen tilanne on kyseessä? Mikä lentoyhtiö? Peruiko lentoyhtiö lennon ennen kuin peruit varauksen?

   Jos lentoyhtiö ei suostu palauttamaan rahoja lentoyhtiön perumista lennoista ja ilmoittaa päivien muuttamisen ja/tai voucherin hyväksymisen olevan ainoita vaihtoehtoja, luottokortilla maksaneiden asiakkaiden kannattaa reklamoida korttiyhtiölle ja vaatia korttiyhtiöltä rahojen palautusta EU/ETA-alueen sisäisistä lennoista.

   ”Näyttää siltä, että eri liikenteenharjoittajat tarjoavat matkakuponkeja sellaisille matkustajille, jotka eivät enää halua (tai eivät saa) matkustaa covid-19-epidemian vuoksi. Matkustajat voivat käyttää näitä matkakuponkeja saman liikenteenharjoittajan liikennöimällä toisella matkalla kyseisen liikenteenharjoittajan asettamassa määräajassa

   Tämä tilanne on erotettava tilanteesta, jossa liikenteen harjoittaja peruuttaa matkan ja tarjoaa vain matkakuponkia ilman mahdollisuutta valita lipun hinnan palauttamisen tai uudelleenreitityksen välillä. Jos liikenteenharjoittaja tarjoaa matkakuponkia, tällainen tarjous ei voi vaikuttaa matkustajanoikeuteen valita lipun hinnan palauttaminen.”

 65. Osaatteko auttaa seuraavan tilanteen kanssa:

  Ostin Laudamotionin lennot Wieniin 11.2 ajankohdalle 26.6-29.6. Maksoin lennot kiireessä ajattelematta sen tarkemmin pankkikortilla (MasterCard). Samana päivänä varasin airbnb:n matkan ajaksi ja maksoin puolet yöpymisten hinnasta. Maksu tehtiin myös tässä tapauksessa pankkikortilla eli mastercardilla.

  Ryanair ilmeisesti tarjoaa nyt veloituksetonta (?) vaihtoa toiseen päivään. Ilmeisesti enää huomiseen asti. Mietin silti, että matkaan n. 3kk aikaa ja muuttuukohan tilanne / tuleekohan uutta ajankohtaa missä matkan voisi päivittää.

  Mitä suosittelette tekemään? Haittaako pankkikortilla maksu oleellisesti tapauksessani? Kaikki vinkit liittyen lentoihin tai majoitukseen otetaan erittäin mielellään vastaan.

  • Hei! Chicago Tribunen mukaan eilen tehdyn päätöksen mukaan airbnb-varaukset maalis-toukokuulle, jotka on tehty 13.3.2020 mennessä, voi perua ilman peruutusmaksua. Kesäkuun matkoista airbnb ei vielä ole tehnyt päätöstä.

   Finnair on perunut kaikki Wienin lennot kesäkuun loppuun saakka, joten suhtaudun hieman epäillen siihen, että Laudamotion/Ryanair lentäisi kesäkuussa päivittäin Helsingistä Wieniin kesäkuussa.

   https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-airbnb-coronavirus-refunds-cancellation-costs-travel-20200330-vs4daupbwzf47ggoxvvw3d7moq-story.html

  • Kiitos vastauksestanne.

   Osaatteko vielä sanoa minkälainen on käytäntö, jos lennot perutaan ja lennot on maksettu pankkikortilla? Eroaako miten luottokortilla maksamisesta ja saako tässä tapauksessa rahat takaisin, vaikka maksettu pankkikortilla?

  • Maksutapa ei vaikuta lentoyhtiön velvollisuuteen palauttaa rahat lentoyhtiön perumista lennoista. Luottokortilla maksaessa toki mahdollisten ongelmitilanteiden selvittäminen toki onnistuu helpommin (ongelmista voi tarvittaessa reklamoida korttiyhtiölle ja vaatia tarvittaessa rahojen palautusta myös korttiyhtiöltä).

  • Vielä yksi kysymys aiempaan liittyen, kun unohdin mainita. Lennot oli maksettu supersaverilla, onko tällä jotain merkitystä? Oliko teillä tietoa miten Supersaver on toiminut nyt poikkeustilanteessa?

   Ystävällisin terveisin
   Ville

 66. Lennot ja majoitus varattu Expedian kautta pakettina. Lentoyhtiö Norwegian. Expedian sivuilla lukee, että lennot tulee peruuttaa ja vaatia korvauksia Norwegian kautta. Norwegian käskee kääntyä Expedian puoleen. Kumpaakaan ei saa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

 67. Easyjet-lennot Berliiniin huhtikuun lopussa. Lentoa ei (vielä) peruttu, mutta tuskin lentää. Easyjet tarjoaa 6kk saman arvoista voutseria tai ”ilmaista lentojen siirtoa”. Lentolipuista Corona FAQ sivujen mukaan pitää maksaa erotus, jos uudet liput ovat arvokkaammat. Syksyn lentohinnat ovat Visalla aikaisemmin ostettuja lippuja yli kaksinkertaiset. Kannattaako reklamoida pari päivää ennen lähtöä EY 261/2004 -asetuksen perusteella ja jos rahoja ei tule, tehdä korvaushakemus Visalle?

  • EasyJet on ainakin matkailualan ammattilehtien (esim. Travel Weekly) mukaan keskeyttänyt kokonaan lentotoimintansa väliaikaisesti ja lomauttanut matkustamohenkilökunnan huhti-toukokuun ajaksi. EY261/2004 -asetuksen perusteella sinulla on oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön peruuttaessa lennon. Lentojen peruuttaminen vaatii lentoyhtiön puolelta jonkin verran manuaalista työtä, jonka vuoksi kaikkia peruutuksia ei vielä välttämättä ole ehditty päivittämään varausjärjestelmään. Tarvittaessa tosta kannattaa reklamoida korttiyhtiölle, jos lentoyhtiö peruu lennon ja tarjoaa voucheria ja päivien muuttamista ainoina vaihtoehtoina.

   Itse en mielelläni ottaisi easyJetin voucheria. Viime kesään verrattuna easyJet on vähentänyt lentotarjontaansa Helsinki-Berliini reitillä. Finnairin ja easyJetin kesä- ja syyslentojen välinen hintaero oli helmikuussa usein melko pieni. Parempien aikataulujen takia valitsisin ennemmin Finnairin lennot, jos tilanteen rauhoittuessa Finnairin ja easyJetin lentojen hintojen välinen hintaero on samaa luokkaa kuin helmikuussa.

  • Itselläni olisi kahden päivän päästä EasyJetin lento Berliiniin, joka on siis peruttu, mutta rahallista korvausta voi hakea vain ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun ja se ei tietenkään onnistu sähköpostilla ja puhelimitsekaan ei pysty ruuhkan takia edes jonottamaan. Miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia, kun ei ole mahdollisuutta kommunikoida lentoyhtiön kanssa? Luottokorttia ei ole, joten lento on maksettu pankkikortilla.

  • EasyJetin lennoista tosiaan pystyy tällä hetkellä vaatimaan rahojen takaisinmaksua lähinnä puhelimitse mikä on erittäin kyseenalaista. Lentoyhtiön perumista lennoista sinulla on oikeus vaatia täyttä takaisinmaksua EY261/2004 -asetuksen perusteella. Ensimmäisenä toimenpiteenä täyttäisin lentoyhtiön kotisivuilta piilosta löytämäni contact us -lomakkeen.

   Tarvittaessa tosta voi tehdä reklamaation esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaan, jos et saa asiaa muuten ratkaistua.

   Tämä ei koske sinua, mutta luottokortilla maksetuista easyJetin lennoista reklamoisin suoraan korttiyhtiölle käyttäen perusteena sitä, että puhelinasiakaspalvelua on käytännössä mahdoton tavoittaa ja vaatisin EY261/2004 -asetuksen perusteella rahojen takaisinmaksua.

 68. Ville on 26.3.2020 at 22:14 said:
  Qatarin lennot Tripmonsterin kautta Balille ja maksettu luottokortilla. Lennot ovat kesäkuussa.

  Mitenkähän pitäisi keväämmällä toimia jos lentoa tai pääsyä maahan ei ole..??

 69. Olin ostanut Supersaversin kautta edestakaiset lennot Venetsiaan 17.3.-23.3. Operoivana yhtiönä Lufthansa, mutta paluulento piti tapahtua Austrian Airlinesillä. Jälkimmäinen perui kaikki lentonsa Italiaan 11.3. Alkaen. En saanut mitään viestiä asiasta supersaversilta enkä lentoyhtiöltä, mutta omista varauksistani näin, ettei paluulentoja enää ollut. Tänään 28.3. sain viestin supersaversilta, ettei Lufthansa palauta maksua. Onko mitään mahdollisuutta riitauttaa asiaa sillä perusteella, että paluulentoni oli peruttu?

  • Luulisin, että jos olet hommannut liput eri lentoyhtiöiltä (/erikseen) niin silloin voi olla että et pysty saamaan rahoja takaisin..

  • Miten maksoit lennot? Yrititkö perua lipun ennen (!!!) menolentoa?

  • Minulla samankaltainen tilanne, sama firma, ym. Katsoin netistä että lennot peruttu. En perunut itse mitään tai ottanut yhteyttä firmaan ennen lentoa. Voinko enää saada hyvitystä lipuista?

 70. Hei! Osaako kukaan sanoa, milloin ulkomaille matkustaminen on taas sallittua? Oli tarkoitus lähteä Japaniin huomenna, mutta lennot peruttiin jo viikko sitten.

 71. Ylipäänsä voi todeta, että lennot kannattaa ostaa suoraan lentoyhtiöltä, jos hintaero supertravelseivereihin on pieni. Asiointi suoraan lentoyhtiön kanssa on helpompaa ja vastuukysymykset selkeämpiä. Samalla välttää näätämäisen lisäpalveluiden ja tarpeettomien palveluiden hinnoittelun ja tuputtamisen.

 72. Miten minun kannattaisi nyt toimia??? Finnairin meno-paluu lento ja hotelli Pariisiin ostettu luottokortilla Expedialta ajalle 9.4.-13.4.2020. Lentoa ei ole matkanjärjestäjän taholta peruttu. Lipputyyppi/hotelli ei peruutus/muutosmahdollisuutta. En ole vielä ruuhkien takia yrittänyt ottaa yhteyttä minnekään.

  • Minulla oli vastaava matka 4.4.lähtö Gdanskiin. Tänään 1,5 tunnin puhelimessa odottelun jälkeen erittäin ystävällinen virkailija hoiti homman, perui Finnairin lennot, rahat palautuu noin kuukauden kuluessa. Hotellista tulee kysely sähköpostilla , (jossain vaiheessa) johon ilmoitetaan peruutus.

 73. Osaatteko auttaa seuraavan kanssa;

  Laudamotionilta (Ryanair) ostettu kesäkuun loppuun reissu Wieniin teidän aikaisemman mainostaman diilin pohjalta. Nyt Ryanairilla olisi veloitukseton (?) vaihto, mutta tuntuu siltä että kesäkuun loppuun on pitkä aika ja kannattaako vielä vaihtaa. Tulisikohan myöhemmin uusi ”vaihtoaika”, jos tilanne elää..

  Airbnb varattu myös noille päiville ja maksettu jo puoliksi. Mikä on Airbnb:n kanta tämän poikkeuksellisen tilanteen myötä vastaaviin tapauksiin?

  • Milloin olet varannut majoituksen? Airbnb on muuttanut peruutussääntöjä joustavammaksi, mutta tämä ei vielä koske kaikkia varauksia.

  • Varasin majoituksen 11.2. Kiitos etukäteen jo avustanne!

  • Tilannetta ei myöskään se auta, että maksoin kiireessä / ajatuksissani pankkikortilla (MasterCard).

 74. Lennot Lontooseen Norwegianilta, maksettu kokonaisuudessaan cashpointseilla. Korvausta hakiessa ainoa vaihtoehto lienee saada cashpointseja, eli rahallista korvausta on varmaan turha kuvitella saavansa?

  • Juuri näin. Lentopisteillä maksetun lipun hinta maksetaan takaisin lentopisteinä.

 75. Lufthansa kertoo kotisivuillaan, että peruttujen lentojen liput voidaan muuttaa samaan tai toiseen kohteeseen ja samalla saa 50 € alennuksen uudesta lentolipusta. Missään ei mainita peruttujen lentojen takaisinmaksusta. Onko kokemusta, onnistuuko takaisinmaksu ja miten se pitää tehdä?

  • Tämä sama kuin Sirpaa kiinnostaa minuakin. Miten pitää ihan konkreettisesti toimia Lufthansan kanssa? Sähköpostilla ei ”saa” heitä lähestyä. Pitääkö odottaa siihen asti että lähettävät ( vai lähettävätkö ylipäätään?) viestin lennon perumisesta ( vaikka se nyt jo on tiedossa, mutta ei virallista ilmoitusta ole tullut) ? Miten takaisinmaksun vaatiminen käytännössä toimii, voiko joku vääntää rautalangasta.

  • Tätä myös ihmettelen. Meillä Lufthansa perui osan reitistä, jonka jälkeen käytettiin mahdollisuutta perua koko lento. Kovasti kiiteltiin sähköisestä asioinnista, joka ei ruuhkauta asiakaspalvelua. Mitään ei ole kuulunut Lufthansasta tämän jälkeen, vaikka aikaa kulunut jo yli kaksi viikkoa. Sivuilla on linkki ”kaikki mitä tarvitsee tietää koronasta”, mutta eipä ole mitään tietoa tästä, ehkä aiheeseen liittyen keskeisimmästä kysymyksestä.

  • Lufthansan takaisinmaksua ihmettelen minäkin. Viime viikonlopun Italian reissu oli ja meni ja lukuisien uudelleenreititysten jälkeen lopulta meillä ei ollut juuri mitään lentoja edes olemassakaan. Ei mitään hajua, miten rahojaan voisi edes yrityää penätä takaisin.

  • Lufthansan kotisivuilta löytyy jonkin verran lisätietoa lippujen perumisesta ja takaisinmaksusta. Tarkista lippua peruessa, että lentoyhtiö tarjoaa vaihtoehtona rahojen takaisinmaksua (!) voucherin sijasta. Jos voucher on ainoa vaihtoehto, ole yhteydessä asiakaspalveluun ja vaadi rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön perumista lennoista EY261/2004 -asetuksen perusteella.

   https://www.lufthansa.com/de/en/cancellations-and-refunds

 76. Lennot Norwegianilta varattu Helsinki-Alicante. Yhtiö on perunut lennot mutta omilla sivuilla vaihtoehtona ajankohdan muuttaminen, cash pointsit tai lippujen peruminen ja hyvityksen hakeminen. Tarkoittaako hyvityksen hakeminen lippujen hinnan täyttä takaisinmaksua vai pelkästään osaksi? Pitääkö lähettää kirjallinen reklamaatio jos meinaa saada lipun hinnat kokonaisuudessaan takaisin?

 77. Hei,

  Varasin lennot Berliiniin toukokuussa Easyjetiltä ja lisäsin matkatavarat sekä meno- että paluulippuun. Sähköpostiini on saapunut viesti mahdollisuudesta siirtää lentoja ja maksaa lipuista erotuksen verran. Vaikka matkustuskielto todennäköisesti jatkuu toukokuun yli, niin lentoa ei kuitenkaan ole peruttu. Millä todennäköisyydellä saan rahat takaisin lipuista ja matkatavaroista ja kuinka kannattaisi toimia tässä tilanteessa?

 78. Hei!
  Sukulaiseni loukussa Malagassa. Mihin ottaa yhteyttä, ja miten tuleeko sieltä paluulentoja Suomeen vielä?

 79. KLM:ltä tuli juuri viesti, että huhtikuinen lento Amsterdamiin (ja kaiketi takaisinkin) on peruttu johtuen ”määränpään viranomaisten asettamista maahantulorajoituksista”. KLM tarjoaa korvauksena joko lentojen ilmaista vaihtamista syyskuun 2020 loppuun mennessä tai vuoden voimassa olevaa voucheria arvoltaan sama kuin lippujen hinta.
  Lennot on ostettu suoraan KLM:n sivuilta ja maksettu luottokortilla.
  Saanko siis kuitenkin yksiselitteisesti vaatia KLM:ltä (tai luottokorttyhtiöltä), että maksavat takaisin rahalla, viitaten tuohon EY 261/2004:ään?

  • EY 261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiöllä on velvollisuus palauttaa rahat 7 päivän sisällä lentoyhtiön perumista lennoista. Viikon takaisinmaksuaika on tällä hetkellä koronaviruksen takia käytännössä epärealistinen tavoite.

   KLM:ltä rahojen takaisinsaaminen on viime viikkoina osoittautunut erittäin haastavaksi, joten tosta kannattaa tarvittaessa reklamoida korttiyhtiölle. Reklamaatiossa kannattaa viitata EY 261/2004 -asetuksen lisäksi Euroopan komission laatimiin tulkintaohjeisiin.

  • Kiitos vastauksesta.
   KLM:n kysymys-vastaus -sivulla lukee:
   Am I entitled to compensation (EU Regulation 261/2004) if my flight is cancelled?
   Unfortunately, you are not entitled to compensation based on the EU Regulation 261/2004. Cancellation of flights due to the Coronavirus is considered an extraordinary circumstance, which exempts airlines from paying compensation.

   Saa nähdä, onnistunko saamaan palautusta.

  • KLM:n sivuilta lainaamasi kysymys vastaa eri kysymykseen. Normaalisti lentoyhtiön on maksetta 125-600 euron vakiokorvaus lennon perumisesta alle 14 päivää ennen lennon lähtöä, mutta koronavirus on poikkeuksellinen olosuhde. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta asiakkaan peruutusoikeuteen.

 80. Spesiaalimpi kysymys. Maksoin Finnairin kotimaan matkan lahjakortilla. Olenko oikeutettu lennon peruuntuessa rahalliseen korvaukseen? Sieltä tarjottiin uutta kuukauden voimassa olevaa lahjakorttia.

  • Lahjakortilla maksetun lennon hinnan saat takaisin lahjakorttina. Kuukauden voimassaoloaika on toki lyhyt, mutta ilmeisesti lahjakortti on vanhentunut.

 81. Moi

  Ostin liput helsinki-ateena 17.4 supersaverin kautta. supersaverilta ei vastata puheluihin ollenkaan ja aegeanilta yritetään tuputtaa vain uusia lentoja. Keneltä lipun hinta siis kuuluu hakea ja mihin voin vedota? Ohjeet ovat englanniksi joka puolella ja kielitaitoni on todella surkea.

 82. Tämä poikkeuksellinen tilanne on viimeistään tehnyt selväksi nettimatkatoimiston käyttöön liittyvät ongelmat – suurimpana niistä yhteydenpidon. Kaikkihan me tiedämme, että normaalioloissa ostaminen on helppoa ja toimivaa ja usein lipun hinnassa säästää – kunhan pidättäytyy lisäpalvelujen ostamisesta. Mutta ne, joilla on kokemusta enemmän tietävät myös sen, että jos haluaa asioida elävän ihmisen kanssa nettimatkatoimistossa, on tarpeen ostaa sellainen palvelupaketti, joka sen mahdollistaa. Nyt on – kuten joku kirjoitti – täysin mahdotonta saada heihin yhteyttä. Oma kokemukseni on usean matkan kohdalta Expediasta. Ainoa mahdollisuus esimerkiksi hakea Finnairin peruuttamasta lennosta korvausta on soittaminen. Ja se taas ei onnistu – ei millään! Kukaan ei vastaa. Tunteja jonotat, eikä mitään vastausta. Miksei heillä voi olla netissä palautuslomaketta, jonka täyttää? Ilmeisesti siksi, että tällä tavoin luulevat pääsevänsä palautusvelvollisuudestaan. En myöskään ymmärrä miksei Finnair, jolle rahat lopulta kuitenkin ovat päätyneet, maksa palautuksia tällä tavoin tehdyistä varauksista, jotka kaikelta muulta osin ovat hallinnoistavissa Finnairin netissä? Tämän jälkeen en enää koskaan käytä nettimatkatoimistojen palveluja! Kiitos teille, että kerrotte näistä asioista.

 83. Kiitos kattavasta paketista, moni varmasti tällähetkellä tuskailee näiden asioiden kanssa. Yhtäkkiä kun muuttui lähestulkoon kaikki esim. varma työ lomautukseksi… joka sentti on tarpeen.
  Kuinka on järkevintä toimia tapauksessa, kun matka on varattuna matkayhtiön kautta neljälle. Lähtöpäivä 27.5. Matka tuskin tulee toteutumaan, mutta tällähetkellä matkatoimisto palauttaa rahat ainoastaan ennen 14.4 lähteviä matkoja.
  Toimistokulut ovat yhteensä 320€ jos itse perun matkan 45 vrk ennen lähtöä (13.4 mennessä), jos tämän jälkeen niin 800€…
  Nyt pähkäilen kannattaako matka perua nyt jo itse…vai perutaanko matkat matkayhtiöiden kautta jokatapauksessa, jolloin en menettäisi toimistomaksuja? Kiitos!

  • Minkä matkatoimiston reissu on kyseessä? Itse odottelisin vielä pari viikkoa tilanteen selkenemistä.

  • Ok, kiitokset vastauksesta. TUI on matkanjärjestäjä.

  • TUI on ilmeisesti poistanut toukokuun alun matkoja myynnistä, mutta ei vielä välttämättä ole poistanut matkoja myynnistä. Itse odottelisin vielä tilanteen selkeytymistä.

 84. Kiitos kattavasta artikkelista! Vielä jos siihen olisi mahdollista lisätä tietoa, miten toimia tapauksissa joissa lennot on ostettu matkanjärjestäjän kautta: koskeeko heitä lentoyhtiön antamat suositukset vai onko heillä ihan omat refund -käytännöt?

  Oma esimerkki, ostin TAP:in lennot Super Saversin kautta, TAP sanoo että saan voucherin mutta sitä on kysyttävä Super Saversilta, Super Savers taas sanoo että he ei sitä voi antaa vaan TAP…
  Lentojani ei siis peruttu vaan peruin itse ja TAP lupaa ilmaisen vaihdon tai voucherin.

 85. British Airways peruutti lokakuun Lontoon lennot ja ilmoitti myöhemmin että ei ole oikeutta ”future travel voucher”:iin. Pitäisikö näiden säännösten koskea heitäkin vaikka ovatkin eu:sta eronneet?

  • Säännöt koskevat yhä British Airwaysiä. BA:n nettisivut eivät usein ole kovin käyttäjäystävällisiä, joten kyseessä saattaa softabugi. Ennen travel voucherin hyväksymistä kannattaa tutkia sen ehdot (voiko käyttää myös Finnairin operoimiin BA:n lentonumerolla myytyihin lentoihin jne.)

 86. Ihan ensin oma kokemus. Lähtö Prahaan olisi ollut su 29.3. Finskin lennolla. Liput Expedialta, jonne on aivan toivotonta päästä läpi. Finnairin viestissä lentojen perumisesta oli maininta yhteys matkatoimistoon tai heille. Finnairilla homma toimi ja sain lennot siirettyä.

  Kysymys: jos tulevan matkan lennot+majoitus Expedialta pakettina, mutta kohdemaahan ei koronatilanteen vuoksi lennetä niin saanko myös majoituksen hinnan takaisin? Tässä majoituksessa ei ole peruutus- eikä muutosoikeutta.

  • Mulla oli ostettuna lennot & majoitukset samaan suuntaan, Prahaan, myös nyt sunnuntaille 29.3.: Finskin lennot ja paikallinen hotelli pakettina Lentodiilien sivulta bongatun Ebookersin linkin kautta. Ebookers ja Expedia ovat siis muutaman muun ison tekijän kanssa yhtä ja samaa yritysrypästä.

   Kummassakaan osassa ei ollut lähtökohtaisesti peruutusoikeutta, mutta nettisivuilta ymmärsin että tässä tilanteessa mahdollisuus on — tosin ainoastaan heidän asiakaspalvelunsa kautta puhelimitse ja aikaisintaan 72h ennen matkan alkua. Lentoyhtiö tai hotelli eivät ole suoraan vastuussa matkanjärjestäjän kautta ostetuista palveluista. Soiton aluksi automaatti pyytää näpyttämään matkan varausnron ja katkaisee kaikki ne joiden lähtöön on yli 72 tuntia. Tämä musta hyvä ja takuulla helpottaa Ebookersin lisäksi myös meitä matkan ostaneita siinä, ettei kaikki parin kuukauden sisällä matkaavat pysty tukkimaan linjoja yhtä aikaa — onpahan ainakin parempi mahdollisuus päästä läpi!

   Aikaa jonotukseen ja hissimusiikin kuunteluun meni paljon, puhelimessa näkyneen ajan mukaan yhteen putkeen muutamaa minuuttia vajaa viisi tuntia… Sitähän ihan pelästyy tuon ajan jälkeen kun ystävällinen suomenkielinen asiakaspalvelu yhtäkkiä vastaa 🙂 Käytiin läpi matkasuunnitelma ja peruin molemmat osat ja tuleva korvaus on yksi yhteen maksetun hinnan kanssa. Rahat palautuvat lentojen osalta vasta jopa 30 päivän viiveellä, mutta samaa kertoo Finnair omilla sivuillaan myös suoraan varattujen lentojen osalta.

   Nyt kun lennot siirretty muuta kautta, en osaa sanoa miten majoituksen osalta toimii? Ehkä kannattaa soittaa, olla tosi kärsivällinen jonotuksen kanssa ja jonottaa yhteen putkeen niin pitkään että joku vastaa. Tsempit!

 87. Itsellä kävi niin, että Aegan peruutti lennot Ateenaan. Soitin sinne ja pyysin rahat takaisin. Puhelimessa työntekijä kertoi, että jos haluan rahat takaisin joudun maksamaan noin 60€ per lippu. Kehoitti hakemaan voucherin niiden sivuilta. Sen sitten hain, kun luulin ettei rahoja saa muuten takaisin. Eilen lueskelin juuri näistä matkustajan oikeuksista ja lähetin sähköpostia lentoyhtiölle asiasta. Nyt odottelen vastausta yhtiöltä, toiveena olisi, että vielä rahat takaisin saisin, varsinkin kun puhelimessa antoivat väärää tietoa. Mietin vaan, että mihin seuraavaksi otan yhteyttä, jos eivät rahoja suostu palauttamaan?

  • Olet hyväksynyt ehdot kun voucheria olet hakenut et enään saa rahoja eivät myönnä virhettään. Kannattaa vain käyttää se

 88. Qatarin lennot Tripmonsterin kautta Balille ja maksettu luottokortilla. Lennot ovat kesäkuussa.

  Mitenkähän pitäisi keväämmällä toimia jos lentoa tai pääsyä maahan ei ole..

 89. Lennot varattu Hki-Miami kesäkuun puolessa välissä Lufthansalla. Lipuissa lukee ”ei peruutus mahdollisuutta”! Kuinka toimitaan, että saadaan lipputahat takaisin, koska tuskin kesällä kannattaa tai voi vielä matkustaa..Emmekä halua muuttaa lippua vaan rahat Lufthansalta takaisin..

  • Jos Suomen tai Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole asettaneet matkustusrajoituksia ja Luftansa aikoo lennon lentää, niin silloin et ole oikeutettu korvauksiin.

  • Liput voi kulua kuluitta lähinnä, jos lentoyhtiö peruu lennon. Kysyntä on viime viikkoina romahtanut sen verran voimakkaasti, etten yllättyisi jos Lufthansa peruu lennon myöhemmin.

 90. Ostin Supersaverin kautta SAS:n lennot ennen maaliskuuta. Matkapäivinä 16.-19.4. Nyt tuli tällainen info Supersaverista: ”You can apply for a refund only if you booked on the SAS website or through SAS customer service.” Näinkö se menee…?

  • Minne varasit lennot? Onko lentoja vielä peruttu? Millä maksoit lennot?

  • Lennot TKU-ARN-TRD ja TKU-ARN on näistä nyt peruutettu. Matkan syy ei ole enää validi eikä re-bookingista ole mitään iloa. Visalla vingutin.

  • Lentoyhtiön perumista lennoista voi rahojen takaisinmaksua. Tarvittaessa kannattaa reklamoida korttiyhtiölle.

 91. Lennot ja hotelli ebookersin kautta. Matkavahvistuksessa lukee, ettei peruutus tai vaihto oikeutta ole. Ei kai se päde tapauksessa, jossa itse ei peru matkaa? Aivan toivoton tavoittaa ebookersia, matka olisi 10.5, niin ei kai auta kun odottaa että matkaan on se 72h kun suostuvat asiaa käsittelemään ja toivoa ettei rahat jää täysin saamatta. Ja koska peruutus oikeutta ei ole, niin tilaustahan ei pysty itse esim siirtämään…

 92. Lentoyhtiö Thai Lion Air on perunut jo ajat sitten lennot, olemme ostaneet ne Travellinkin kautta, missä lennot edelleen vahvistettu tilassa. Lähtö olisi jo sunnuntaina ja mitään yhteystietoja ei ole (puhelinnumeroon soitto ei auta, sieltä ei vastata), josta saisi jonkun kiinni. Lentoyhtiö on ilmoittanut, että rahat saa takaisin. Miten ihmeessä rahat saa takaisin Travellinkilta?

 93. 19.3. AY1672 10.30 Malaga-Helsinki. Kuolemantapaus lennolla, odotus n. 2h ensin koneessa ja sitten n. 8h Madridin kentällä. Onko oikeutettu korvaukseen?

  • Poikkeuksellinen olosuhde, joten korvaukseen ei ole oikeutettu. Lentoyhtiöllä on kuitenkin huolenpitovelvoite.

 94. Miten hotellit; alunperin huomautus ettei voi muuttaa. Muuttaako maan ulkonaliikkumiskielto asiaa?

 95. Jos haluaa siirtää lentoja ja lennot on Kiwi.com kautta, tuleeko siirrosta olla yhteydessä Kiwi.comiin vai suoraan lentoyhtiöihin?

  • Helpoiten onnistuu kun olet suoraan yhteydessä lentoyhtiöön

 96. Lentoyhtiö (TAP) tarjoaa yhtenä vaihtoehtona matkapäivien vaihtamista. Pitääkö uusista matkapäivistä maksaa lentojen hintojen erotus vai meneekö vaihto ilman lisäkuluja? Meillä nimittäin hyvään hintaan löydetyt lennot, joten ei varmasti löydy samaan hintaan lentoja uusille päiville.

  Toisena kysymyksenä voiko matkatoimisto (Supersaver) periä maksua tehdyistä matkapäivämuutoksista tällaisessa tapauksessa tai täyshyvitystä hakiessa?

  Entä hotellivaraukset booking.comin kautta. Voiko hotelli kieltäytyä antamasta rahoja takaisin tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, kun lennot on peruttu?

  • Riippuu lentoyhtiöstä. Monet yhtiöt sallivat päivien muuttamisen ilman lisämaksua tietyin rajoituksin, mutta TAPin ehdot ovat usein monia muita yhtiöitä tiukempia.

 97. Jos lentoliput ostettu esim. Ebookersin kautta, kummalta rahoja vaaditaan takaisin, lentoyhtiöltä vai Ebookersilta?

Vastaa käyttäjälle Orvokki Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *