Lentomatkustajan oikeudet lennon viivästyessä ja peruuntuessa

Omien oikeuksien tuntemisesta on hyötyä lennon peruuntuessa ja myöhästyessä. Kokosimme perutuista ja myöhästyneistä lennoista tietopaketin, jonka ensimmäinen osa käsittelee lentomatkustajien oikeuksia peruttujen ja myöhästyneiden lentojen osalta ja myöhemmin julkaistava helppolukuisempi toinen osa keskittyy käytännön vinkkeihin (lentojen uudelleen reitittäminen jne.)

Tämä artikkeli keskittyy lentomatkustajien oikeuksien vähimmäistason määrittävään  EY 261/2004 -asetukseen peruttujen ja myöhästyneiden lentojen osalta ja EU-tuomioistuimen tekemiin ennakkoratkaisuihin.

EY 261/2004 -asetuksen perusteella lennon myöhästymisen tai peruuntumisen syystä ja viivästyksen riippuen saatat olla oikeutettu 250-600 euron vakiokorvaukseen ja/tai huolenpitoon (ateriat, hotelli jne.).

Sisällysluettelo

Mihin lentoihin sovelletaan EY261/2004 -asetusta?

Lentomatkustajien oikeuksia käsittelevää EY 261/2004 -asetusta sovelletaan kaikkien lentoyhtiöiden EU-maista, Norjasta, Islannista ja Sveitsistä lähteviin lentoihin ja EU-maihin, Islantiin ja Norjaan rekisteröityjen lentoyhtiöiden operoimiin lentoihin EU:n ulkopuolelta EU-maihin, Norjaan, Sveitsiin ja Islantiin. Artikkelissa käytämme EU-alue tai vastaavaa termiä, kun tarkoitamme EU-maita, Sveitsiä, Norjaa ja Islantia.

Asetusta sovelletaan myös lentopisteillä maksettuihin lippuihin ja matkanjärjestäjien myymiin charter-lentoihin. Asetuksen soveltaminen edellyttää, että sinulla on vahvistettu varaus lennolle (=käytännössä voimassaoleva lentolippu).

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu EU-alueen ulkopuolisista jatkolennoista

EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa C‑537/17 ottanut kantaa EU-alueelta lähteviin lentoihin, joihin sisältyy koneenvaihto EU-alueen ulkopuolella. Royal Air Maroccon lennolla Berliinistä Casablancan kautta Agadiriin matkustanut matkustaja ei mahtunut lennolle Casablancasta Agadiriin ylibuukkaamisen takia. EU-tuomioistuin päätti, että myös samalla lipulla olevaan Casablanca-Agadir jatkolentoon sovelletaan EY 261/2004 -asetusta.

Huomautus: ennakkoratkaisussa käsitellään tapausta, jossa kaikki lennot ovat saman lentoyhtiön operoimia.

Asetusta ei sovelleta

 • EU-alueen ulkopuolisten lentoyhtiöiden lentoihin, jotka lähtevät EU-alueen ulkopuolelta. Esimerkiksi Aeroflotin lentoihin Helsingistä Moskovaan sovelletaan asetusta, mutta ei Moskova-Helsinki lentoihin.
 • helikopteri-, kuumailmapallo- ja ilmalaivalentoihin, juna- ja bussimatkoihin (asetusta sovelletaan ainoastaan moottoroiduilla lentokoneilla lennettäviin lentoihin)
 • valmismatkoihin, jotka peruutetaan muista syistä kuin lennon peruuntumisen takia
 • lentoyhtiöiden henkilökuntalippuihin ja vastaaviin alennus-/ilmaislippuihin, joita ei tarjota yleisölle
 • Eurooppalaisten lentoyhtiöiden kokonaan ETA-alueen ulkopuolisiin matkoihin. Asetusta ei sovelleta esimerkiksi British Airwaysin lentoihin Singaporesta Sydneyyn, jos olet ostanut lipun ainoastaan Singaporesta Sydneyyn. Asetusta kuitenkin sovelletaan, jos matkustat British Airwaysillä Helsingistä Lontoon ja Singaporen kautta Sydneyyn.
 • Monet Alankomaille, Iso-Britannialle, Ranskalle ja Tanskalle kuuluvat autonomiset saaret kuten Ranskan Polynesia, Färsaaret, Grönlanti, Caymansaaret, Mansaari, Aruba, Bonaire ja Curacao eivät kuulu Euroopan Unioniin.

Maasta ja viivästyksen syystä riippuen saatat kuitenkin olla oikeutettu ainakin huolenpitoon kuljetusehtojen ja/tai paikallisen lainsäädännön perusteella, vaikka lentoon ei sovellettaisi EY 261/2004 -asetusta.

Lentomatkustajan oikeudet lennon peruuntuessa

Lennon peruuntuessa lentoyhtiön on tarjottava seuraavia vaihtoehtoja, joista voit valita sopivimman.

 • Lentojen uudelleen reititys, jolloin lentoyhtiön on tarjottava korvaava lento matkakohteeseen mahdollisimman pian. Odotusaikana olet oikeutettu huolenpitoon.
 • Matkustaa myöhemmin sinulle sopivana ajankohtana (esimerkiksi viikon päästä), jos paikkoja on saatavilla.
 • Lipun peruminen ja takaisinmaksu viikon sisällä. Lentoyhtiön on palautettava lipun hinta kultakin matkan osalta sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä, jolloin olet oikeutettu ilmaiseen paluulentoon lentolipun osoittamaan lähtöpaikkaan, jos joudut perumaan matkan välilaskun aikana. Lipun peruessa menetät oikeuden huolenpitoon odotusaikana.

Huomautus: valmismatkojen peruutusehtoihin voi liittyä poikkeuksia, joten ennen osana matkapakettia ostettujen lentojen peruuttamista kannattaa tutustua matkaehtoihin. Lisätietoa pakettimatkailijoiden oikeuksista löytyy esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Vakiokorvaus

Lisäksi lentoyhtiön on pääsääntöisesti maksettava vakiokorvaus 250-600 euron, jos lentojen uudelleen reitityksestä aiheutuu vähintään 2-4 tunnin viivästys määränpäähän saavuttaessa.

Vakiokorvaukseen ei ole oikeutta, jos lennon peruuntumisesta on ilmoitettu ajoissa tai syynä poikkeukselliset olosuhteet

Lentoyhtiön ei tarvitse maksaa vakiokorvausta, jos lennon peruuntumisesta on ilmoitettu riittävän ajoissa tai lentoyhtiö pystyy osoittamaan, että peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Poikkeuksellisina olosuhteina pidettäviä tilanteita (sää jne.) käsitellään tarkemmin erillisessä osiossa.

Lennon peruuntumisesta on ilmoitettu ajoissa, jos olet saanut ilmoituksen

 • vähintään 2 viikkoa ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa tai
 • vähintään 7 päivää ja enintään 2 viikkoa ennen lähtöaikaa ja sinulle on tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika on korkeintaan 2 tuntia aikaisempi ja saapumisaika määräpaikkaan alle 4 tuntia alkuperäistä myöhempi tai
 • alle 7 päivää ennen lähtöaikaa ja tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika on korkeintaan tuntia aikaisempi ja saapumisaika määräpaikkaan alle 2 tuntia alkuperäistä myöhempi.

Lentoyhtiön on EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-302/16 perusteella maksettava vakiokorvaus myös silloin, jos lentoyhtiö on ilmoittanut lennon peruuntumisesta riittävän ajoissa matkatoimistolle, mutta matkatoimisto ei ole ilmoittanut matkustajalle lennon peruuntumisesta ajoissa.

Vakiokorvaus määräytyy lennon pituuden ja uudelleen reitityksestä johtuvan viivästyksen perusteella seuraavasti:

 • korkeintaan 1500 kilometrin matkalla määränpäähän saapumisen viivästyessä vähintään 2 tuntia vakiokorvaus on 250 €
 • EU:n sisäisen vähintään 1500 km matkalla tai 1500–3500 km EU:n ulkopuolelle suuntautuvalla matkalla määränpäähän saapumisen viivästyessä vähintään 3 tunnilla vakiokorvaus on 400 €
 • Yli 3500 km matkalla EU:n ulkopuolelle määränpäähän saapumisen viivästyessä 3-4 tuntia (180-240 minuuttia) vakiokorvaus on 300 € ja yli 4 tunnilla vakiokorvaus on 600 €

Lentomatkustajan oikeudet lennon myöhästyessä

Olet oikeutettu huolenpitoon (hotelli, ateriat jne.), jos lentoyhtiö olettaa lennon saapuvan määränpäähän lennon pituudesta riippuen vähintään 2-4 tuntia myöhässä. Lisäksi myöhästymisen kestosta ja syystä riippuen voit mahdollisesti olla oikeutettu myös 250-600 euron vakiokorvaukseen.

Vakiokorvaus

Määränpäähän saapumisen viivästyessä vähintään kolmella tunnilla lentoyhtiöllä on velvollisuus maksaa sama vakiokorvaus kuin lennon peruuntuessa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-402/2007 ja C-432/2007 perusteella. Vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos lennon myöhästyminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista.

Vakiokorvauksen määrä määräytyy lennon pituuden ja viivästymisen keston perusteella seuraavasti

 • korkeintaan 1500 kilometrin lennon viivästyessä vähintään 3 tuntia vakiokorvaus on 250 €
 • EU:n sisäisen yli 1500 km lennon tai 1500–3500 km EU:n ulkopuolelle suuntautuvan lennon viivästyessä 3 tuntia vakiokorvaus on 400 €
 • Yli 3500 km lento EU:n ulkopuolelle viivästyessä 3-4 tuntia (180-240 minuuttia) vakiokorvaus on 300 € ja yli 4 tuntia vakiokorvaus on 600 €

Myöhästymisen kestoa laskettaessa huomioidaan ainoastaan saapumisaika lopulliseen määränpäähän (kts. ennakkoratkaisu C-11/11 kohta 33).

Yli viiden tunnin myöhästymisen takia voi perua lipun

Jos määränpäähän saapuminen viivästyy vähintään viidellä tunnilla, sinulla on oikeus perua lento ja saada rahat takaisin viikon sisällä. Lipun välilaskun aikana peruessa sinulla on oikeus saada myös ilmainen paluulento lentolipun osoittamaan lähtöpaikkaan. Lipun peruessa menetät oikeuden huolenpitoon.

Huomautus: valmismatkojen peruutusehtoihin voi liittyä poikkeuksia, joten ennen osana matkapakettia ostettujen lentojen peruuttamista kannattaa tutustua matkaehtoihin. Lisätietoa pakettimatkailijoiden oikeuksista löytyy esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Huolenpito (ateriat, hotelli jne.)

Jos lento perutaan tai myöhästyy olennaisesti, lentoyhtiön on tarjottava odotusaikana huolenpitoa:

 • aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan (aterioita ja virvokkeita ei tarvitse tarjota, jos niiden tarjoaminen pidentää viivästystä entisestään)
 • kaksi maksutonta puhelua tai sähköpostiviestiä
 • hotellimajoitus sekä kuljetus lentoaseman ja hotellin välillä, jos yöpyminen on välttämätöntä.

Viivästystilanteessa oikeus huolenpitoon riippuu lentomatkan pituudesta sekä viivästyksen arvioidusta kestosta. Alle 1500 kilometrin matkoilla huolenpitoon on oikeus vähintään 2 tunnin viivästyksen takia, 1500-3500 kilometrin matkoilla vähintään 3 tunnin viivästyksen takia ja yli 3500 kilometrin matkoilla vähintään 4 tunnin viivästyksen takia.

Huolenpitovelvollisuus ei riipu lennon peruuttamisen tai viivästymisen syystä. Huolenpitovelvollisuus on voimassa myös tuhkapilven kaltaisten erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa (C-12/11).

Yleensä lentoyhtiöt järjestävät matkustajille hotellimajoituksen, jos korvaava lento lähtee vasta seuraavana päivänä. Kaikki lentoyhtiöt eivät aina tarjoa automaattisesti matkustajille ateriakuponkeja tai majoitusta lentoja uudelleen reitittäessä, joten lentoyhtiötä kannattaa tarvittaessa samalla muistuttaa huolenpitovelvollisuudesta.

Myrskyjen ja vastaavien suurten häiriötilanteiden lentoyhtiöt välillä ohjeistavat matkustajia järjestämään majoituksen jne. omatoimisesti ja lähettämään kulukorvaushakemuksen. Hotellimajoitusta jne. omatoimisesti järjestäessä on syytä pitää mielessä, että lentoyhtiöillä on velvollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset kulut kuitteja vastaan. (Tarkista aina ennen majoituksen järjestämistä omatoimisesti onko lentoyhtiö varannut hotellihuoneen. Aina lennon peruuntuessa viestistä ei toimi.)

Lipun peruessa menetät oikeuden huolenpitoon

Pitkien viivästysten ja lennon peruuntumisen takia voi perua lipun aiemmin käsiteltyjen ehtojen täyttyessä. Lentolippua peruessa kannattaa pitää mielessä, että samalla menetät oikeuden huolenpitoon.

Mitkä tilanteet luokitellaan poikkeuksellisiksi olosuhteiksi?

Lentoyhtiön ei tarvitse maksaa EY 261/2004 asetuksen mukaista vakiokorvausta, jos lentoyhtiö pystyy näyttämään viivästymisen tai peruuntumisen johtuneen poikkeuksellisista olosuhteista. Poikkeuksellisilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jota lentoyhtiö ei olisi voinut välttää, vaikka se olisi toteuttanut kaikki toimenpiteet, joita siltä voi kohtuudella edellyttää.

Huolenpitovelvollisuus (hotelli, ateriat jne.) on voimassa myös poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Asetuksessa ei määritellä selkeästi minkälaiset tilanteet luokitellaan poikkeuksellisiksi olosuhteiksi, jonka vuoksi lentoyhtiöt usein yrittävät välttää korvausten maksamista poikkeuksellisiin olosuhteisiin viittaamalla.

Henkilökuntapulaa, ylityökieltoa, lentoyhtiön sisäistä lakkoa (C‑195/17, Britannian Civil Aviation Authorityn lausunto), operatiivisia syitä, lentokoneessa ilmennyttä yllättävää teknistä vikaa (C‑549/07), jne. ei pääsääntöisesti pidetä poikkeuksellisena olosuhteena.

Poikkeukselliseksi olosuhteeksi katsotaan tyypillisesti esimerkiksi

 • sääolosuhteet
 • lintuun törmäys (C-315/15)
 • poliittisesti epävakaita oloja
 • terrorismi, sabotaasi ja vastaavat turvallisuusuhat
 • ilmaliikenteen hallintaa koskeva päätös, joka aiheuttaa lennon viivästymisen tai peruuttamisen.
 • muut kuin lentoyhtiön sisäiset työtaistelut kuten lennonjohtajien ja turvatarkastajien lakot
 • ainoastaan erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa tekninen vika on poikkeuksellinen olosuhde (sabotaasi, terrorismi jne.) .

Puutteellisesta määritelmästä johtuen poikkeukselliset olosuhteet ovat erittäin monimutkainen aihe, johon liittyy edelleen monia juridisesti epäselviä kysymyksiä monista EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisusta huolimatta. Esimerkiksi poikkeuksellisten olosuhteiden seurannaisvaikutuksista ei vielä ole olemassa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua.

Milloin tekninen vika on poikkeuksellinen olosuhde?

Lintuun törmäyksestä (C-315/15)  ja salamasta aiheutunut tekninen vika ovat yleensä poikkeuksellisia olosuhteita. EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-549/07 kohdan 26 mukaan tekninen vika voi mahdollisesti olla poikkeuksellinen olosuhde myös muutamissa harvinaisissa poikkeustapauksissa kuten sabotaasi, terrorismi tai usean saman konetyypin koneen toimintaan vaikuttava piilevän valmistusvirheen seurauksena, jos lentokoneen valmistaja tai toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut virheestä.

Pelkkä piilevän valmistusvirheen olemassaolo ei kuitenkaan automaattisesti vapauta lentoyhtiötä vakiokorvauksen maksuvelvollisuudesta, vaan lentoyhtiön on tarvittaessa pystyttävä todistamaan kyseessä olleen poikkeuksellinen olosuhde. Esimerkiksi British Airwaysin, Virgin Atlanticin, Norwegianin, Thai Airwaysin, All Nippon Airwaysin ja monien muiden lentoyhtiöiden Boeing 787 -lentoihin vaikuttanut Rolls Roycen Trent 1000 -moottoreissa havaittu suunnitteluvirhe on löydetty viimeistään vuonna 2016, joten lentoyhtiöillä on suurelta osin ollut mahdollisuus huomioida Trent-moottorien luotettavuusongelmat vuoden 2018 lentoaikatauluja laadittaessa.

Jos lentoyhtiö tulkitsee teknisen vian poikkeukselliseksi olosuhteeksi, EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuihin tutustuminen on erittäin suositeltavaa.

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuja poikkeuksellisista olosuhteista

 • Lintuun törmäys on poikkeuksellinen olosuhde (C-315/15)
 • Porrasajoneuvon törmääminen lentokoneeseen ei ole poikkeuksellinen olosuhde (C-394/14)
 • Teknisiä vikoja ei pääsääntöisesti pidetä poikkeuksellisina olosuhteina. Poikkeuksena harvinaiset poikkeustilanteet kuten terrorismi ja sabotaasi (C‑549/07)
 • Odottamaton tekninen vika, joka ei johdu puutteellisesta huollosta ja jota ei myöskään ole havaittu säännöllisen huollon yhteydessä, ei ole poikkeuksellinen olosuhde (C-257/14)
 • Lennon suunnitteluvaiheessa on otettava kohtuudella huomioon viivästymisvaara, joka liittyy poikkeuksellisten olosuhteiden mahdolliseen ilmaantumiseen (C294/10)
 • Lentoyhtiön henkilökunnan yllättävä lakko ei ole poikkeuksellinen olosuhde (C‑195/17)

Yleisimpiä kysymyksiä lentomatkustajan oikeuksista

Miten lennon pituus lasketaan?

Ennakkoratkaisun C‑559/16 perusteella korvauksen määrää laskettaessa ensimmäisen lähtöpaikan ja lopullisen määränpään välinen välimatka on laskettava isoympyrämenetelmällä ottamatta huomioon mahdollisia liittymälentoja.

Miten lennon laskeutumisaika määritellään?

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun C‑452/13 perusteella lennon saapumisaikana pidetään laskeutumisajan sijasta lentokoneen oven avaushetkeä (olettaen, että pian oven avaamisen jälkeen matkustajat voivat poistua koneesta).

Minkä lennon saapumisaika huomioidaan, jos myöhästyn jatkolennolta?

EU-tuomioistuin on ottanut kantaa jatkolennolta myöhästymiseen ennakkoratkaisussa C-11/11. Jos myöhästyt EU:n sisäiseltä syöttölennolta ja sen takia myöhästyt jatkolennolta, myöhästymiskorvausta laskettaessa saapumisaikana käytetään lopulliseen määränpäähän saapumisaikaa.

Voinko hakea korvausta sekä meno- että paluulennon viivästymisestä?

Kyllä. Meno- ja paluulento ovat erillisiä matkoja, joten molempien viivästymisestä ja/tai peruuntumisesta voi vaatia korvausta.

Mille lentoyhtiölle reklamoin codeshare-lennon peruuntumisesta/viivästymisestä?

Lennon viivästymisestä/peruuntumisesta on reklamoitava lennon operoineelle lentoyhtiölle. Esimerkiksi Finnairin lentonumerolla myydyn British Airwaysin operoiman Lontoon lennon viivästymisestä on reklamoitava British Airwaysille.

Poikkeuksena alihankkijoiden operoimat wet-lease -lennot (C-532/17). Esimerkiksi CityJetin ja flybe:n operoimista SASin lennoista on reklamoitava SASille, Hi Flyn, Wamos Airin jne. operoimista Norwegianin lennoista Norwegianille ja GetJetin operoimista Finnairin lennoista Finnairille.

Huomautus: esimerkiksi Lufthansan tai SASin lentonumerolla myydyn Air Canadan Toronto-Frankfurt lennon peruuntuessa teknisen vian takia matkustajat eivät ole oikeutettuja EU-lainsäädännön mukaiseen vakiokorvaukseen (Air Canada ei ole euroooppalainen lentoyhtiö, joten EY261/2004 asetusta sovelletaan ainoastaan EU-/ETA-maista ja Sveitsistä lähteviin Air Canadan operoimiin lentoihin). Air Canadan lentonumerolla myydyn Lufthansan operoiman Toronto-Frankfurt lennon peruuntuesssa matkustajat ovat oikeutettuja vakiokorvaukseen.

Kysymyksiä?

Aiheeseen liittyvät lukijakysymykset ja kommentit ovat tervetulleita. Toivomme kysymysten olevan mahdollisimman täsmällisiä ja sisältävän olennaiset taustatiedot kuten mistä ja minne matkustit, millä lentoyhtiöllä, viivästyksen/peruutuksen syyn jne.

Samalla haluamme muistuttaa, että lentomatkustajien oikeuksia käsittelevään lainsäädäntöön liittyy edelleen runsaasti epäselviä kysymyksiä ja toisaalta tuomioistuimet ovat tulkinneet asetusta eri EU-maissa eri tavalla, joten artikkelin tietoihin voi liittyä poikkeuksia. Siksi suosittelemme EU-tuomioistuimen, kuluttajariitalautakunnan jne. ratkaisuja lukiessa kiinnittämään huomioita myös perusteluihin.

34 kommenttia aiheesta “Lentomatkustajan oikeudet lennon viivästyessä ja peruuntuessa

 1. Onko lentoyhtiö korvausvelvollinen kuluista, jotka myöhästyminen aiheuttaa kohteeseen saapumisen jälkeen? AirBalticin klo 9.25 lento Wienistä Riikaan myöhästyi niin, että en ehtinyt jatkolennolle Turkuun, jonka piti olla perillä klo 15.25. Sillä aikataululla olin varannut bussilipun Turusta Poriin. Sain uuden lennon Turkuun, mutta se saapui perille vasta klo 0.25. Siihen aikaan Turusta ei enää pääse julkisen liikenteen avulla Poriin, seuraavat bussit menevät vasta aamulla. Vaihtoehtoina olivat siis hotelli tai taksi. AirBalticin vastauksen mukaan he korvaavat vain 250 euroa myöhästymisestä, mutta eivät käyttämättä jäänyttä bussilippua eivätkä taksimatkaa lopulliseen kohteeseen.

  • Lentoyhtiön vastuu välillisistä vahingoista on erittäin rajattu, joten tosta on hyvin hankala saada korvausta.

   Kannattaa tutustua vakuutusehtoihin, jos olet hankinut matkavakuutuksen. Myöhästymisen syystä riippuen osa matkavakuutuksista korvaa jatkoyhteyden menettämisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, jos bussilippu on hankittu etukäteen. Esim. monet Pohjolan matkavakuutukset korvaavat tietyin rajoituksin esim. sään ja teknisen vian kaltaisista syistä takia viivästyneen lennon myöhästymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

 2. Meillä oli lufthansan lennot Hannoverista Helsinkiin Münchenin kautta. Juuri kun tulimme kentällä saimme viestin että emme pääse lennolle. Lähtöselvityksessä kerrottiin sama asia että emme pääse lennolle mutta syytä ei kerrottu. Uskoisin ylibookkausta. Meille reititettiin uudet lennot Frankfurtin kautta ja olimme alkuperäisen lentoaikataulun sijaan tuntia aikaisemmin Helsingissä. Olemmeko oikeutettuja saamaan korvausta tästä kun myöhäistymistä ei tullut?

  • Riippuu lentojen uudelleen reitittämisen syystä. Jos syynä ylibuukkaaminen, kertomasi perusteella olette oikeutettuja vakiokorvaukseen. Tässä tapauksessa vakiokorvauksen määränä on todennäköisesti 125 euroa (korvaussumma riippuu tarkoista lentotiedoista).

   Jos lentojen uudelleenreitittäminen johtuu muusta syystä kuten teknisen vian takia perutusta lennosta, todennäköisesti ette ole oikeutettuja vakiokorvaukseen.

 3. Lennot oli varattu Kiwi -matkatoimiston kautta. Lähtö easyJetillä 21.5. Napolista ja vaihdot Berliinissä sekä Köpiksessä tullessa Norwegianiin. Eka lento peruuntui lakon takia, asiasta kerrottiin vasta Napolin kentällä. Lentokenttähenkilökunta sanoi, ettei oikein voi tehdä mitään kun kyseesä on Kiwin myymä matka ja myi tytöille 462 euron lentoliput Suomeen per tyttö. Kahdella välilaskulla tämäkin, eka vaihto tosin yön yli lentoasemalla, ei mitään tietoa ruoasta tahi yöpaikasta. Noin 14 tuntia oli se eika vahto, toinen menikin jouhevammin. Kiwille tehty korvausvaade tuotti erikoisen summan korvausta 366 euroa, joka ei oikein täsmää mihinkään… Alkuperäiset lentoliput Napoli-DE-DK-Suomi maksoivat noin 300 eur / henkilö. Mihin tästä nyt pitää olla yhteydessä, AirHelp sanoo ettei mitään korvausta kuulu maksaa koska lakko. Näinhän asia ei voi olla.

  • Tämä on tavallista monimutkaisempi tapaus, joka edellyttää tarkempaa perehtymistä. Vastaamme kysymykseesi muutaman päivän sisällä, kun olemme ehtineet pohtia tapausta tarkemmin.

  • Lentoyhtiöiden vastuun kannalta Kiwin myymät easyJetin ja Norwegianin lennot ovat erillisiä sopimuskokonaisuuksia, joten lentoyhtiöt eivät tässä tapauksessa ole vastuussa jatkolennolta myöhästymisestä (Kiwi on rakentanut ilman lentoyhtiöiden lupaa erillisistä varauksista matkakokonaisuuden).

   Kiwin myymien erillisten lippujen osalta ei meidän tiedossa ole selkeitä ennakkotapauksia, joiden perusteella osaisimme sanoa kuinka paljon Kiwin on korvattava ylimääräisiä kuluja. Kiwin sopimusehdoissa on maininta siitä, että ongelmatilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä ensin Kiwin asiakaspalveluun. Oletteko keskustelleet tilanteesta ennen korvaavien lentojen ostamista Kiwin kanssa vai ostitteko korvaavat lennot ennen kuin olitte yhteydessä Kiwin asiakaspalveluun?

 4. Hei!
  Onko meniköhän tässä kaikki oikein. Tultiin Firenzestä ja liput oli Air Francelle samalla lipulla. Vaihto oli Pariisissa. Alkuperäinen lentovaihto oli 1h10min mutta päivää ennen yhtiö ilmoitti että Firenzen lähtö lähtee 15min myöhemmin kuin alkuperäinen suunnitelma oli eli se saapui Pariisiin 15min myöhemmin ja vaihtoaika kutistui 55min.
  Terminaalia piti vaihtaa ja ei ehditty millään Pariisi-Helsinki lennolla kun boarding sulkeutui 20min ennen lähtöä kun kentältä oli bussikyyti koneseen. Aikaa oli siis vaihtoon 35min max ja terminaalien väli pitkä.
  Ei kun selvittelemään asiaa Air Francen tiskille ja väittivät että käveltiin hitaasti ? joten ei auttanut muuta kuin meille myytiin uudet liput seuraavaan koneeseen joka lähti 3h kuluttua. Se oli sitten 502€ kahdelta.
  Luulisi että jos liput on samalla lipulla ja yhtiö itse muuttaa aikataulua siten että vaihto menee alle tuntiin niin asiakkaallakin olisi jotain oikeuksia. Miten toimitaan.

  • Hei,

   minimi vaihtoaika Charles de Gaullen kentällä on pääsääntöisesti vähintään 60 minuuttia, joten ensivaikutelman perusteella vaikuttaa lentoyhtiön vastuulle kuuluvalta ongelmalta. Milloin ja millä lennolla matkustitte? Halutessasi voin näiden tietojen avulla yrittää etsiä Firenze-Pariisi lennon saapumisajan ja tarkistaa täyttyikö lentoyhtiön määrittämä minimi vaihtoaika.

 5. Hei! Onko mitään tahoa josta voi anoa korvausta työpäivän palkan menetyksen vuoksi. SaSin lentäjien lakko aiheutti sen, että Pariisista ei ollut 24 tuntiin yhtäänvapaata lentopaikkaa ja en siis päässyt työhöni ja minulle jouduttiin ottamaan sijainen. Mikä on se taho jonka puoleen anomukseni kanssa käännyt, vakuutusyhtiö? Visa luottokorttiyhtiö? Minna

  • Lentoyhtiön vastuu ansionmenetyksen kaltaisista välillistä vahingoista on erittäin rajattu. En ole lukenut SASin kuljetusehtoja kovin tarkkaan läpi, mutta korvauksen saaminen ansionmenetyksestä on erittäin epätodennäköistä. Useimmat matkavakuutukset eivät myöskään maksa korvausta lentolakosta johtuvista ansionmenetyksen kaltaisista välillistä vahingoista, mutta vakuutusehdot kannattaa kuitenkin lukea läpi.

   EY 261/2004 -asetuksen perusteella olet kuitenkin oikeutettu saamaan korvauksen kohtuullisista majoitus- ja ateriakuluista, jos lentoyhtiö ei ole huolehtinut näistä.

   Tällä hetkellä ei ole täyttä varmuutta siitä oikeuttaako SASin lakko EY 261/2004 -asetuksen mukaiseen vakiokorvaukseen, joka on lennon pituudesta riippuen 250-600 euroa (EY-tuomioistuin ei ole tehnyt ennakkoratkaisua täysin vastaavasta tilanteesta). Vakiokorvausta voit halutessasi vaatia täyttämällä esimerkiksi SASin sivuilta löytyvän lomakkeen.

 6. Kysyisin, että millä hetkellä voidaan katsoa loppuvan ”poikkeukselliset sääolosuhteet”?

  Jouduin odottamaan koko päivän Flydubain jatkolentoa (myöhästyminen kohteesta lopulta n. 24 h), kun esim. Emiratesin ja muiden yhtiöiden koneet nousivat jatkuvalla syötöllä muutaman tunnin tauon jälkeen. ”Huolenpitoa” ei ollut myöskään minkäänlaista, vaan taistelin itse itseni lopulta jatkolennolle. Valitukseeni vastattiin Flydubailta lyhyesti, että syynä olivat poikkeukselliset sääolot. Muiden yhtiöiden normaalin toiminnan alkamisesta hiekkamyrskyn jälkeen jouduin odottamaan vielä n. 10-12 h.

  • Oliko kyseessä meno- vai paluumatka? Mistä aloitit matkan ja minne matkustit?

 7. Jos Tampereella sataa keskiviikkona lunta 10-15 cm, ja TMP-ARN perutaan torstaiaamuna, onko kyseessä poikkeuksellinen olosuhde? Lumisade loppui ke-iltana, ja vaikutti varmasti lentoihin koko päivän, ja todennäköisesti viimeinen ARN-TMP jäi lentämättä seurannaisvaikutuksena. Onko lentoyhtiöllä velvoite lennättää vaikka aamuyöllä kone Tampereelle niin että lennot saadaan normaalisti aikatauluun heti kun olosuhde ei haittaa enää? Nyt myöhästyn 3 tuntia kun minut siirretään seuraavalle lennolle.

 8. Olemmeko oikeutettuja korvaukseen tässä tilanteessa:
  Alkuperäisen lentomme Chicagosta Reykjavikiin piti lähteä 18.30. Saavuttuamme kentälle huomasimme, että lentomme tulisi olemaan 20 min myöhässä. Odottelimme portilla boardingin alkamista. Boarding alkoi n. 18.40 alkoihin ja lentohenkilökunta saapui paikalle n. 10 minuuttia ennen boardingin alkamista; he selvästi tiesivät, että lento myöhästyy enemmän kuin 20 minuuttia. Vihdoinkin koneeseen päästyämme jouduimme istumaan ja odottamaan, että kone suihkutettiin sulatusnesteellä. Ilmeisesti odottelimme myös ruuhkaa kiitoradalla. Lentomme myöhästyi loppujen lopuksi noin 1h 45min -2h alkuperäisestä lähtöajasta. Olimme seuranneet säätä ja uutisia Trumpin kongressiongelmista. Sää oli säätiedotusten mukainen, kylmä; muttei mitenkään erikoisen kylmä eikä muuten poikkeuksellinen. Kongressiongelmien vaikuttavien lentokenttien joukossa ei mainittu Chicagon lentokenttää. Aamulla 8 katsoessani lennon tilaa myöhästymisestä ei vielä ollut tietoa.
  Tämä myöhästyminen johti siihen, että emme ehtineet jatkolennollemme Reykjaviksta Helsinkiin. Meidät uudelleen reititettiin Kööpenhaminan kautta. Jouduimme odottamaan Reykjavikissa reilu 6 tuntia ja Kööpenhaminassa noin 2 tuntia. Saavuimme Helsinkiin 10 tuntia alkuperäisen saapumisajan jälkeen. Kaikki alkuperäiset lennot olivat Icelandairin liikennöimiä sekä tilattu samaan aikaan saman varaustunnuksen alla. Uudelleen reitityksen yhteydessä kerroimme olleemme matkustaneemme jo 15h ja olevamme väsyneitä noin pitkään uudelleen reititykseen, mutta muita vaihtoehtoja ei tarjottu. Saimme ateriakupongit Reykjavikin lentokentälle. Missään kohtaa emme saaneet selvitystä miksi lentomme oli myöhässä.

 9. Hei

  hei kahlasin yllä olevan hyvän ohjeen lävitse kahdesti, mutta silti kysyn case: lentoyhtiö Icelandair myynyt liput ja minä maksanut lennot ja exit istuinpaikat noin 1 kk sitten lennot Hel-Kef – Sfo ja takas, menolennon osan Hel-Kef peruutti lentoyhtiö äsken ja tarjoaa korvaavana eri alliancen lentoina Hel- Arn- Kef, se on yllä olevien ohjeiden mukaan oikein, mutta he eivät pysty varaamaan tai maksamaan exit paikkoja eikä golf bägin kuljetusta, yllä olevassa tekstissä lukee kuitenkin ” vastaavilla ehdoilla”. Nyt kun aikaa on ennen matkaa, miten kannattaa aika käyttää, että matka onnistuu. Lento tapahtuu yli 2 viikon päästä

  • Tässä EY-asetuksessa ei käsitellä maksullisia lisäpalveluita, joten erityisesti golfbägin osalta tämä on haastava tapaus. Asian selvittäminen kannattaa aloittaa tutustumalla sopimusehtoihin.

   Icelandairin sopimusehtojen mukaan lentoyhtiö voi halutessaan siirtää matkustajan toiselle paikalle. Jos lentoyhtiö ei pysty tarjoamaan vastaavaa enemmän jalkatilaa sisältävää paikkaa, Icelandairin sopimusehtojen mukaan olet oikeutettu saamaan enemmän jalkatilaa sisältävästä paikasta maksamasi lisämaksun takaisin.

   https://www.icelandair.com/support/terms-and-conditions/more-legroom-terms-and-conditions/

 10. Hei, onko korvauksen hakemiseen vanhetumisaika? Lähtömme toukokuussa viivästyi vuorokaudella, liput olivat lauantai keskipäivälle, mutta matkaan päästiin vasta sunnuntaina samaan aikaan lähtevään koneseen. Lento oli Islanderin Helsinki-Reakjavik-Toronto. Syyksi selvisi lopulta puuttuva vara-osa ja sen jälkeen lenjät eivät enää voineet lentää. Kannattaako vielä hakea korvausta?

  • Tosta kannattaa reklamoida mahdollisimman pian. Korvausten vanhenemisajasta on useampia näkemyksiä, mutta ehdottomana takarajana Suomessa on kolme vuotta.

 11. Hei,

  Onko tässä laissa mainittu mitään tilanteissa jos matkanjärjestäjä tekee huolimattomuus virheen? Meillä oli seuraava tilanne. Ostimme pelkät lennot Helsinki-Lanzarote-Helsinki netistä emme suoraan lentoyhtiöiltä vaan lentolippuja myyvältä yritykseltä joka koko neljä lentoa (suoria ei ollut). Paluumatka Helsinkiin tapahtui Berliinin kautta. Varausta tehtäessä ja e-ticketin mukaan Berliinissä piti olla vaihtoaikaa 1h25min. Tämä ei pitänyt paikkansa vaan vaihtoaikaa olikin vain 55min. Laukkujen saannissa kesti oma aikansa (45min) eikä meitä päästetty jatkolennolle ja jättämään laukkuamme (tiski sulkeutui 40min ennen lähtöä) sekä portti oli suljettu. Lennot olivat ajallaan, mutta matkanjärjestäjän myydyissä lipuissa oli väärin saapumisaika, emme olisi ikinä ostaneet 55min vaihtoajalla. Lanzarotesta Berliiniin lensimme Laudamotionilla (Rayanair) ja Berliinistä piti matkan jatkua Easy jetillä. Kumpikin lentoyhtiö väitti ettei ole heidän vika että laukuissa kesti ja että meille oli myyty noin lyhyellä vaihdolla lennot. Itsekin olen sitä että lippujen myyjä on tässä sählänyt. Saimme matkanjärjestäjältä uudet liput seuraavan päivän lentoon. Matkamme viivästyi noin 20h. Hotelli korvaukset, ruokailut ja taksikyydit on haettu matkanjärjestäjältä mutta mitään ei ole kuulunut vielä. Olemmeko oikeutettuja saamaan jotain henkilövahinkokorvausta matkanjärjestäjältä kuten lentoyhtiöiltä? Eikö näitä lentolippumyyjiä rinnasteta tähän tai johonkin valmismatka myyjiin? Kiitos!

  • Hei!

   Tämä on mielenkiintoinen tapaus. Ongelmana on mielestäni matkatoimiston sähellys, joten tämä asetus ei tapauksessasi ole relevantti. Tämä ei kuitenkaan estä esimerkiksi muihin kuluttajansuojasäädöksiin ja sopimusehtoihin vetoamista. Olette ostaneet ilmeisesti pelkät lennot matkatoimistolta, joten tähän tapaukseen ei sovelleta valmismatkalakia (lento+hotellipaketin ostaneen matkailijan kuluttajansuoja on parempi kuin pelkät lennot ostaneen).

   Laudamotion ja easyJet eivät tee yhteistyötä keskenään ja molemmat ovat halpalentoyhtiöille tyypilliseen tapaan point-to-point -lentoyhtiötä, jotka myyvät lippuja ainoastaan suorille lennoille paikasta A paikkaan B. E-ticket on rakentanut matkanne tekemällä vähintään kaksi erillistä varausta, jotka ovat lentoyhtiöiden näkökulmasta tarkasteltuna erillisiä sopimuskokonaisuuksia (lentoyhtiöt ovat vastuussa ainoastaan samalla varauksella olevista jatkolennoista).

  • Onko tässä siis joku porsaanreikä eikä tässä tilanteessa ole mitään kuluttajansuojaa? Vai mihin voimme vedota? Lentolippuja myy tuhannet nettifirmat juuri tuolla tavalla että liput on ”eroteltuna”. Lentoyhtiö ei ole vastuussa ymmärrän sen, liput myyty ilman hotellia eli valmismatkalakia ei voi soveltaa tähän, niin mitä on sitten tehtävissä tai mihin kuluttaja voi vedota?
   Lueskelin tapahtuneen jälkeen ja tästä samasta firmasta on paljon valituksia netissä, he jopa ennen toimivat eri nimellä mutta valitusten määrän takia (vanhalla nimellä) vaihtoivat sen. Nyt on tällä uudellakin paljon netissä arvosteluita… eihän se meidän vika ole että firma sähelsi ja tekee sitä koko ajan monille asiakkaille. Ymmärrän hyvin että on meidän vastuu ehtiä jatkolennolle, mutta tuossa oli kyllä selkeästi myyty virheellisesti liput väärillä tiedoilla, emme olisi noita ostettu.

  • Tähän täsmennyksenä Eticketin ja Kiwi.comin tapa myydä lentoja eroaa olennaisesti muista nettimatkatoimistoista, jonka vuoksi emme julkaise näiden kahden putiikin tarjouksia. Ebookersin, Expedian, Kilroyn, Travellinkin, Ticket.fin ja muiden vakavasti otettavien nettimatkatoimistojen myymillä lipuilla SASin, Finnairin jne. välilaskulliset lennot ovat aina samalla lipulla. Lentoyhtiöllä on velvollisuus uudelleen reitittää lennot, järjestää hotellimajoitus jne. jatkolennolta myöhästyttäessä ainoastaan, jos jatkolennot ovat samalla lipulla.

   Muista nettimatkatoimisto poiketen eticket ja Kiwi myyvät lentoja, jotka eivät ole samalla lipulla. Tämänkaltaisia tapauksia ei tietääkseni ole käsitelty Suomessa oikeudessa tai edes kuluttajariitalautakunnassa. Eticketin sopimusehdoista löytyy maininta siitä, että riitatilanteet ratkaistaan Liettuan lainsäädännön mukaan. Tämä tekee tapauksesta poikkeuksellisen monimutkaisen, joten aiheesta kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi Euroopan kuluttajakeskukseen.

   https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/euroopan-kuluttajakeskus/

 12. Hei,

  Itse olen usein pohtinut tilannetta, että jos samalla lipulla myytyjen lentojen vaihtoaika on kohtuuttoman lyhyt ja lähtölennon pienikin viivästyminen aiheuttaa sen, että jatkolennolle on mahdotonta ehtiä. Näin esim. HEL-LHR, jossa 40 min vaihtoaika ja siitä vaikka LHR-MIA. Nyt jos HEL-LHR on vähänkään myöhässä, niin suurella lentokentällä, kuten Heathrow, on mahdotonta selvitä kaikkien jonotusten ja turvatarkastusten läpi ajoissa. Mikä on silloin lentoyhtiön vastuu? Kuvitellaan vielä, että jos joutuisin olemaan Heathrow’lla yötä ja pääsisin Miamiin vasta seuraavana päivänä, niin silloin olisin menettänyt myös ensimmäisen yön maksun hotellille, koska en ilmestynyt paikalle. Mikä tässä tilanteessa on lentoyhtiön vastuu ja mikä pitäisi ottaa matkavakuutuksesta?

  • Mielenkiintoinen kysymys.

   Pelkän vaihtoajan lisäksi lentoja ostaessa kannattaa kiinnittää myös muihin asioihin kuten siihen kuinka helppoa korvaavien lentojen löytäminen on, sisältyykö lentoihin terminaalin vaihtoa jne. Esimerkiksi Lontoon kautta matkustettaessa 80 minuutin koneenvaihto British Airwaysin Helsinki-Lontoo ja Virgin Atlanticin Lontoo-New York lennon välissä onnistuu helpommin kuin 100 minuutin koneenvaihto kahden eri terminaalista lähtevän BA:n lennon välillä.

   (Minimi vaihtoaika muuten Heathrow’n ja Gatwickin lentoasemilla on tapauksesta riippuen ~65-120 minuuttia.)

   Tämänkaltaiset tilanteet edellyttävät mahdollisten korvausten suhteen aina tapauskohtaista tarkastelua. EU 261/2004 asetuksen mukaan lentoyhtiöllä on huolenpitovelvoite (hotelli jne.) myöhästymisen syystä riippumatta. Lentoyhtiön vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy yleensä kuljetusehtojen ja Montrealin/Varsovan yleissopimuksen perusteella. Käytännössä välillisistä vahingoista (käyttämättä jääneistä hotelliöistä jne.) on usein hyvin hankala saada korvausta lentoyhtiöltä, joten näistä on yleensä haettava korvausta matkavakuutuksesta (vakuutusten kattavuudessa on suuria eroja, joten ehdot kannattaa lukea läpi).

   Vastuukysymysten lisäksi kannattaa myös tutkia kuinka todennäköistä jatkolennolta myöhästyminen on ja pystyykö lentoyhtiö tarjoamaan järkeviä korvaavia lentoja samalle päivälle. Omia lentoja varatessa käytän välillä apuna Flightawarea, jonka rekisteröityneet käyttäjät pääsevät tutkimaan maksutta yksittäisten lentojen kolmen kuukauden täsmällisyystietoja. Jos jatkolennolle ehtiminen epäilyttää, kannattaa tutkia minkälaisia uudelleen reititysvaihtoehtoja reitille on olemassa (British Airways ja American lentävät esim. Lontoosta New Yorkiin ~10 kertaa päivässä, joten jatkolennolta myöhästymisestä tuskin aiheutuu pitkää viivästystä. Tilanne on todennäköisesti hyvin erilainen Jamaikalle lennettäessä.)

 13. Onko lentoyhtiöt velvollisia korvaamaan vain tuon minisumman (250€) eikä mitään muita aiheutuneita kuluja?

  Turku-Tukholma välisen lennon ylibuukkauksen vuoksi jäimme ilman kyytiä. SAS ei pystynyt esittämään meille mitään korvaavaa reittiä moneen päivään, tiskiltä tuli vinkki että hakekaa korvauksia. Pääsimme määränpäähän laivalla, ja menetimme vain yhden hotelliyön kohteessa, mutta näistä ei SAS suostunut korvaamaan mitään. Rahallinen menetys oli kuitenkin monia satoja euroja…

  Olisin kuvitellut että laivalipuista (ainoa keino päästä sillä aikataululla Ruotsiin seuraavaksi päiväksi) ja menetetystä hotelliyöstä olisi myös joku korvausvastuu… Menee kyllä luotto lentoyhtiöihin 🙁

  • Noin pitkä viive lentojen uudelleen reitittämisessä vaikuttaa omituiselta. Matkustitko mahdollisesti jonkin juhlapyhän tienoilla? Tiedätkö etsikö lentoyhtiö vapaaehtoisia lentokentällä?

   SASilla on interline-sopimus mm. Finnairin ja airBalticin kanssa, joten lentoyhtiö tarvittaessa pystyy siirtämään lipun toisen lentoyhtiön lennolle tietyin rajoituksin.

   EU 261/2004 -asetuksessa ei oteta ollenkaan kantaa vahingonkorvausvastuuseen, joka määräytyy lentoyhtiön kuljetusehtojen ja Varsovan/Montrealin yleissopimuksen perusteella. 250 euroa ei ole yläraja, mutta Varsovan/Montrealin yleissopimuksen ja kuljetusehtojen perusteella korvausten vaatiminen on vaikeampaa.

   Ohessa lainaus Montrealin yleisssopimuksesta.

   ”19 artikla
   Viivästys

   Rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut viivästyksestä matkustajien, matkatavaran tai tavaran ilmakuljetuksessa. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, jos se näyttää toteen, että rahdinkuljettaja ja sen palveluksessa olevat henkilöt ja asiamiehet ryhtyivät vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai jos niiden on ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. […]

   22 artikla
   Vastuun ylärajat viivästyksen, matkatavaran ja tavaran osalta

   1. Matkustajien kuljetuksessa rahdinkuljettajan korvausvastuu 19 artiklan mukaisesta viivästyksestä aiheutuneen vahingon osalta on rajoitettu 4150:een erityisnosto-oikeuteen matkustajaa kohden.”

 14. Täydennän vielä tietoja kysymykseeni: Kyseessä oli siis Icelandairin lento SEA-KEF-HEL, joista SEA-KEF peruttiin. KEF-HEL lennettiin, mutta SEA-KEF korvaavia lentoja ei löytynyt, vaan korvaava reititys oli SEA-AMS-HEL Delta/Klm. Kysymykseni lienee vaikea. Jonkinlainen ennakkopäätöskin tavallaan on http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1515146370236.html mutta se on hieman erilainen tilanne. Tiettävästi Icelandairilla ei ollut ylityökieltoa.

  • Hei, linkkaamassasi kuluttajariitalautakunnan ratkaisun perusteluissa lentoyhtiön kotikentältä lähtevän lennon perumista lentäjän sairastumisen takia ei pidetä poikkeuksellisena olosuhteena. Mainitsemasi peruttu lento lähti Reykjavikin sijasta Seattlesta, mikä tekee tosta lentoyhtiön kannalta huomattavasti haastavamman tapauksen. Tolle tapaukselle löytyy kelvollisia argumentteja kummankin näkemyksen puolesta, joten tosta on hankala sanoa mitään varmaa.

 15. Mikä on korvaus jos lento myöhästyy 8h mutta välimatka on alle 1500km? Sain itse lufthansalta tällaisessa tapauksessa 250€ korvauksen + hotellin + ruokakupongin. Onko lentoyhtiö toiminut oikein vai mennyt sieltä missä aita on matalin?

  • Toi täyttää vaatimukset. Yksi asetuksen yksi epäkohta on sekä matkustajien että lentoyhtiöiden kannalta on omasta mielestä se, että korvauksen määrä on sama riippumatta siitä myöhästyykö lento 4 tuntia vai 72 tuntia. Matkustajan kannalta lyhyimmillä lennoilla 250 euroa parin päivän odottelusta aika nihkeä korvaus ja lentoyhtiön kannalta 4-5 tunnin viivästyksestä kaukolennoilla 600 euroa on halvimpien tarjouslippujen hintatasoon suhteutettuna verrattuna kohtuuton korvaus.

 16. Alkukesästä 2017 oli paluulento Dallas-Atlanta-Amsterdam-Helsinki. Atlantassa piti olla 40 minuutin vaihto, mutta kone Dallasista ei lähtenyt. Lähti joskus tunteja myöhemmin. Meille reititettiin uudet lennot seuraavaksi aamuksi Minneapolisin kautta. Delta vetosi säähän ja sanoi moneen kertaan olevansa korvausvelvollinen vain uudelleenreitityksen suhteen. Lisäyön Dallasissa ja ruuat jouduimme ottamaan matkavakuutuksesta. Kotona Suomessa olimme noin 20 h alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Osa lennoista oli KLM:n ja osa Deltan. Liput Deltan alla. Onko niin, että jos liput olisivat olleet KLM:n alla, niin korvauksia olisi tullut? Vai onko amerikkalainen yhtiö myös tässä tapauksessa velvoitettu korvauksiin?

  • Tossa tapauksessa sillä kumman yhtiön lipulla matkustit ei ollut merkitystä, sillä ongelmana oli Deltan operoiman USA:n sisäisen lennon myöhästyminen/peruuntuminen sääolosuhteiden takia. Delta ja muut pohjoisamerikkalaiset yhtiöt korvaavat majoituskuluja lähinnä, jos lennon peruminen johtuu teknisestä viasta, henkilökuntapulasta ja vastaavista syistä.

   Tilanne olisi toinen, jos Atlanta-Amsterdam lento olisi siirtynyt seuraavalle päivälle esimerkiksi myrskyn takia. Deltan operoimalla lennolla Atlantasta Amsterdamiin matkustettaessa majoitus jne. on hoidettava vakuutuksen kautta (tai maksettava itse), mutta KLM:n operoimalla lennolla matkustettaessa lentoyhtiöllä on velvollisuus järjestää majoitus (tai korvata kohtuulliset kulut, jos lentoyhtiö ei järjestä).

   Hotellin jne. suhteen ratkaisevaa USA:sta Eurooppaan lennettäessä on se minkä yhtiön koneella matkustit, ei se keneltä ostit lipun.

 17. Onko henkilökunnan sairastuminen poikkeuksellinen syy? Onko tästä olemassa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua? Tiedossani on tapaus joulukuulta 2017, jossa islantilainen lentoyhtiö kieltäytyi maksamasta perutusta lennosta (Seattle-Helsinki, väilasku KEF) vakiokorvausta, koska lennon kapteeni oli sairastunut. Korvaava lento tuki järjestettiin, mutta sellaisella ilmoitusajalla ja aikataululla, että säännösten mukaan niiden perusteella oikeus korvaukseen olisi ollut.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *