Koronavirus: Lentomatkustajan oikeudet

Olemme saaneet runsaasti kysymyksiä lentomatkustajan oikeuksista koronavirusepidemian takia. EU-komissio on julkaissut tulkintaohjeet lentomatkustajien oikeuksia käsittelevästä EY 261/2004 -asetuksesta, jonka pohjalta olemme koonneet tiivistelmän ja vastauksia muutamiin yleisimpiin lukijakysymyksiin.

Asetusta sovelletaan EU/ETA-alueelta ja Sveitsistä lähteviin lentoihin ja EU-maiden lentoyhtiöiden lentoihin EU-maihin. Asetusta ei sovelleta EU-alueen ulkopuolisten lentoyhtiöiden lentoihin EU-alueen ulkopuolelta Suomeen.

Aiheeseen liittyvät kysymykset pyydämme esittämään mieluiten tämän artikkelin yhteydessä.

Ennen mahdollisen reklamaation tekemistä suosittelemme tutustumaan myös alkuperäiseen dokumenttiin.

Matkustajalla on oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön perumista lennoista

Lentomatkustajalla on oikeus EY 261/2004 -asetuksen perusteella oikeus valita seuraavista vaihtoehdoista: rahojen takaisinmaksu, lentojen uudelleenreititys mahdollisimman pian tai matkustajalle sopivana myöhempänä ajankohtana.

Normaalisti lentoyhtiön maksettava rahat takaisin 7 päivän sisällä, mutta näin nopea rahojen takaisinmaksu ei käytännössä tällä hetkellä vaikuta realistiselta mm. asiakaspalvelun ruuhkautumisen takia.

Monet lentoyhtiöt tällä hetkellä tarjoavat ensisijaisesti rahojen palautuksen sijasta lipun hintaa takaisin lahjakorttina (travel voucher) tai mahdollisuutta muuttaa matkapäiviä. Euroopan komission tiedonannossa todetaan, että matkustajalla on aina oikeus vaatia rahojen palautusta lentoyhtiön perumista lennoista EY 261/2004 -asetuksen perusteella.

”Matkustajien oikeuksia koskevissa EU:n asetuksissa ei käsitellä tilanteita, joissa matkustajat eivät voi matkustaa tai haluavat peruuttaa matkan omasta aloitteestaan. Se, palautetaanko lipun hinta matkustajalle tällaisissa tapauksissa, riippuu lipuntyypistä (onko lipun hinta palautettavissa tai onko mahdollista tehdä uudelleenvaraus) liikenteenharjoittajan ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Näyttää siltä, että eri liikenteenharjoittajat tarjoavat matkakuponkeja sellaisille matkustajille, jotka eivät enää halua (tai eivät saa) matkustaa covid-19-epidemian vuoksi. Matkustajat voivat käyttää näitä matkakuponkeja saman liikenteenharjoittajan liikennöimällä toisella matkalla kyseisen liikenteenharjoittajan asettamassa määräajassa.

Tämä tilanne on erotettava tilanteesta, jossa liikenteen harjoittaja peruuttaa matkan ja tarjoaa vain matkakuponkia ilman mahdollisuutta valita lipun hinnan palauttamisen tai uudelleenreitityksen välillä. Jos liikenteenharjoittaja tarjoaa matkakuponkia, tällainen tarjous ei voi vaikuttaa matkustajanoikeuteen valita lipun hinnan palauttaminen.”

Koronavirus ei vaikuta lentoyhtiön huolenpitovelvoitteeseen

EY 261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiön on tarjottava matkustajille, joihin lennon peruutus vaikuttaa, maksutta huolenpitoa. Tämä tarkoittaa aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan sekä tarvittaessa hotellimajoitusta ja kuljetusta majoituspaikkaan. Oikeus huolenpitoon päättyy, jos matkustaja peruu lipun tai valitsee uudelleenreitityksen itselleen sopivana myöhempänä ajankohtana.

”Asetukseen ei sisälly mitään, jolla ”erityisen poikkeukselliset” tapahtumat katsottaisiin erillisiksi asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista ”poikkeuksellisista olosuhteista”. Sen vuoksi lentoliikenteenharjoittajaa ei vapauteta kaikistavelvoitteistaan, kuten asetuksen 9 artiklan mukaisista velvoitteistaan, edes silloin, kun odotusaika on pitkä.”

Koronavirus on poikkeuksellinen olosuhde

Lentoyhtiön on maksettava EY261/2004 -asetuksen perusteella 125-600 euron vakiokorvaus alle 14 päivää ennen lennon lähtöä perutuista lennoista tietyin rajoituksin. Vakiokorvausta ei kuitenkaan tarvitse maksaa poikkeuksellisten olosuhteiden takia perutuista lennoista. EU-komission näkemyksen mukaan esimerkiksi koronaviruksen takia asetettujen matkustusrajoitusten takia perutuista lennoista ei tarvitse maksaa vakiokorvausta. (Vakiokorvaus on kuitenkin maksettava normaalisti esimerkiksi teknisen vian ja kaupallisten syiden takia perutuista lennoista.)

”Tämän edellytyksen olisi katsottava täyttyvän silloin, kun viranomaiset joko suoraan kieltävät tietyt lennot tai kieltävät henkilöiden liikkumisen tavalla, joka tosiasiallisesti estää kyseisen lennon liikennöimisen.

Tämä edellytys voi täyttyä myös silloin, kun lennon peruuttaminen tapahtuu olosuhteissa, joissa vastaavaa henkilöiden liikkumista ei ole kokonaan kielletty, vaan kiellosta myönnetään poikkeus tietyille henkilöille (esim. kyseisen valtion kansalaiset tai asukkaat).

Jos yksikään tällainen henkilö ei saavu lennolle, lento jouduttaisiin liikennöimään tyhjänä, jos sitä ei peruuteta. Tällaisissa tilanteissa voi olla perusteltua, että liikenteenharjoittaja ei odota viimeiseen hetkeen asti, vaan peruuttaa lennon hyvissä ajoin (ja jopa olematta varma eri matkustajien oikeuksista matkustaa ylipäätään) asianmukaisten organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseksi, mukaan lukien liikenteenharjoittajan velvollisuus huolehtiamatkustajista. Tämänkaltaisissa tapauksissa ja olosuhteista riippuen peruuttamista voidaan silti pitää viranomaisten toteuttamasta toimenpiteestä ”johtuvana”. Tämä voi tilanteen mukaan koskea myös lentoja, jotka suuntautuvat vastakkaiseen suuntaan kuin lennot, joita henkilöiden liikkumiskielto suoraan koskee.

Jos lentoyhtiö päättää peruuttaa lennon ja osoittaa, että päätös oli perusteltu miehistön terveyden suojelemiseksi, myös tällaisen peruutuksen olisi katsottava ”johtuvan” poikkeuksellisista olosuhteista.”

Miksi takaisinmaksua lahjakorttina ei yleensä kannata hyväksyä?

Lentoyhtiön perumista lennoista suosittelemme ensisijaisesti vaatimaan lipun hinnan takaisinmaksua tai muuttamaan matkapäiviä. Tällä hetkellä lentoyhtiöiden lahjakortteihin liittyy monia epävarmuustekijöitä kuten minne Suomen kansalaiset voivat loppuvuodesta matkustaa, kauan epidemia kestää, miten koronavirusepidemia vaikuttaa lentoyhtiöiden reittiverkostoon ja lentolippujen hintatasoon.

Luottokortilla Norwegianin lennot maksaneiden ei tule hyväksyä lentolipun takaisinmaksua Cashpointseina lentoyhtiön perumista lennoista. (Lipun hinnan Cashpointseiksi muuttaessa menetät mahdollisesti mahdollisuuden vaatia luottokorttiyhtiöltä rahojen takaisinmaksua, jos lentoyhtiö ajautuu konkurssiin.)

Milloin lahjakortti kannattaa hyväksyä?

Monet lentoyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta muuttaa lähikuukausille varattujen lentojen matkapäiviä tai reittiä ilman muutosmaksua tai perua lipun ja saada lipun takaisin lahjakorttina (travel voucher). Lentoyhtiön perumista lennoista matkustajalla on oikeus EY 261/2004 -asetuksen perusteella oikeus saada rahat takaisin, joten lahjakortin hyväksymistä kannattaa harkita lähinnä silloin, jos haluat perua lipun lennolle, jonka lentoyhtiö aikoo lentää.

Osa lentoyhtiöistä tarjoaa 10-20 % lipun hintaa suuremman summan lahjakorttina lipun takaisinmaksua hakeneille matkailijoille. Aina ennen lahjakortin hyväksymistä kannattaa lukea ehdot tarkkaan läpi ja miettiä mitä riskejä lahjakortin hyväksymiseen liittyy.

Reklamoi tarvittaessa luottokorttiyhtiölle

Tietyt lentoyhtiöt kuten TAP Portugal ja Iberia ovat tarjonneet ainoina vaihtoehtoina lentoyhtiön perumista lennoista matkapäivien/reitin muuttamista tai lipun hinnan palauttamista lahjakorttina. Luottokortilla maksetuista lennoista kannattaa reklamoida korttiyhtiölle, jos lentoyhtiö kieltäytyy palauttamasta rahoja perutusta lennosta ja olet oikeutettu takaisinmaksuun joko EY 261/2004 -asetuksen tai kuljetusehtojen perusteella.

Lue kuljetusehdot, jos rahojen takaisinmaksun kanssa ilmenee ongelmia

Ongelmatilanteissa kannattaa tutustua myös lentoyhtiön kuljetusehtoihin. Esimerkiksi monista lentoyhtiön perumista Etelä-Amerikan sisäisistä lennoista on mahdollisuus vaatia rahojen takaisinmaksua kuljetusehtojen tai paikallisen lainsäädännön perusteella, vaikka näihin lentoihin ei sovelleta EU-lainsäädäntöä.

Lentoani ei vielä ole peruttu. Kannattaako lippua vielä perua?

Monet lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet supistavansa olennaisesti lähikuukausien lentotarjontaansa. Lennon peruuntuessa ja useiden tuntien aikataulumuutosten yhteydessä lentolipun voi pääsääntöisesti perua kuluitta.

Pääsääntöisesti peruutusmaksu on sama riippumatta siitä onko lento peruttu kuukautta aiemmin vai lähtöpäivää edeltävänä päivänä. Kaikki peruutukset eivät myöskään vielä näy lentoyhtiöiden varausjärjestelmissä, joten ennen lipun perumista kannattaa pääsääntöisesti odottaa peruuko lentoyhtiö lennon ja perua lippu vasta 2-3 päivää ennen lennon lähtöä. (Peruutusehdoissa voi olla lentoyhtiökohtaisia poikkeuksia.)

Useimpien lentoyhtiöiden maalis-toukokuun lentojen matkapäiviä voi muuttaa ilman muutosmaksua ja/tai lipun hinnan muuttaa lahjakortiksi (travel voucher), jonka voi käyttää myöhemmin lentojen varaamiseen.

Matkanjärjestäjien on noudatettava kuluttajansuojalainsäädäntöä myös poikkeustilanteissa

Kuluttaja-asiamiehen mukaan osa matkanjärjestäjistä on ilmoittanut, että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa ne eivät tule palauttamaan asiakkailleen rahoja näiden peruuttamista tai matkanjärjestäjän itse peruuttamista matkoista. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että yritykset eivät voi ohittaa lainsäädäntöä koronavirukseen vedoten.

Linkkejä

103 kommenttia aiheesta “Koronavirus: Lentomatkustajan oikeudet

 1. hi, thank you for the article!
  Is there a similar EU regulation for passenger ferry trips?

  We booked a ferry trip Helsinki – Travemünde – Helsinki 19.04-03.05 with Finnlines.

  Today the Finnish government announced that the passenger trips between Finland, Estonia, Sweden and Germany are suspended on 11th April until 13th May.

  Finnlines website states that the trip can be rebooked / moved 2 times. The trip must take place within 6 months from the original trip date. This is not an option for us, we won’t be able to make a trip within 6 months.

  Cancellations are not offered.
  Is this legal? Even thought all trips are cancelled.
  Is there an EU regulation we can use to prove our right for cancellation pay?

  Many thanks,
  N

 2. Pääsiäisen jälkeen meno-paluu lento Lontooseen Finnairilla. Nyt näyttää siltä että lentoa ei ole peruttu. Lentääkö siis Finnair vielä nytkin ja siis olenko nyt oikeasti menossa Lontooseen???

  • Finnair lentää ainakin toistaiseksi Lontooseen lentorahdin ja paluukuljetusten takia. En ole täysin varma voiko lippusi perua kuluitta, mutta ainakin matkapäiviä voi muuttaa maksutta. Lisätietoa Finnairin säännöistä löytyy täältä.

 3. Hei, olimme TUI:n matkalla Oulu-Krabi-Oulu12-27.3. Meillä oli pelkät lennot ja varasimme itse hotellit. 26.3. tuli tieto että paluulento on siirtynyt vuorokaudella eli lähtö olikin 28.3. Maksoimme 1 hotelliyön lisää. Etukäteen maksettu taksi kentälle piti maksaa toiseen kertaan. Mitähän korvauksia voi hakea TUI:lta? Voiko lennon muutoksesta 1vrk hakea korvausta? Kiitos.

  • Tui korvaa ainakin taksin sekä lisäyön hotellissa kuitteja vastaan. Korvausta voi hakea myöhästymisestä tuifly:lta, sivuilta löytyy valmiit lomakkeet. Käsittelyajat ovat pitkät.

 4. Expedian kautta Turkish Airlines meno-paluulennot HEL-IST-MRU. Lentoyhtiö perunut lennot ja Expedia ilmoitti, että lentoyhtiö myöntänyt hyvityskupongin. Voinko kieltäytyä hyvityskupongista ja vaatia rahoja taisin? Turkish Airlines vai Expedia kautta?

 5. Onkohan Expedia enää toiminnassa? En pääse kirjautumaan Expedian sivuille katsomaan matkavaraustani.

 6. Hei!
  Tässä mietin, kun meillä on Norwegianin lennot 19.5 Malagaan ja niitä ei vielä ole peruttu. Kannattaakohan vielä odottaa tai mitä tämän kanssa kannattaa tehdä?Ystävät olivat menossa Finnairilla pari päivää myöhemmin ja ovat jo saaneet lentoyhtiöltä ilmoituksen maksun palauttamisesta.

  • Espanjankielistä lehdistöä seuranneena suhtaudun vahvasti epäillen siihen, että Helsingistä Málagaan lennettäisiin täysin normaalisti toukokuussa.

   Lentoyhtiön perumista lennoista voit vaatia rahojen takaisinmaksua, joten itse odottelisin tilanteen selkeytymistä. Jos/kun lentoyhtiö peruu lennon, sinulla on lakisääteinen oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua luottokortille. Vapaaehtoisesti perutuista lennoista Norwegian tarjoaa ainoina vaihtoehtoehtoina päivien muuttamista tai rahojen takaisinmaksua CashPoint -lentopisteinä.

   Lipun CashPoints -pisteiksi muuttaessa yhtenä riskinä on se, että lentoyhtiön hypoteettisessa konkurssitilanteessa et todennäköisesti voit vaatia rahojen takaisinmaksua luottokorttiyhtiöltä. Jos et tee mitään varaukselle ja lentoyhtiö menisi konkurssiin ennen matkaa, voit vaatia rahojen takaisinmaksua korttiyhtiöltä. Tällä hetkellä ei myöskään ole varmaa tietoa mihin kohteisiin Norwegian lentää ensi kesänä ja syksynä Helsingistä ja mihin hintaan.

 7. Hei, jos pyydät takaisinmaksuja Expidialta, ota huomioon, että he eivät halua palauttaa käsittelymaksuja (joka ei näy matkasuunnitelmassa eriteltynä), vaikka se on ollut heillä käytäntönä. He eivät asiasta mainitse. Olen itse kysynyt takaisinmaksua myös käsittelykuluista, ja heidän mukaansa käytännöt ovat muuttuneet, eivätkä maksa sitä, vaikka kysyttyäni asiasta ennen koronatapausta, he sanoivat maksavansa sen myös takaisin. Kuluttajaviranomaisen mukaan kuuluu maksaa myös käsittelymaksut.

 8. KLM perui huhtikuun menomatkan lennon Amsterdamiin(paluumatkaa 18.4 ei vielä ole peruttu) . Whatsapp viestiin laitoimme englanninkielisen otteen Euroopan komission 18.3. tiedonannosta ”Lentomatkustajien oikeudet” ja vaadimme maksun palautusta. Paluuviestissä pahoitellaan että KLM tarjoaa vain joko lentopäivän muutosta 31.5 saakka tai voucheria. Ja jos voucheria ei käytetä 12 kk aikana,niin sitten palauttavat maksun. ” This situation is so exceptional-because of the high degree of uncertainty surrounding air transportation and the vast number of requests for refunds,KLM is being forced to depart from its normal practice.” Onko tosiaan että KLM voi olla palauttamatta maksua ,vai onko tämä pelkkää ”väsytystaktiikkaa”? Lentoa ei ole ostettu luottokortilla(joka ei jokatapauksessa korvaisi ehtojensa mukaan)

  • EU-komission laatimien tulkintaohjeiden mukaan lentoyhtiön on palautettava rahat EY261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiön koronaviruksen takia perumista lennoista, joten sinulla ei ole velvollisuutta hyväksyä voucheria.

   Kuluttajakäyttöön tarkoitetulla luottokortilla maksaneet asiakkaat voivat tämänkaltaisissa tilanteissa vaatia korttiyhtiöltä rahojen palautusta käyttäen perusteena sitä, että asiakas ei ole saanut maksamaansa tuotetta. Tämä oikeus ei perustu korttiehtoihin vaan kuluttajansuojalainsäädäntöön. Kuluttajansuojalainsäädäntö on pakottavaa lainsäädäntöä, jonka vuoksi kuluttajansuojalainsäädännön kanssa ristiriidassa olevat sopimusehdot ovat pätemättömiä.

 9. Hei!
  Ostin Laudamotion yhtiön lennot Wieniin 22.5-26.5 supersaversin kautta. Maksoin lennot luottokortilta ja tein korvaushakemuksen netissä jo 3 viikkoa sitten ja automaattinen vastaus tuli missä sanottiin, että jos ei ole suoraa varannut niitä lentoyhtiön sivuilta, vaikuttaa se rahojen palautukseen. Mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä? Varausnumerolla en enää löydä mitään matkaa Ryanairin sivuilta.

  • Hei,

   Matkatoimiston kautta varatuista lennoista on haettava rahojen takaisinmaksua matkatoimiston kautta. Rahojen takaisinmaksua hakiessa kannattaa mainita esimerkiksi involuntary refund due to cancelled flight . Tarkemmat ohjeet löytyy Supersaverin sivuilta.

   Jos rahojen takaisinmaksun kanssa ilmenee ongelmia, asiasta kannattaa reklamoida luottokorttiyhtiölle ja vaatia rahojen takaisinmaksua EY261/2004 -asetuksen perusteella.

 10. Hoi. Onkos täällä väkeä, ketkä on jo saanu palautuksia Norwegianin lennoista? Taitavat venyttää ihan viimeseen asti noita maksuja. Sähköpostissaka ei edes mainittu käsittelyajoista.

 11. osaako kukaan sanoa miten Expedia toimii peruuntuvan lento+majoituspaketin kanssa? Finnairin lennot, mutta Finskiltä sanottiin, että eivät korvaa lentoja, koska ostettu Expedian kautta. Expedialta ei saa vastausta.

  • Oletko saanut tähän vielä selvyyttä?

   Itse ostin lennot+hotellipaketin expedian kautta. Finnair perui lentonsa, mutta wienin hotelli suljettiin ja sieltä tuli ilmoitus että majoitus on siirretty toiseen hotelliin. Itse kiinnostaisi saako tästä rahoja takaisin?

 12. Hei,

  Itselläni on useampi lento varattuna LATAM:lta. Osa lennoista Chilen sisäisiä ja osa Argentiinan sisäisiä. Kaikki ostamani lennot on peruttu lentoyhtiön toimesta. Olen ollut yhteydessä liput välittäneisiin yhtiöihin (Travelstart ja Vayama) ja he ovat kertoneet, ettei lentoyhtiö anna palauttaa rahoja vaan ainoastaan lentojen siirtoon niin, että mahdollisen hintojen erotuksen joutuu maksamaan aiemman summan päälle. Tätäkin vaihtoehtoa katsoimme, mutta lentoyhtiön vaihdosta vaatimat summat olivat poikkeuksetta suuremmat, kuin uusien lentojen ostaminen… olisiko teillä ehdottaa miten tulisi toimia vai joudunko vain hyväksymään, että lentoyhtiö voi perua lennot ja pitää rahat?

  • Miten maksoit lennot? Minkä maalaisia varaussivustoja käytit? Tällä saatta olla vaikutusta siihen minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan.

 13. Hei, meillä olis teidän tarjouslento Budapestiin 17.5 Ryanairilla. Mietimme, olisiko järkevintä vaihtaa lennon ajankohtaa myöhemmälle vai odottaa, josko Ryanair peruu lennot ja ilmoittaa, milloin voi taas matkustaa?

  Onkohan rahoja mahdollista saada takaisin, mikäli lentoyhtiö peruu lennot?

  Kiitos jo etukäteen!

 14. Voiko lentolippujen hinnan saada takaisin vaikka alustavasti ottaisi vastaan hyvityskupongin?

  • Lähtökohtaisesti rahojen takaisinmaksua ei voi vaatia, jos hyväksyt hyvityskupongin. Tietyt lentoyhtiöt kuten TAP Portugal ovat EU-lainsäädännön ja lentoyhtiön juristien laatimien kuljetusehtojen vastaisesti kieltäytyneet palauttamasta rahoja lentoyhtiön perumista lennoista, joten tämä edellyttää tapauskohtaista tarkastelua. Tällaisessa tilanteessa tilanne on toinen. Minkälainen tilanne on kyseessä? Mikä lentoyhtiö? Peruiko lentoyhtiö lennon ennen kuin peruit varauksen?

   Jos lentoyhtiö ei suostu palauttamaan rahoja lentoyhtiön perumista lennoista ja ilmoittaa päivien muuttamisen ja/tai voucherin hyväksymisen olevan ainoita vaihtoehtoja, luottokortilla maksaneiden asiakkaiden kannattaa reklamoida korttiyhtiölle ja vaatia korttiyhtiöltä rahojen palautusta EU/ETA-alueen sisäisistä lennoista.

   ”Näyttää siltä, että eri liikenteenharjoittajat tarjoavat matkakuponkeja sellaisille matkustajille, jotka eivät enää halua (tai eivät saa) matkustaa covid-19-epidemian vuoksi. Matkustajat voivat käyttää näitä matkakuponkeja saman liikenteenharjoittajan liikennöimällä toisella matkalla kyseisen liikenteenharjoittajan asettamassa määräajassa

   Tämä tilanne on erotettava tilanteesta, jossa liikenteen harjoittaja peruuttaa matkan ja tarjoaa vain matkakuponkia ilman mahdollisuutta valita lipun hinnan palauttamisen tai uudelleenreitityksen välillä. Jos liikenteenharjoittaja tarjoaa matkakuponkia, tällainen tarjous ei voi vaikuttaa matkustajanoikeuteen valita lipun hinnan palauttaminen.”

 15. Osaatteko auttaa seuraavan tilanteen kanssa:

  Ostin Laudamotionin lennot Wieniin 11.2 ajankohdalle 26.6-29.6. Maksoin lennot kiireessä ajattelematta sen tarkemmin pankkikortilla (MasterCard). Samana päivänä varasin airbnb:n matkan ajaksi ja maksoin puolet yöpymisten hinnasta. Maksu tehtiin myös tässä tapauksessa pankkikortilla eli mastercardilla.

  Ryanair ilmeisesti tarjoaa nyt veloituksetonta (?) vaihtoa toiseen päivään. Ilmeisesti enää huomiseen asti. Mietin silti, että matkaan n. 3kk aikaa ja muuttuukohan tilanne / tuleekohan uutta ajankohtaa missä matkan voisi päivittää.

  Mitä suosittelette tekemään? Haittaako pankkikortilla maksu oleellisesti tapauksessani? Kaikki vinkit liittyen lentoihin tai majoitukseen otetaan erittäin mielellään vastaan.

  • Hei! Chicago Tribunen mukaan eilen tehdyn päätöksen mukaan airbnb-varaukset maalis-toukokuulle, jotka on tehty 13.3.2020 mennessä, voi perua ilman peruutusmaksua. Kesäkuun matkoista airbnb ei vielä ole tehnyt päätöstä.

   Finnair on perunut kaikki Wienin lennot kesäkuun loppuun saakka, joten suhtaudun hieman epäillen siihen, että Laudamotion/Ryanair lentäisi kesäkuussa päivittäin Helsingistä Wieniin kesäkuussa.

   https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-airbnb-coronavirus-refunds-cancellation-costs-travel-20200330-vs4daupbwzf47ggoxvvw3d7moq-story.html

  • Kiitos vastauksestanne.

   Osaatteko vielä sanoa minkälainen on käytäntö, jos lennot perutaan ja lennot on maksettu pankkikortilla? Eroaako miten luottokortilla maksamisesta ja saako tässä tapauksessa rahat takaisin, vaikka maksettu pankkikortilla?

  • Maksutapa ei vaikuta lentoyhtiön velvollisuuteen palauttaa rahat lentoyhtiön perumista lennoista. Luottokortilla maksaessa toki mahdollisten ongelmitilanteiden selvittäminen toki onnistuu helpommin (ongelmista voi tarvittaessa reklamoida korttiyhtiölle ja vaatia tarvittaessa rahojen palautusta myös korttiyhtiöltä).

  • Vielä yksi kysymys aiempaan liittyen, kun unohdin mainita. Lennot oli maksettu supersaverilla, onko tällä jotain merkitystä? Oliko teillä tietoa miten Supersaver on toiminut nyt poikkeustilanteessa?

   Ystävällisin terveisin
   Ville

 16. Lennot ja majoitus varattu Expedian kautta pakettina. Lentoyhtiö Norwegian. Expedian sivuilla lukee, että lennot tulee peruuttaa ja vaatia korvauksia Norwegian kautta. Norwegian käskee kääntyä Expedian puoleen. Kumpaakaan ei saa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

 17. Easyjet-lennot Berliiniin huhtikuun lopussa. Lentoa ei (vielä) peruttu, mutta tuskin lentää. Easyjet tarjoaa 6kk saman arvoista voutseria tai ”ilmaista lentojen siirtoa”. Lentolipuista Corona FAQ sivujen mukaan pitää maksaa erotus, jos uudet liput ovat arvokkaammat. Syksyn lentohinnat ovat Visalla aikaisemmin ostettuja lippuja yli kaksinkertaiset. Kannattaako reklamoida pari päivää ennen lähtöä EY 261/2004 -asetuksen perusteella ja jos rahoja ei tule, tehdä korvaushakemus Visalle?

  • EasyJet on ainakin matkailualan ammattilehtien (esim. Travel Weekly) mukaan keskeyttänyt kokonaan lentotoimintansa väliaikaisesti ja lomauttanut matkustamohenkilökunnan huhti-toukokuun ajaksi. EY261/2004 -asetuksen perusteella sinulla on oikeus vaatia rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön peruuttaessa lennon. Lentojen peruuttaminen vaatii lentoyhtiön puolelta jonkin verran manuaalista työtä, jonka vuoksi kaikkia peruutuksia ei vielä välttämättä ole ehditty päivittämään varausjärjestelmään. Tarvittaessa tosta kannattaa reklamoida korttiyhtiölle, jos lentoyhtiö peruu lennon ja tarjoaa voucheria ja päivien muuttamista ainoina vaihtoehtoina.

   Itse en mielelläni ottaisi easyJetin voucheria. Viime kesään verrattuna easyJet on vähentänyt lentotarjontaansa Helsinki-Berliini reitillä. Finnairin ja easyJetin kesä- ja syyslentojen välinen hintaero oli helmikuussa usein melko pieni. Parempien aikataulujen takia valitsisin ennemmin Finnairin lennot, jos tilanteen rauhoittuessa Finnairin ja easyJetin lentojen hintojen välinen hintaero on samaa luokkaa kuin helmikuussa.

  • Itselläni olisi kahden päivän päästä EasyJetin lento Berliiniin, joka on siis peruttu, mutta rahallista korvausta voi hakea vain ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun ja se ei tietenkään onnistu sähköpostilla ja puhelimitsekaan ei pysty ruuhkan takia edes jonottamaan. Miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia, kun ei ole mahdollisuutta kommunikoida lentoyhtiön kanssa? Luottokorttia ei ole, joten lento on maksettu pankkikortilla.

  • EasyJetin lennoista tosiaan pystyy tällä hetkellä vaatimaan rahojen takaisinmaksua lähinnä puhelimitse mikä on erittäin kyseenalaista. Lentoyhtiön perumista lennoista sinulla on oikeus vaatia täyttä takaisinmaksua EY261/2004 -asetuksen perusteella. Ensimmäisenä toimenpiteenä täyttäisin lentoyhtiön kotisivuilta piilosta löytämäni contact us -lomakkeen.

   Tarvittaessa tosta voi tehdä reklamaation esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaan, jos et saa asiaa muuten ratkaistua.

   Tämä ei koske sinua, mutta luottokortilla maksetuista easyJetin lennoista reklamoisin suoraan korttiyhtiölle käyttäen perusteena sitä, että puhelinasiakaspalvelua on käytännössä mahdoton tavoittaa ja vaatisin EY261/2004 -asetuksen perusteella rahojen takaisinmaksua.

 18. Ville on 26.3.2020 at 22:14 said:
  Qatarin lennot Tripmonsterin kautta Balille ja maksettu luottokortilla. Lennot ovat kesäkuussa.

  Mitenkähän pitäisi keväämmällä toimia jos lentoa tai pääsyä maahan ei ole..??

 19. Olin ostanut Supersaversin kautta edestakaiset lennot Venetsiaan 17.3.-23.3. Operoivana yhtiönä Lufthansa, mutta paluulento piti tapahtua Austrian Airlinesillä. Jälkimmäinen perui kaikki lentonsa Italiaan 11.3. Alkaen. En saanut mitään viestiä asiasta supersaversilta enkä lentoyhtiöltä, mutta omista varauksistani näin, ettei paluulentoja enää ollut. Tänään 28.3. sain viestin supersaversilta, ettei Lufthansa palauta maksua. Onko mitään mahdollisuutta riitauttaa asiaa sillä perusteella, että paluulentoni oli peruttu?

  • Luulisin, että jos olet hommannut liput eri lentoyhtiöiltä (/erikseen) niin silloin voi olla että et pysty saamaan rahoja takaisin..

  • Miten maksoit lennot? Yrititkö perua lipun ennen (!!!) menolentoa?

  • Minulla samankaltainen tilanne, sama firma, ym. Katsoin netistä että lennot peruttu. En perunut itse mitään tai ottanut yhteyttä firmaan ennen lentoa. Voinko enää saada hyvitystä lipuista?

 20. Hei! Osaako kukaan sanoa, milloin ulkomaille matkustaminen on taas sallittua? Oli tarkoitus lähteä Japaniin huomenna, mutta lennot peruttiin jo viikko sitten.

 21. Ylipäänsä voi todeta, että lennot kannattaa ostaa suoraan lentoyhtiöltä, jos hintaero supertravelseivereihin on pieni. Asiointi suoraan lentoyhtiön kanssa on helpompaa ja vastuukysymykset selkeämpiä. Samalla välttää näätämäisen lisäpalveluiden ja tarpeettomien palveluiden hinnoittelun ja tuputtamisen.

 22. Miten minun kannattaisi nyt toimia??? Finnairin meno-paluu lento ja hotelli Pariisiin ostettu luottokortilla Expedialta ajalle 9.4.-13.4.2020. Lentoa ei ole matkanjärjestäjän taholta peruttu. Lipputyyppi/hotelli ei peruutus/muutosmahdollisuutta. En ole vielä ruuhkien takia yrittänyt ottaa yhteyttä minnekään.

  • Minulla oli vastaava matka 4.4.lähtö Gdanskiin. Tänään 1,5 tunnin puhelimessa odottelun jälkeen erittäin ystävällinen virkailija hoiti homman, perui Finnairin lennot, rahat palautuu noin kuukauden kuluessa. Hotellista tulee kysely sähköpostilla , (jossain vaiheessa) johon ilmoitetaan peruutus.

 23. Osaatteko auttaa seuraavan kanssa;

  Laudamotionilta (Ryanair) ostettu kesäkuun loppuun reissu Wieniin teidän aikaisemman mainostaman diilin pohjalta. Nyt Ryanairilla olisi veloitukseton (?) vaihto, mutta tuntuu siltä että kesäkuun loppuun on pitkä aika ja kannattaako vielä vaihtaa. Tulisikohan myöhemmin uusi ”vaihtoaika”, jos tilanne elää..

  Airbnb varattu myös noille päiville ja maksettu jo puoliksi. Mikä on Airbnb:n kanta tämän poikkeuksellisen tilanteen myötä vastaaviin tapauksiin?

  • Milloin olet varannut majoituksen? Airbnb on muuttanut peruutussääntöjä joustavammaksi, mutta tämä ei vielä koske kaikkia varauksia.

  • Varasin majoituksen 11.2. Kiitos etukäteen jo avustanne!

  • Tilannetta ei myöskään se auta, että maksoin kiireessä / ajatuksissani pankkikortilla (MasterCard).

 24. Lennot Lontooseen Norwegianilta, maksettu kokonaisuudessaan cashpointseilla. Korvausta hakiessa ainoa vaihtoehto lienee saada cashpointseja, eli rahallista korvausta on varmaan turha kuvitella saavansa?

  • Juuri näin. Lentopisteillä maksetun lipun hinta maksetaan takaisin lentopisteinä.

 25. Lufthansa kertoo kotisivuillaan, että peruttujen lentojen liput voidaan muuttaa samaan tai toiseen kohteeseen ja samalla saa 50 € alennuksen uudesta lentolipusta. Missään ei mainita peruttujen lentojen takaisinmaksusta. Onko kokemusta, onnistuuko takaisinmaksu ja miten se pitää tehdä?

  • Tämä sama kuin Sirpaa kiinnostaa minuakin. Miten pitää ihan konkreettisesti toimia Lufthansan kanssa? Sähköpostilla ei ”saa” heitä lähestyä. Pitääkö odottaa siihen asti että lähettävät ( vai lähettävätkö ylipäätään?) viestin lennon perumisesta ( vaikka se nyt jo on tiedossa, mutta ei virallista ilmoitusta ole tullut) ? Miten takaisinmaksun vaatiminen käytännössä toimii, voiko joku vääntää rautalangasta.

  • Tätä myös ihmettelen. Meillä Lufthansa perui osan reitistä, jonka jälkeen käytettiin mahdollisuutta perua koko lento. Kovasti kiiteltiin sähköisestä asioinnista, joka ei ruuhkauta asiakaspalvelua. Mitään ei ole kuulunut Lufthansasta tämän jälkeen, vaikka aikaa kulunut jo yli kaksi viikkoa. Sivuilla on linkki ”kaikki mitä tarvitsee tietää koronasta”, mutta eipä ole mitään tietoa tästä, ehkä aiheeseen liittyen keskeisimmästä kysymyksestä.

  • Lufthansan takaisinmaksua ihmettelen minäkin. Viime viikonlopun Italian reissu oli ja meni ja lukuisien uudelleenreititysten jälkeen lopulta meillä ei ollut juuri mitään lentoja edes olemassakaan. Ei mitään hajua, miten rahojaan voisi edes yrityää penätä takaisin.

  • Lufthansan kotisivuilta löytyy jonkin verran lisätietoa lippujen perumisesta ja takaisinmaksusta. Tarkista lippua peruessa, että lentoyhtiö tarjoaa vaihtoehtona rahojen takaisinmaksua (!) voucherin sijasta. Jos voucher on ainoa vaihtoehto, ole yhteydessä asiakaspalveluun ja vaadi rahojen takaisinmaksua lentoyhtiön perumista lennoista EY261/2004 -asetuksen perusteella.

   https://www.lufthansa.com/de/en/cancellations-and-refunds

 26. Lennot Norwegianilta varattu Helsinki-Alicante. Yhtiö on perunut lennot mutta omilla sivuilla vaihtoehtona ajankohdan muuttaminen, cash pointsit tai lippujen peruminen ja hyvityksen hakeminen. Tarkoittaako hyvityksen hakeminen lippujen hinnan täyttä takaisinmaksua vai pelkästään osaksi? Pitääkö lähettää kirjallinen reklamaatio jos meinaa saada lipun hinnat kokonaisuudessaan takaisin?

 27. Hei,

  Varasin lennot Berliiniin toukokuussa Easyjetiltä ja lisäsin matkatavarat sekä meno- että paluulippuun. Sähköpostiini on saapunut viesti mahdollisuudesta siirtää lentoja ja maksaa lipuista erotuksen verran. Vaikka matkustuskielto todennäköisesti jatkuu toukokuun yli, niin lentoa ei kuitenkaan ole peruttu. Millä todennäköisyydellä saan rahat takaisin lipuista ja matkatavaroista ja kuinka kannattaisi toimia tässä tilanteessa?

 28. Hei!
  Sukulaiseni loukussa Malagassa. Mihin ottaa yhteyttä, ja miten tuleeko sieltä paluulentoja Suomeen vielä?

 29. KLM:ltä tuli juuri viesti, että huhtikuinen lento Amsterdamiin (ja kaiketi takaisinkin) on peruttu johtuen ”määränpään viranomaisten asettamista maahantulorajoituksista”. KLM tarjoaa korvauksena joko lentojen ilmaista vaihtamista syyskuun 2020 loppuun mennessä tai vuoden voimassa olevaa voucheria arvoltaan sama kuin lippujen hinta.
  Lennot on ostettu suoraan KLM:n sivuilta ja maksettu luottokortilla.
  Saanko siis kuitenkin yksiselitteisesti vaatia KLM:ltä (tai luottokorttyhtiöltä), että maksavat takaisin rahalla, viitaten tuohon EY 261/2004:ään?

  • EY 261/2004 -asetuksen perusteella lentoyhtiöllä on velvollisuus palauttaa rahat 7 päivän sisällä lentoyhtiön perumista lennoista. Viikon takaisinmaksuaika on tällä hetkellä koronaviruksen takia käytännössä epärealistinen tavoite.

   KLM:ltä rahojen takaisinsaaminen on viime viikkoina osoittautunut erittäin haastavaksi, joten tosta kannattaa tarvittaessa reklamoida korttiyhtiölle. Reklamaatiossa kannattaa viitata EY 261/2004 -asetuksen lisäksi Euroopan komission laatimiin tulkintaohjeisiin.

  • Kiitos vastauksesta.
   KLM:n kysymys-vastaus -sivulla lukee:
   Am I entitled to compensation (EU Regulation 261/2004) if my flight is cancelled?
   Unfortunately, you are not entitled to compensation based on the EU Regulation 261/2004. Cancellation of flights due to the Coronavirus is considered an extraordinary circumstance, which exempts airlines from paying compensation.

   Saa nähdä, onnistunko saamaan palautusta.

  • KLM:n sivuilta lainaamasi kysymys vastaa eri kysymykseen. Normaalisti lentoyhtiön on maksetta 125-600 euron vakiokorvaus lennon perumisesta alle 14 päivää ennen lennon lähtöä, mutta koronavirus on poikkeuksellinen olosuhde. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta asiakkaan peruutusoikeuteen.

 30. Spesiaalimpi kysymys. Maksoin Finnairin kotimaan matkan lahjakortilla. Olenko oikeutettu lennon peruuntuessa rahalliseen korvaukseen? Sieltä tarjottiin uutta kuukauden voimassa olevaa lahjakorttia.

  • Lahjakortilla maksetun lennon hinnan saat takaisin lahjakorttina. Kuukauden voimassaoloaika on toki lyhyt, mutta ilmeisesti lahjakortti on vanhentunut.

 31. Moi

  Ostin liput helsinki-ateena 17.4 supersaverin kautta. supersaverilta ei vastata puheluihin ollenkaan ja aegeanilta yritetään tuputtaa vain uusia lentoja. Keneltä lipun hinta siis kuuluu hakea ja mihin voin vedota? Ohjeet ovat englanniksi joka puolella ja kielitaitoni on todella surkea.

 32. Tämä poikkeuksellinen tilanne on viimeistään tehnyt selväksi nettimatkatoimiston käyttöön liittyvät ongelmat – suurimpana niistä yhteydenpidon. Kaikkihan me tiedämme, että normaalioloissa ostaminen on helppoa ja toimivaa ja usein lipun hinnassa säästää – kunhan pidättäytyy lisäpalvelujen ostamisesta. Mutta ne, joilla on kokemusta enemmän tietävät myös sen, että jos haluaa asioida elävän ihmisen kanssa nettimatkatoimistossa, on tarpeen ostaa sellainen palvelupaketti, joka sen mahdollistaa. Nyt on – kuten joku kirjoitti – täysin mahdotonta saada heihin yhteyttä. Oma kokemukseni on usean matkan kohdalta Expediasta. Ainoa mahdollisuus esimerkiksi hakea Finnairin peruuttamasta lennosta korvausta on soittaminen. Ja se taas ei onnistu – ei millään! Kukaan ei vastaa. Tunteja jonotat, eikä mitään vastausta. Miksei heillä voi olla netissä palautuslomaketta, jonka täyttää? Ilmeisesti siksi, että tällä tavoin luulevat pääsevänsä palautusvelvollisuudestaan. En myöskään ymmärrä miksei Finnair, jolle rahat lopulta kuitenkin ovat päätyneet, maksa palautuksia tällä tavoin tehdyistä varauksista, jotka kaikelta muulta osin ovat hallinnoistavissa Finnairin netissä? Tämän jälkeen en enää koskaan käytä nettimatkatoimistojen palveluja! Kiitos teille, että kerrotte näistä asioista.

 33. Kiitos kattavasta paketista, moni varmasti tällähetkellä tuskailee näiden asioiden kanssa. Yhtäkkiä kun muuttui lähestulkoon kaikki esim. varma työ lomautukseksi… joka sentti on tarpeen.
  Kuinka on järkevintä toimia tapauksessa, kun matka on varattuna matkayhtiön kautta neljälle. Lähtöpäivä 27.5. Matka tuskin tulee toteutumaan, mutta tällähetkellä matkatoimisto palauttaa rahat ainoastaan ennen 14.4 lähteviä matkoja.
  Toimistokulut ovat yhteensä 320€ jos itse perun matkan 45 vrk ennen lähtöä (13.4 mennessä), jos tämän jälkeen niin 800€…
  Nyt pähkäilen kannattaako matka perua nyt jo itse…vai perutaanko matkat matkayhtiöiden kautta jokatapauksessa, jolloin en menettäisi toimistomaksuja? Kiitos!

  • Minkä matkatoimiston reissu on kyseessä? Itse odottelisin vielä pari viikkoa tilanteen selkenemistä.

  • Ok, kiitokset vastauksesta. TUI on matkanjärjestäjä.

  • TUI on ilmeisesti poistanut toukokuun alun matkoja myynnistä, mutta ei vielä välttämättä ole poistanut matkoja myynnistä. Itse odottelisin vielä tilanteen selkeytymistä.

 34. Kiitos kattavasta artikkelista! Vielä jos siihen olisi mahdollista lisätä tietoa, miten toimia tapauksissa joissa lennot on ostettu matkanjärjestäjän kautta: koskeeko heitä lentoyhtiön antamat suositukset vai onko heillä ihan omat refund -käytännöt?

  Oma esimerkki, ostin TAP:in lennot Super Saversin kautta, TAP sanoo että saan voucherin mutta sitä on kysyttävä Super Saversilta, Super Savers taas sanoo että he ei sitä voi antaa vaan TAP…
  Lentojani ei siis peruttu vaan peruin itse ja TAP lupaa ilmaisen vaihdon tai voucherin.

 35. British Airways peruutti lokakuun Lontoon lennot ja ilmoitti myöhemmin että ei ole oikeutta ”future travel voucher”:iin. Pitäisikö näiden säännösten koskea heitäkin vaikka ovatkin eu:sta eronneet?

  • Säännöt koskevat yhä British Airwaysiä. BA:n nettisivut eivät usein ole kovin käyttäjäystävällisiä, joten kyseessä saattaa softabugi. Ennen travel voucherin hyväksymistä kannattaa tutkia sen ehdot (voiko käyttää myös Finnairin operoimiin BA:n lentonumerolla myytyihin lentoihin jne.)

 36. Ihan ensin oma kokemus. Lähtö Prahaan olisi ollut su 29.3. Finskin lennolla. Liput Expedialta, jonne on aivan toivotonta päästä läpi. Finnairin viestissä lentojen perumisesta oli maininta yhteys matkatoimistoon tai heille. Finnairilla homma toimi ja sain lennot siirettyä.

  Kysymys: jos tulevan matkan lennot+majoitus Expedialta pakettina, mutta kohdemaahan ei koronatilanteen vuoksi lennetä niin saanko myös majoituksen hinnan takaisin? Tässä majoituksessa ei ole peruutus- eikä muutosoikeutta.

  • Mulla oli ostettuna lennot & majoitukset samaan suuntaan, Prahaan, myös nyt sunnuntaille 29.3.: Finskin lennot ja paikallinen hotelli pakettina Lentodiilien sivulta bongatun Ebookersin linkin kautta. Ebookers ja Expedia ovat siis muutaman muun ison tekijän kanssa yhtä ja samaa yritysrypästä.

   Kummassakaan osassa ei ollut lähtökohtaisesti peruutusoikeutta, mutta nettisivuilta ymmärsin että tässä tilanteessa mahdollisuus on — tosin ainoastaan heidän asiakaspalvelunsa kautta puhelimitse ja aikaisintaan 72h ennen matkan alkua. Lentoyhtiö tai hotelli eivät ole suoraan vastuussa matkanjärjestäjän kautta ostetuista palveluista. Soiton aluksi automaatti pyytää näpyttämään matkan varausnron ja katkaisee kaikki ne joiden lähtöön on yli 72 tuntia. Tämä musta hyvä ja takuulla helpottaa Ebookersin lisäksi myös meitä matkan ostaneita siinä, ettei kaikki parin kuukauden sisällä matkaavat pysty tukkimaan linjoja yhtä aikaa — onpahan ainakin parempi mahdollisuus päästä läpi!

   Aikaa jonotukseen ja hissimusiikin kuunteluun meni paljon, puhelimessa näkyneen ajan mukaan yhteen putkeen muutamaa minuuttia vajaa viisi tuntia… Sitähän ihan pelästyy tuon ajan jälkeen kun ystävällinen suomenkielinen asiakaspalvelu yhtäkkiä vastaa 🙂 Käytiin läpi matkasuunnitelma ja peruin molemmat osat ja tuleva korvaus on yksi yhteen maksetun hinnan kanssa. Rahat palautuvat lentojen osalta vasta jopa 30 päivän viiveellä, mutta samaa kertoo Finnair omilla sivuillaan myös suoraan varattujen lentojen osalta.

   Nyt kun lennot siirretty muuta kautta, en osaa sanoa miten majoituksen osalta toimii? Ehkä kannattaa soittaa, olla tosi kärsivällinen jonotuksen kanssa ja jonottaa yhteen putkeen niin pitkään että joku vastaa. Tsempit!

 37. Itsellä kävi niin, että Aegan peruutti lennot Ateenaan. Soitin sinne ja pyysin rahat takaisin. Puhelimessa työntekijä kertoi, että jos haluan rahat takaisin joudun maksamaan noin 60€ per lippu. Kehoitti hakemaan voucherin niiden sivuilta. Sen sitten hain, kun luulin ettei rahoja saa muuten takaisin. Eilen lueskelin juuri näistä matkustajan oikeuksista ja lähetin sähköpostia lentoyhtiölle asiasta. Nyt odottelen vastausta yhtiöltä, toiveena olisi, että vielä rahat takaisin saisin, varsinkin kun puhelimessa antoivat väärää tietoa. Mietin vaan, että mihin seuraavaksi otan yhteyttä, jos eivät rahoja suostu palauttamaan?

  • Olet hyväksynyt ehdot kun voucheria olet hakenut et enään saa rahoja eivät myönnä virhettään. Kannattaa vain käyttää se

 38. Qatarin lennot Tripmonsterin kautta Balille ja maksettu luottokortilla. Lennot ovat kesäkuussa.

  Mitenkähän pitäisi keväämmällä toimia jos lentoa tai pääsyä maahan ei ole..

 39. Lennot varattu Hki-Miami kesäkuun puolessa välissä Lufthansalla. Lipuissa lukee ”ei peruutus mahdollisuutta”! Kuinka toimitaan, että saadaan lipputahat takaisin, koska tuskin kesällä kannattaa tai voi vielä matkustaa..Emmekä halua muuttaa lippua vaan rahat Lufthansalta takaisin..

  • Jos Suomen tai Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole asettaneet matkustusrajoituksia ja Luftansa aikoo lennon lentää, niin silloin et ole oikeutettu korvauksiin.

  • Liput voi kulua kuluitta lähinnä, jos lentoyhtiö peruu lennon. Kysyntä on viime viikkoina romahtanut sen verran voimakkaasti, etten yllättyisi jos Lufthansa peruu lennon myöhemmin.

 40. Ostin Supersaverin kautta SAS:n lennot ennen maaliskuuta. Matkapäivinä 16.-19.4. Nyt tuli tällainen info Supersaverista: ”You can apply for a refund only if you booked on the SAS website or through SAS customer service.” Näinkö se menee…?

  • Minne varasit lennot? Onko lentoja vielä peruttu? Millä maksoit lennot?

  • Lennot TKU-ARN-TRD ja TKU-ARN on näistä nyt peruutettu. Matkan syy ei ole enää validi eikä re-bookingista ole mitään iloa. Visalla vingutin.

  • Lentoyhtiön perumista lennoista voi rahojen takaisinmaksua. Tarvittaessa kannattaa reklamoida korttiyhtiölle.

 41. Lennot ja hotelli ebookersin kautta. Matkavahvistuksessa lukee, ettei peruutus tai vaihto oikeutta ole. Ei kai se päde tapauksessa, jossa itse ei peru matkaa? Aivan toivoton tavoittaa ebookersia, matka olisi 10.5, niin ei kai auta kun odottaa että matkaan on se 72h kun suostuvat asiaa käsittelemään ja toivoa ettei rahat jää täysin saamatta. Ja koska peruutus oikeutta ei ole, niin tilaustahan ei pysty itse esim siirtämään…

 42. Lentoyhtiö Thai Lion Air on perunut jo ajat sitten lennot, olemme ostaneet ne Travellinkin kautta, missä lennot edelleen vahvistettu tilassa. Lähtö olisi jo sunnuntaina ja mitään yhteystietoja ei ole (puhelinnumeroon soitto ei auta, sieltä ei vastata), josta saisi jonkun kiinni. Lentoyhtiö on ilmoittanut, että rahat saa takaisin. Miten ihmeessä rahat saa takaisin Travellinkilta?

 43. 19.3. AY1672 10.30 Malaga-Helsinki. Kuolemantapaus lennolla, odotus n. 2h ensin koneessa ja sitten n. 8h Madridin kentällä. Onko oikeutettu korvaukseen?

  • Poikkeuksellinen olosuhde, joten korvaukseen ei ole oikeutettu. Lentoyhtiöllä on kuitenkin huolenpitovelvoite.

 44. Miten hotellit; alunperin huomautus ettei voi muuttaa. Muuttaako maan ulkonaliikkumiskielto asiaa?

 45. Jos haluaa siirtää lentoja ja lennot on Kiwi.com kautta, tuleeko siirrosta olla yhteydessä Kiwi.comiin vai suoraan lentoyhtiöihin?

  • Helpoiten onnistuu kun olet suoraan yhteydessä lentoyhtiöön

 46. Lentoyhtiö (TAP) tarjoaa yhtenä vaihtoehtona matkapäivien vaihtamista. Pitääkö uusista matkapäivistä maksaa lentojen hintojen erotus vai meneekö vaihto ilman lisäkuluja? Meillä nimittäin hyvään hintaan löydetyt lennot, joten ei varmasti löydy samaan hintaan lentoja uusille päiville.

  Toisena kysymyksenä voiko matkatoimisto (Supersaver) periä maksua tehdyistä matkapäivämuutoksista tällaisessa tapauksessa tai täyshyvitystä hakiessa?

  Entä hotellivaraukset booking.comin kautta. Voiko hotelli kieltäytyä antamasta rahoja takaisin tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, kun lennot on peruttu?

  • Riippuu lentoyhtiöstä. Monet yhtiöt sallivat päivien muuttamisen ilman lisämaksua tietyin rajoituksin, mutta TAPin ehdot ovat usein monia muita yhtiöitä tiukempia.

 47. Jos lentoliput ostettu esim. Ebookersin kautta, kummalta rahoja vaaditaan takaisin, lentoyhtiöltä vai Ebookersilta?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *